الفبای سفر
الفبای سفر
تور 3شب دبی تیر 1403

تور 3شب دبی تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,700,000تومان
  15,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,900,000تومان
  18,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,200,000تومان
  12,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000تومان
  16,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,700,000تومان
  20,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000تومان
  13,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000تومان
  17,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,600,000تومان
  21,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,300,000تومان
  14,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,100,000تومان
  17,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,100,000تومان
  22,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000تومان
  15,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,100,000تومان
  18,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,500,000تومان
  23,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000تومان
  15,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,300,000تومان
  19,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,900,000تومان
  26,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000تومان
  16,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,300,000تومان
  19,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,900,000تومان
  26,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000تومان
  16,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000تومان
  20,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,800,000تومان
  27,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,000,000تومان
  17,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,550,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,600,000تومان
  22,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,600,000تومان
  32,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000تومان
  20,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook