الفبای سفر
الفبای سفر
تور 3شب دبی تابستان 1403

تور 3شب دبی تابستان 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,000,000تومان
  12,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,200,000تومان
  14,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,000,000تومان
  12,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000تومان
  12,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,100,000تومان
  14,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,400,000تومان
  17,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,800,000تومان
  14,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000تومان
  12,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000تومان
  16,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,800,000تومان
  20,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000تومان
  15,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000تومان
  12,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000تومان
  17,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,700,000تومان
  22,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000تومان
  16,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000تومان
  12,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000تومان
  17,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,300,000تومان
  22,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,300,000تومان
  16,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000تومان
  12,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,100,000تومان
  19,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,600,000تومان
  24,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,600,000تومان
  18,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000تومان
  12,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000تومان
  20,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,200,000تومان
  27,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000تومان
  19,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000تومان
  12,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,300,000تومان
  21,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,100,000تومان
  29,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,800,000تومان
  20,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000تومان
  12,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000تومان
  25,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,200,000تومان
  35,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,100,000تومان
  23,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000تومان
  12,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  48,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز امارات ✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook