الفبای سفر
الفبای سفر
تور 3شب دبی تابستان 1403

تور 3شب دبی تابستان 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,100,000تومان
  14,580,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,200,000تومان
  16,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,100,000تومان
  14,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,200,000تومان
  16,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,500,000تومان
  19,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000تومان
  16,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000تومان
  18,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,900,000تومان
  22,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,000,000تومان
  17,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000تومان
  19,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,800,000تومان
  24,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000تومان
  18,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,200,000تومان
  19,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
  24,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000تومان
  18,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,200,000تومان
  21,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,700,000تومان
  26,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000تومان
  20,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,500,000تومان
  22,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,200,000تومان
  29,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000تومان
  21,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,400,000تومان
  23,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,200,000تومان
  31,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000تومان
  22,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,000,000تومان
  27,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,200,000تومان
  37,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,200,000تومان
  25,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,490,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز امارات ✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook