الفبای سفر
الفبای سفر
تور 3شب دبی بهار 1403

تور 3شب دبی بهار 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,200,000تومان
  17,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,800,000تومان
  14,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
NET
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000تومان
  15,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,800,000تومان
  19,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000تومان
  15,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,000,000تومان
  20,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000تومان
  16,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,000,000تومان
  17,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,800,000تومان
  21,140,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000تومان
  16,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,340,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,200,000تومان
  18,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,300,000تومان
  23,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000تومان
  17,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,735,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,735,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,800,000تومان
  24,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,900,000تومان
  34,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000تومان
  23,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,200,000تومان
  25,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,700,000تومان
  35,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000تومان
  23,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,900,000تومان
  26,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,200,000تومان
  36,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000تومان
  24,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,300,000تومان
  27,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,000,000تومان
  38,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,300,000تومان
  25,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,600,000تومان
  27,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,500,000تومان
  39,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,500,000تومان
  25,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,700,000تومان
  27,860,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,800,000تومان
  39,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,300,000تومان
  25,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,700,000تومان
  30,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,600,000تومان
  45,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,600,000تومان
  28,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,500,000تومان
  32,455,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,000,000تومان
  48,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,300,000تومان
  30,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,900,000تومان
  32,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,100,000تومان
  49,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,800,000تومان
  30,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,600,000تومان
  33,530,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,500,000تومان
  50,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,600,000تومان
  31,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,900,000تومان
  35,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,200,000تومان
  55,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,900,000تومان
  33,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,600,000تومان
  37,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,500,000تومان
  58,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,800,000تومان
  35,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,700,000تومان
  40,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,600,000تومان
  64,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000تومان
  38,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه بهار + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز امارات ✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** با توجه به نوسانات زیاد هتل ها بعلت تعدد نمایشگاه ها لطفا قبل از تایید نهایی قیمت ها با کانتر مربوطه بصورت تلفنی هماهنگ فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook