کلیسای جامع سنت باسیل

کلیسای جامع سنت باسیل

تاریخ آخرین به روز رسانی: 14 آذر ، 1398

کلیسای جامع سنت باسیل

کلیسای سنت باسیلی

افسانه هایی در باره این کلیسا بیان می شوند که جالب و تا حدی وحشتناک هستند. مثلاً این موضوع که تزار روس، ایوان مخوف با دیدن کلیسا، چنان از زیبایی آن شگفت زده شد که دستور داد چشمان معماران آن را درآورند تا آنها نتوانند دیگر چنین کلیسای زیبایی بسازند. و یا این افسانه که از «لوبنی» محلی که در مقابل کلیسا قرار دارد و برای اعدام شورشیان ساخته شده بود، سر استپان رازین، رهبر قیام قرن ۱۷همانا در آنجا از تنش جدا شده است!

کلیسای سنت باسیل که به کلیسای “واسیلی بلاژنی” نیز شهرت دارد، یک اثر منحصربفرد است که در دنیا نظیر ندارد

کلیسای سن باسیل به افتخار جشن حمایت از″مریم مقدس″وقف شد، که مصادف با شروع حمله موفقیت آمیز نیروهای ایوان چهارم معروف به “ایوان مخوف” به قازان در تاریخ ۱اکتبر سال ۱۵۵۲میلادی می باشد.

زمان پایان ساخت کلیسا بر اساس کتیبه مرمت شده موجود درآن مشخص می شودکه نشان می دهد کلیسای سن باسیل در روز پطر و پاول در تاریخ ۱۲ژوئیه سال۱۵۶۱متبرک شده است.

این مجموعه از ۹کلیسا ساخته شده است. این کلیساها از داخل با ستون های واحدی بهم پیوند می خورند.بلندی این کلیسا ۴۷٫۵متر میباشد.

برای ساختن این برج قوی و بلند، معماران ازطرحی به نام “هشت ضلعی در چهار گوش” استفاده کردند. از زمین چهار دیوار به شکل چهار ضلعی منظم ساختند و در دومین ردیف ۸دیوار ساختند. این ۸ضلعی (۸دیواری) نامیده میشود که بر روی چهار دیواری قرار گرفته است. دیوار اصلی محراب (دیواری که روی آن شمایل های مختلفی کشیده شده است) در این کلیسا حفظ نشده است.زیرا زمانی این دیوار به فروش رسید و بعد از آن در آتش سوخت. در سال ۱۷۶۹میلادی برای کلیسای حضرت مریم، دیوار محراب جدیدی را از کلیسای خلاقان “چرنیگفسکی کرملین مسکو” آوردند.

تاریخ ساخت برخی از دیواره ها که به طرز استادانه ای تزیین شده اند مربوط به قرن ۱۸میلادی میباشد.6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt