0214935

اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه مهرآباد

ایرلاین زمان برنامه ای شماره پرواز مبدا وضعیت هواپیما
پويا یکشنبه 15:55 PYA2315 یزد نشست | پایان دریافت بار EMB145
ایران ایر یکشنبه 15:55 IRA3354 آبادان نشست | پایان دریافت بار ATR-42-500
آتا یکشنبه 16:00 TBZ5607 تبریز باطل شد MD83
تابان یکشنبه 16:05 TBN6248 ارومیه نشست | پایان دریافت بار MD.88
کیش ایر یکشنبه 16:15 KIS7054 كيش نشست | پایان دریافت بار MD82
آسمان یکشنبه 16:15 IRC645 بندرعباس نشست | پایان دریافت بار 737
قشم ایر یکشنبه 16:25 QSM1290 کرمانشاه نشست | پایان دریافت بار F100
کاسپین یکشنبه 16:30 CPN033 کرمانشاه نشست | پایان دریافت بار MD83
ایران ایرتور یکشنبه 16:35 IRB8075 بیرجند نشست | پایان دریافت بار MD82
کاسپین یکشنبه 16:45 CPN6915 عسلویه نشست | پایان دریافت بار MD83
کارون یکشنبه 16:50 KRU2607 اهواز نشست | پایان دریافت بار F100
آتا یکشنبه 16:55 TBZ5620 مشهد نشست | پایان دریافت بار MD83
آتا یکشنبه 17:00 TBZ5603 تبریز نشست | پایان دریافت بار MD83
ماهان یکشنبه 17:10 IRM4588 شیراز نشست | پایان دریافت بار RJ100
ماهان یکشنبه 17:20 IRM1054 کرمان نشست | پایان دریافت بار 747
ساها یکشنبه 17:40 IRZ171 مشهد نشست | پایان دریافت بار 737-700
آسمان یکشنبه 17:45 IRC601 مشهد نشست | پایان دریافت بار F100
زاگرس یکشنبه 18:00 IZG4020 اهواز نشست | پایان دریافت بار MD82
ایران ایرتور یکشنبه 18:05 IRB997 كيش نشست | پایان دریافت بار MD83
آتا یکشنبه 18:10 TBZ5682 بندرعباس نشست | پایان دریافت بار MD83
ماهان یکشنبه 18:15 IRM4551 خارگ نشست | پایان دریافت بار 146-200
ایران ایر یکشنبه 18:20 IRA3402 اردبیل نشست | پایان دریافت بار ATR-42-500
آسمان یکشنبه 18:20 IRC3845 ایلام نشست | پایان دریافت بار F100
زاگرس یکشنبه 18:25 IZG4002 كيش نشست | دریافت بار از نقاله 320
ایران ایرتور یکشنبه 18:30 IRB989 اهواز نشست | پایان دریافت بار MD83
قشم ایر یکشنبه 18:35 QSM1241 قشم نشست | پایان دریافت بار F100
ایران ایر یکشنبه 18:35 IRA215 قشم نشست | پایان دریافت بار A320
ماهان یکشنبه 18:35 IRM1042 كيش نشست | دریافت بار از نقاله A310
وارش یکشنبه 18:40 VRH5837 شیراز نشست | پایان دریافت بار 737-700
تابان یکشنبه 18:45 TBN6290 اصفهان نشست | دریافت بار از نقاله MD.88
ایران ایر یکشنبه 19:00 IRA427 شیراز نشست | دریافت بار از نقاله 320
وارش یکشنبه 19:00 VRH5841 مشهد نشست | دریافت بار از نقاله 737-700
کاسپین یکشنبه 19:00 CPN6939 ماهشهر نشست | دریافت بار از نقاله MD82
کاسپین یکشنبه 19:05 CPN025 مشهد نشست | دریافت بار از نقاله MD83
آسمان یکشنبه 19:30 IRC641 تبریز در حال نشستن FOKER100
زاگرس یکشنبه 19:40 IZG4010 شیراز نشست | دریافت بار از نقاله MD82
زاگرس یکشنبه 19:40 IZG4042 کرمان نشست | دریافت بار از نقاله A320
سپهران یکشنبه 19:50 SHI4333 بندرعباس در حال نشستن 737-700
ایران ایرتور یکشنبه 19:55 IRB8097 كيش طبق برنامه MD83
آسمان یکشنبه 20:05 IRC3963 اردبیل طبق برنامه F100
کاسپین یکشنبه 20:20 CPN6909 شیراز طبق برنامه MD82
کاسپین یکشنبه 20:20 CPN019 اهواز طبق برنامه MD83
آتا یکشنبه 20:25 TBZ5701 بوشهر طبق برنامه MD83
کارون یکشنبه 20:35 KRU2609 یزد طبق برنامه F100
ماهان یکشنبه 20:35 IRM1007 خرم‌آباد طبق برنامه 146-200
کیش ایر یکشنبه 20:45 KIS7128 كيش طبق برنامه MD82
آسمان یکشنبه 20:45 IRC823 عسلویه طبق برنامه A320
معراج یکشنبه 20:55 MRJ2815 چابهار طبق برنامه A320
ماهان یکشنبه 21:00 IRM1080 مشهد طبق برنامه A310
آتا یکشنبه 21:00 TBZ5605 تبریز طبق برنامه MD83
تابان یکشنبه 21:05 TBN6246 اهواز طبق برنامه md88
کارون یکشنبه 21:10 KRU2605 اهواز طبق برنامه F100
آتا یکشنبه 21:20 TBZ5624 شیراز تاخیر MD83
قشم ایر یکشنبه 21:40 QSM1305 عسلویه طبق برنامه F100
آسمان یکشنبه 21:40 IRC859 ارومیه طبق برنامه F100
پويا یکشنبه 22:00 PYA2311 گرگان طبق برنامه EMB145
آسمان یکشنبه 22:00 IRC3778 شیراز طبق برنامه F100
زاگرس یکشنبه 22:05 IZG4098 اردبیل طبق برنامه MD82
تابان یکشنبه 22:05 TBN6255 مشهد طبق برنامه md88
ایران ایرتور یکشنبه 22:10 IRB947 تبریز طبق برنامه A300-600ST
ایران ایرتور یکشنبه 22:15 IRB913 بندرعباس طبق برنامه MD83
ساها یکشنبه 22:20 IRZ157 شیراز طبق برنامه 737-700
آتا یکشنبه 22:20 TBZ5636 اهواز طبق برنامه MD83
آسمان یکشنبه 22:25 IRC3725 یزد طبق برنامه 737
ایران ایر یکشنبه 22:25 IRA3359 گرگان طبق برنامه ATR-42-500
زاگرس یکشنبه 22:25 IZG4056 مشهد طبق برنامه MD82
آسمان یکشنبه 22:35 IRC861 آبادان طبق برنامه F100
ایران ایر یکشنبه 22:40 IRA3410 کرمانشاه طبق برنامه ATR-42-500
ماهان یکشنبه 22:40 IRM1052 کرمان طبق برنامه 747
قشم ایر یکشنبه 22:50 QSM1237 شیراز طبق برنامه RJ100
ایران ایر یکشنبه 22:50 IRA278 ارومیه طبق برنامه A320
قشم ایر یکشنبه 22:55 QSM1295 گرگان تاخیر rj100
ایران ایر یکشنبه 22:55 IRA3313 اصفهان طبق برنامه ATR-42-500
ایران ایر یکشنبه 22:55 IRA3447 شیراز طبق برنامه ATR-42-500
آسمان یکشنبه 23:00 IRC627 کرمانشاه طبق برنامه F100
وارش یکشنبه 23:15 VRH5815 بندرعباس طبق برنامه 737-700
ایران ایر یکشنبه 23:20 IRA244 رشت طبق برنامه A320
وارش یکشنبه 23:20 VRH5873 بوشهر طبق برنامه 737-700
قشم ایر یکشنبه 23:25 QSM1219 بوشهر طبق برنامه F100
ایران ایرتور یکشنبه 23:30 IRB961 مشهد طبق برنامه MD83
زاگرس یکشنبه 23:35 IZG4048 زاهدان طبق برنامه MD82
ایران ایر یکشنبه 23:40 IRA217 بیرجند طبق برنامه F100
کاسپین یکشنبه 23:40 CPN6971 اهواز طبق برنامه MD82
قشم ایر یکشنبه 23:45 QSM1217 آبادان طبق برنامه F100
کیش ایر یکشنبه 23:45 KIS7080 كيش طبق برنامه MD82
ایران ایر یکشنبه 23:50 IRA3416 دزفول طبق برنامه ATR-42-500
کاسپین یکشنبه 23:50 CPN049 شیراز طبق برنامه 737
کاسپین یکشنبه 23:50 CPN029 مشهد طبق برنامه MD83
زاگرس یکشنبه 23:55 IZG4012 اهواز طبق برنامه MD82
ماهان یکشنبه 23:55 IRM1036 مشهد طبق برنامه 747
کارون یکشنبه 23:55 KRU2611 دزفول طبق برنامه F100
آسمان یکشنبه 23:55 IRC833 اهواز طبق برنامه 737-700
ایران ایر یکشنبه 23:55 IRA299 یزد طبق برنامه A320
ماهان یکشنبه 23:55 IRM4592 بندرعباس طبق برنامه A310
آسمان دو شنبه 06:40 IRC3768 شیراز طبق برنامه F100
آتا دو شنبه 07:00 TBZ5601 تبریز طبق برنامه MD83
قشم ایر دو شنبه 07:00 QSM1289 اصفهان طبق برنامه F100
ماهان دو شنبه 07:10 IRM1050 کرمان طبق برنامه AB6
سپهران دو شنبه 07:20 SHI4302 شیراز طبق برنامه 737-700
ماهان دو شنبه 07:20 IRM4576 بم طبق برنامه 146-200
ایران ایرتور دو شنبه 07:30 IRB969 مشهد طبق برنامه MD83
کارون دو شنبه 07:35 KRU2613 اهواز طبق برنامه F100
ماهان دو شنبه 07:40 IRM1062 سیرجان طبق برنامه RJ100
ایران ایر دو شنبه 07:50 IRA3408 کرمانشاه طبق برنامه ATR-42-500
قشم ایر دو شنبه 08:00 QSM1211 اهواز طبق برنامه F100
زاگرس دو شنبه 08:05 IZG4090 مشهد طبق برنامه MD83
قشم ایر دو شنبه 08:10 QSM1295 گرگان طبق برنامه F100
سپهران دو شنبه 08:10 SHI4311 مشهد طبق برنامه 737-700
تابان دو شنبه 08:15 TBN6221 مشهد طبق برنامه md88
آسمان دو شنبه 08:20 IRC625 کرمانشاه طبق برنامه F100
کاسپین دو شنبه 08:25 CPN021 اهواز طبق برنامه MD83
وارش دو شنبه 08:30 VRH5853 اهواز طبق برنامه 737-700
آتا دو شنبه 08:35 TBZ5667 تبریز طبق برنامه MD83
زاگرس دو شنبه 08:40 IZG4076 شیراز طبق برنامه MD82
آسمان دو شنبه 08:45 IRC841 ایلام طبق برنامه F100
آسمان دو شنبه 08:50 IRC3915 بوشهر طبق برنامه F100
آسمان دو شنبه 08:55 IRC3711 اردبیل طبق برنامه F100
قشم ایر دو شنبه 09:00 QSM1331 قشم طبق برنامه F100
تابان دو شنبه 09:05 TBN6286 کرمان طبق برنامه md88
ایران ایرتور دو شنبه 09:15 IRB937 تبریز طبق برنامه MD83
آسمان دو شنبه 09:25 IRC863 یزد طبق برنامه 737-700
ایران ایر دو شنبه 09:30 IRA3414 دزفول طبق برنامه ATR
ایران ایر دو شنبه 09:35 IRA3350 ایلام طبق برنامه ATR-42-500
کاسپین دو شنبه 09:45 CPN6937 ماهشهر طبق برنامه MD83
زاگرس دو شنبه 10:00 IZG4016 اهواز طبق برنامه MD82
کیش ایر دو شنبه 10:00 KIS7040 سنندج طبق برنامه MD82
ماهان دو شنبه 10:30 IRM4532 اصفهان طبق برنامه RJ100
قشم ایر دو شنبه 10:50 QSM1283 اصفهان طبق برنامه F100
آتا دو شنبه 11:00 TBZ5607 تبریز طبق برنامه MD83
کاسپین دو شنبه 11:05 CPN039 شیراز طبق برنامه MD83
ماهان دو شنبه 11:10 IRM1017 عسلویه طبق برنامه A310
ماهان دو شنبه 11:15 IRM1094 بندرعباس طبق برنامه 747
وارش دو شنبه 11:25 VRH5823 كيش طبق برنامه 737-700
کارون دو شنبه 11:30 KRU2651 آبادان طبق برنامه 100
ایران ایر دو شنبه 11:40 IRA3304 خوی طبق برنامه ATR
قشم ایر دو شنبه 11:45 QSM1292 سنندج طبق برنامه F100
ایران ایر دو شنبه 11:50 IRA3327 جهرم طبق برنامه ATR-42-500
ایران ایر دو شنبه 11:50 IRA217 بیرجند طبق برنامه A319
ایران ایر دو شنبه 12:20 IRA3400 اردبیل طبق برنامه ATR-72-500
ماهان دو شنبه 12:20 IRM4568 بجنورد طبق برنامه RJ100
ایران ایر دو شنبه 12:25 IRA233 شیراز طبق برنامه F100
ماهان دو شنبه 12:30 IRM1054 کرمان طبق برنامه AB6
کارون دو شنبه 12:35 KRU2629 شیراز طبق برنامه F100
آسمان دو شنبه 12:40 IRC633 گرگان طبق برنامه F100
زاگرس دو شنبه 13:00 IZG4032 چابهار طبق برنامه MD82
آتا دو شنبه 13:10 TBZ5614 اصفهان طبق برنامه MD83
ایران ایر دو شنبه 13:20 IRA3330 رشت طبق برنامه ATR-42-500
آسمان دو شنبه 13:25 IRC847 شیراز طبق برنامه 737-700
ایران ایر دو شنبه 13:35 IRA261 مشهد طبق برنامه A319
ایران ایر دو شنبه 13:50 IRA253 اصفهان طبق برنامه A320
کاسپین دو شنبه 14:00 CPN6925 مشهد طبق برنامه MD83
ایران ایر دو شنبه 14:10 IRA255 اصفهان طبق برنامه A319
ایران ایر دو شنبه 14:15 IRA327 لارستان طبق برنامه A320
ایران ایرتور دو شنبه 14:15 IRB965 مشهد طبق برنامه MD83
آسمان دو شنبه 14:20 IRC601 مشهد طبق برنامه F100
زاگرس دو شنبه 14:45 IZG4050 كيش طبق برنامه A320
قشم ایر دو شنبه 14:50 QSM1219 بوشهر طبق برنامه F100
ایران ایر دو شنبه 15:00 IRA293 یزد طبق برنامه AB3
وارش دو شنبه 15:25 VRH5841 مشهد طبق برنامه 737-700
آسمان دو شنبه 15:30 IRC851 زاهدان طبق برنامه A320
ایران ایر دو شنبه 15:35 IRA3322 رامسر طبق برنامه ATR-42-500
ایران ایر دو شنبه 15:45 IRA320 خرم‌آباد طبق برنامه F100
ایران ایر دو شنبه 16:05 IRA3357 گرگان طبق برنامه ATR-42-500
کیش ایر دو شنبه 16:15 KIS7054 كيش طبق برنامه MD82
زاگرس دو شنبه 16:20 IZG4002 كيش طبق برنامه MD82
ماهان دو شنبه 16:30 IRM4573 ایلام طبق برنامه RJ100
آسمان دو شنبه 16:35 IRC859 ارومیه طبق برنامه F100
آتا دو شنبه 17:00 TBZ5603 تبریز طبق برنامه MD83
ماهان دو شنبه 17:15 IRM1034 مشهد طبق برنامه AB6
کیش ایر دو شنبه 17:20 KIS7052 كيش طبق برنامه MD82
آتا دو شنبه 17:25 TBZ5692 قشم طبق برنامه MD83
ایران ایرتور دو شنبه 17:35 IRB915 آبادان طبق برنامه MD83
ساها دو شنبه 17:40 IRZ171 مشهد طبق برنامه 737-700
ایران ایرتور دو شنبه 17:45 IRB913 بندرعباس طبق برنامه MD83
آسمان دو شنبه 17:50 IRC3845 ایلام طبق برنامه F100
ماهان دو شنبه 17:50 IRM1019 عسلویه طبق برنامه AB6
پويا دو شنبه 18:00 PYA2359 یزد طبق برنامه EMB145
زاگرس دو شنبه 18:00 IZG4020 اهواز طبق برنامه A320
ایران ایرتور دو شنبه 18:00 IRB961 مشهد طبق برنامه MD83
ماهان دو شنبه 18:00 IRM4574 جیرفت طبق برنامه 146-200
ایران ایر دو شنبه 18:15 IRA3402 اردبیل طبق برنامه ATR-42-500
قشم ایر دو شنبه 18:15 QSM1269 قشم طبق برنامه F100
قشم ایر دو شنبه 18:20 QSM1276 ارومیه طبق برنامه F100
ایران ایرتور دو شنبه 18:30 IRB975 زاهدان طبق برنامه MD83
قشم ایر دو شنبه 18:35 QSM1290 کرمانشاه طبق برنامه F100
قشم ایر دو شنبه 18:35 QSM1272 تبریز طبق برنامه F100
تابان دو شنبه 18:45 TBN6290 اصفهان طبق برنامه MD.88
ایران ایرتور دو شنبه 18:45 IRB997 كيش طبق برنامه MD83
کاسپین دو شنبه 18:50 CPN6939 ماهشهر طبق برنامه MD82
کاسپین دو شنبه 19:00 CPN6951 یزد طبق برنامه MD83
ایران ایر دو شنبه 19:15 IRA276 ارومیه طبق برنامه A320
زاگرس دو شنبه 19:40 IZG4042 کرمان طبق برنامه MD82
زاگرس دو شنبه 19:40 IZG4010 شیراز طبق برنامه MD82
ایران ایر دو شنبه 19:45 IRA353 كيش طبق برنامه A320
سپهران دو شنبه 19:50 SHI4333 بندرعباس طبق برنامه 737-700
ایران ایر دو شنبه 19:50 IRA379 زاهدان طبق برنامه A320
کارون دو شنبه 20:05 KRU2607 اهواز طبق برنامه F100
آسمان دو شنبه 20:20 IRC845 رشت طبق برنامه F100
کاسپین دو شنبه 20:20 CPN6909 شیراز طبق برنامه MD83
معراج دو شنبه 20:35 MRJ2815 چابهار طبق برنامه A320
آسمان دو شنبه 20:45 IRC823 عسلویه طبق برنامه A320
فلای پرشیا دو شنبه 20:50 FPI7404 شیراز طبق برنامه B737
تابان دو شنبه 20:55 TBN6246 اهواز طبق برنامه md88
ایران ایر دو شنبه 21:00 IRA467 مشهد طبق برنامه AB4
آتا دو شنبه 21:00 TBZ5605 تبریز طبق برنامه MD83
قشم ایر دو شنبه 21:15 QSM1241 قشم طبق برنامه F100
آسمان دو شنبه 21:25 IRC855 شیراز طبق برنامه F100
آسمان دو شنبه 21:35 IRC3963 اردبیل طبق برنامه F100
ماهان دو شنبه 21:40 IRM1048 بیرجند طبق برنامه RJ100
معراج دو شنبه 21:45 MRJ2836 ارومیه طبق برنامه A320
ایران ایر دو شنبه 21:50 IRA3313 اصفهان طبق برنامه ATR-42-500
آتا دو شنبه 21:55 TBZ5624 شیراز طبق برنامه MD83
تابان دو شنبه 22:00 TBN6255 مشهد طبق برنامه md88
زاگرس دو شنبه 22:00 IZG4012 اهواز طبق برنامه 320
آتا دو شنبه 22:05 TBZ5636 اهواز طبق برنامه MD83
زاگرس دو شنبه 22:05 IZG4070 كيش طبق برنامه MD82
آتا دو شنبه 22:10 TBZ5620 مشهد طبق برنامه MD83
ایران ایرتور دو شنبه 22:15 IRB989 اهواز طبق برنامه MD83
قشم ایر دو شنبه 22:15 QSM1291 کرمانشاه طبق برنامه F100
ساها دو شنبه 22:20 IRZ157 شیراز طبق برنامه 737-700
وارش دو شنبه 22:25 VRH5833 آبادان طبق برنامه 737-700
زاگرس دو شنبه 22:25 IZG4056 مشهد طبق برنامه MD82
ایران ایرتور دو شنبه 22:30 IRB979 تبریز طبق برنامه MD83
زاگرس دو شنبه 22:40 IZG4062 بوشهر طبق برنامه A320
ماهان دو شنبه 22:40 IRM1052 کرمان طبق برنامه AB6
آسمان دو شنبه 22:45 IRC833 اهواز طبق برنامه 737-700
ایران ایر دو شنبه 22:45 IRA3416 دزفول طبق برنامه ATR-42-500
ایران ایر دو شنبه 22:55 IRA3427 یزد طبق برنامه ATR-42-500
ایران ایر دو شنبه 22:55 IRA288 کرمانشاه طبق برنامه A320
ایران ایر دو شنبه 22:55 IRA257 بندرعباس طبق برنامه a320
ایران ایر دو شنبه 22:55 IRA3319 ساری طبق برنامه ATR-42-500
آسمان دو شنبه 23:15 IRC3725 یزد طبق برنامه A320
وارش دو شنبه 23:20 VRH5815 بندرعباس طبق برنامه 737-700
قشم ایر دو شنبه 23:25 QSM1237 شیراز طبق برنامه F100
آسمان دو شنبه 23:30 IRC627 کرمانشاه طبق برنامه F100
ایران ایر دو شنبه 23:30 IRA3444 تبریز طبق برنامه ATR-42-500
کارون دو شنبه 23:35 KRU2611 دزفول طبق برنامه F100
زاگرس دو شنبه 23:35 IZG4048 زاهدان طبق برنامه MD82
ایران ایر دو شنبه 23:35 IRA3332 رشت طبق برنامه ATR-42-500
کاسپین دو شنبه 23:40 CPN6971 اهواز طبق برنامه MD83
کاسپین دو شنبه 23:40 CPN019 اهواز طبق برنامه MD83
ایران ایرتور دو شنبه 23:45 IRB985 شیراز طبق برنامه MD83
کیش ایر دو شنبه 23:45 KIS7080 كيش طبق برنامه MD82
ایران ایرتور دو شنبه 23:45 IRB963 مشهد طبق برنامه MD83
آسمان دو شنبه 23:50 IRC861 آبادان طبق برنامه F100
کاسپین دو شنبه 23:50 CPN029 مشهد طبق برنامه MD83
کاسپین دو شنبه 23:50 CPN6961 بندرعباس طبق برنامه MD83
ماهان دو شنبه 23:50 IRM1061 اهواز طبق برنامه A310
ایران ایرتور دو شنبه 23:55 IRB947 تبریز طبق برنامه MD83
ایران ایر دو شنبه 23:55 IRA418 اهواز طبق برنامه A320
ماهان دو شنبه 23:55 IRM1036 مشهد طبق برنامه 747
ماهان دو شنبه 23:55 IRM4592 بندرعباس طبق برنامه A310
اطلاعات ورودی