0214935

اطلاعات پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد

لیست پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد

در این بخش از وبسایت الفبای سفر امکان مشاهده پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد تهران برایتان مقدور شده است. در همین راستا اگر قصد خروج از شهر تهران دارید می توانید در این صفحه پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد امروز را مشاهده کنید تا در زمان بندی سفرتان به مشکل برنخورید. 

اپلیکیشن های اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

خیلی ها برای اینکه بخواهند به راحتی دسترسی به اطلاعات پروازهای خروجی مهرآباد داشته باشند اقدام به دریافت اپلیکیشن های گوناگون می کنند که بعضا ممکن است تعداد بسیاری از آن ها کارایی لازم را نداشته باشند. خبر خوب این است که شما بدون اینکه بخواهید نرم افزاری را دانلود کنید می توانید به راحتی از اطلاعات پروازهای خروجی داخلی فرودگاه مهرآباد در این صفحه مطلع شوید

ترمینال های فرودگاه مهرآباد تهران

ترمینال 1 : پروازهای داخلی و شرکت های هواپیمایی کیش ایر و زاگرس در این ترمینال انجام می شود
ترمینال 2 : پروازهای خروجی هواپیمایی های ایران ایر، معراج، قشم ایر، آتا، ایرتور و نفت 
ترمینال 3  : این ترمینال مخصوص حجاج است
ترمینال 4 : شرکت های ماهان، تابان، آسمان، کاسپین، سپاهان و اترک پروازهای خروجی را از این ترمینال انجام می دهند.
ترمینال 5 : این نیز ترمینال مخصوص حجاج است
ترمینال 6 : پروازهای ورودی