اطلاعات پرواز مستقیم به روسیه

13 مرداد ، 1397
الفبای سفر
راهنمای سفر
0 کامنت

برای اطلاع از پروازهای مستقیم به روسیه  با هواپیماییهای مختلف با الفبای سفر همراه باشید.

 پروازهای مستقیم ایران ایر به مسکو

پرواز های رفت

از تهران به مسکو هفته ای 2 پرواز در روز های دو شنبه و سه شنبه و در ساعت 06:40 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو صورت می گیرد.مدت زمان پرواز تهران مسکو 3 ساعت و 50 دقیقه است.

 پرواز های برگشت

از مسکو به تهران هفته ای 2 پرواز در روز های دو شنبه و سه شنبه و در ساعت 10:55 AM از فرودگاه مسکو به امام خمینی صورت می گیرد.مدت زمان پرواز مسکو تهران 3 ساعت و 50 دقیقه است.

پروازهای مستقیم ماهان به مسکو

پرواز های رفت

از تهران به مسکو هفته ای 4 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 08:45 از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو روسیه صورت می گیرد.مدت زمان پرواز تهران مسکو 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.

 پرواز های برگشت

از مسکو به تهران هفته ای 4 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 12:10 از فرودگاه مسکو به امام خمینی صورت می گیرد.مدت زمان پرواز مسکو تهران 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.

پروازهای مستقیم اس 7 سیبریا به مسکو

پرواز های رفت

از تهران به مسکو هفته ای 2 پرواز ا در روز های سه شنبه و  جمعه در ساعت AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو روسیه صورت می گیرد.مدت زمان پرواز تهران مسکو 3 ساعت و 50 دقیقه است.

پرواز های برگشت

از مسکو به تهران هفته ای 2 پرواز در روز های سه شنبه و جمعه در ساعت  PM از فرودگاه مسکو به امام خمینی صورت می گیرد.مدت زمان پرواز مسکو تهران 3 ساعت و 50 دقیقه است.

پروازهای مستقیم ایرفلوت به مسکو

پرواز های رفت

از تهران به مسکو هفته ای 5 پرواز در روز های یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه در ساعت 04:31 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو روسیه صورت می گیرد.مدت زمان پرواز تهران مسکو 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.

 پرواز های برگشت

از مسکو به تهران هفته ای 5 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه در ساعت 10:10 PM از فرودگاه مسکو به امام خمینی صورت میگیرد.مدت زمان پرواز مسکو تهران 3 ساعت و 50 دقیقه است.

پروازهای مستقیم ماهان به سنت پترزورگ

پرواز های رفت

از تهران به سنت پترزبورگ هفته ای 4 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه و در ساعت 07:15 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه سنت پترزبورگ روسیه صورت می گیرد.مدت زمان پرواز تهران سنت پترزبورگ 3 ساعت و 50 دقیقه است.

پرواز های برگشت

از سنت پترزبورگ به تهران  هفته ای 4 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه و در ساعت 12:30 PM از فرودگاه سنت پترزبورگ به امام خمینی صورت می گیرد مدت زمان پرواز سنت پترزبورگ تهران 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.

🔍مشاهده قیمت تورهای روسیه شهریور 97

🔍 تفریحات و سرگرمیهایی که در روسیه نباید از دست دهید


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
0 کامنت
نظر خودتان را ارسال کنید
0