تور قشم 2 تیر 96 (3شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/02
پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
قشم
  • تاریخ پایان : 1396/04/05
  • ایرلاین : معراج
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 3 پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف 1
به قشم
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
2 شناسنامه الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت کامل جزیره
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت کامل جزیره
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
خانم غفوری
خانم پور حنیف
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور قشم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
***در صورت کنسل کردن تور از مسافر جریمه دریافت می شود.
***در صورت در خواست گشت کامل و ترانسفر مبلغ 65.000 تومان به تورها افزوده میگردد.
(پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ میباشد)
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
ویلای ساحلی ایران زمین
Rate Rate Rate
BB
455,000 تومان
560,000 تومان
490,000 تومان
آرمان
Rate Rate Rate
BB
465,000 تومان
540,000 تومان
465,000 تومان
نخل زرین
Rate Rate
BB
470,000 تومان
540,000 تومان
470,000 تومان
بهشت
Rate Rate Rate
BB
510,000 تومان
610,000 تومان
490,000 تومان
کیمیا 3
Rate Rate Rate
BB
510,000 تومان
630,000 تومان
-
سما
Rate Rate Rate
BB
525,000 تومان
665,000 تومان
525,000 تومان
سینگو
Rate Rate Rate
BB
535,000 تومان
670,000 تومان
520,000 تومان
کیمیا4
Rate Rate Rate Rate
BB
555,000 تومان
720,000 تومان
-
خلیج فارس
Rate Rate Rate Rate
BB
585,000 تومان
770,000 تومان
545,000 تومان
رویال
Rate Rate Rate Rate
BB
595,000 تومان
790,000 تومان
585,000 تومان
نام هتل ویلای ساحلی ایران زمین
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 455,000 تومان 560,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمان
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 465,000 تومان 540,000 تومان 465,000 تومان
توضیحات
نام هتل نخل زرین
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 470,000 تومان 540,000 تومان 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل بهشت
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 510,000 تومان 610,000 تومان 490,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا 3
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 510,000 تومان 630,000 تومان -
توضیحات
نام هتل سما
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 525,000 تومان 665,000 تومان 525,000 تومان
توضیحات
نام هتل سینگو
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 535,000 تومان 670,000 تومان 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا4
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 555,000 تومان 720,000 تومان -
توضیحات
نام هتل خلیج فارس
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 585,000 تومان 770,000 تومان 545,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 595,000 تومان 790,000 تومان 585,000 تومان
توضیحات