تور مشهد 2 تیر 96 (2شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/02
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1396/04/04
  • ایرلاین : ایران ایر
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 2 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 2
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 60 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
رازی
Rate Rate
BB
290,000 تومان
340,000 تومان
290,000 تومان
رازی
Rate Rate
FB
310,000 تومان
380,000 تومان
310,000 تومان
الهیه

BB
315,000 تومان
380,000 تومان
315,000 تومان
نیما
Rate Rate Rate
FB
360,000 تومان
480,000 تومان
360,000 تومان
گوهر

FB
370,000 تومان
500,000 تومان
370,000 تومان
قصر آینه

FB
380,000 تومان
520,000 تومان
380,000 تومان
عماد
Rate Rate Rate Rate
FB
390,000 تومان
540,000 تومان
390,000 تومان
آپادانا
Rate Rate Rate
FB
390,000 تومان
535,000 تومان
390,000 تومان
هلیا
Rate Rate Rate Rate
FB
420,000 تومان
595,000 تومان
420,000 تومان
سهند
Rate Rate Rate
FB
440,000 تومان
640,000 تومان
440,000 تومان
عرش
Rate Rate Rate
FB
455,000 تومان
680,000 تومان
455,000 تومان
حافظ
Rate Rate
FB
460,000 تومان
680,000 تومان
460,000 تومان
زیتون
Rate Rate Rate
FB
460,000 تومان
680,000 تومان
460,000 تومان
خیام
Rate Rate Rate
FB
475,000 تومان
720,000 تومان
475,000 تومان
منجی
Rate Rate Rate
FB
500,000 تومان
780,000 تومان
500,000 تومان
کیانا
Rate Rate Rate Rate
FB
580,000 تومان
920,000 تومان
580,000 تومان
قصرطلایی
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
710,000 تومان
1,130,000 تومان
710,000 تومان
درویشی
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,255,000 تومان
1,755,000 تومان
1,145,000 تومان
نام هتل رازی
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 290,000 تومان 340,000 تومان 290,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی
Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 310,000 تومان 380,000 تومان 310,000 تومان
توضیحات
نام هتل الهیه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 315,000 تومان 380,000 تومان 315,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 360,000 تومان 480,000 تومان 360,000 تومان
توضیحات
نام هتل گوهر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 370,000 تومان 500,000 تومان 370,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر آینه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 380,000 تومان 520,000 تومان 380,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 390,000 تومان 540,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 390,000 تومان 535,000 تومان 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 420,000 تومان 595,000 تومان 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 440,000 تومان 640,000 تومان 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 455,000 تومان 680,000 تومان 455,000 تومان
توضیحات
نام هتل حافظ
Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 460,000 تومان 680,000 تومان 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 460,000 تومان 680,000 تومان 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل خیام
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 475,000 تومان 720,000 تومان 475,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 500,000 تومان 780,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 580,000 تومان 920,000 تومان 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصرطلایی
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان 1,130,000 تومان 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان 1,755,000 تومان 1,145,000 تومان
توضیحات