تور مشهد 2 تیر 96 (2شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/02
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1396/04/04
  • ایرلاین : ایران ایر
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 2 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 2
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 60 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
رازی


BB
290,000 تومان 290,000 تومان 340,000 تومان
رازی


FB
310,000 تومان 310,000 تومان 380,000 تومان
الهیه


BB
315,000 تومان 315,000 تومان 380,000 تومان
نیما


FB
360,000 تومان 360,000 تومان 480,000 تومان
گوهر


FB
370,000 تومان 370,000 تومان 500,000 تومان
قصر آینه


FB
380,000 تومان 380,000 تومان 520,000 تومان
عماد


FB
390,000 تومان 390,000 تومان 540,000 تومان
آپادانا


FB
390,000 تومان 390,000 تومان 535,000 تومان
هلیا


FB
420,000 تومان 420,000 تومان 595,000 تومان
سهند


FB
440,000 تومان 440,000 تومان 640,000 تومان
عرش


FB
455,000 تومان 455,000 تومان 680,000 تومان
حافظ


FB
460,000 تومان 460,000 تومان 680,000 تومان
زیتون


FB
460,000 تومان 460,000 تومان 680,000 تومان
خیام


FB
475,000 تومان 475,000 تومان 720,000 تومان
منجی


FB
500,000 تومان 500,000 تومان 780,000 تومان
کیانا


FB
580,000 تومان 580,000 تومان 920,000 تومان
قصرطلایی


BB
710,000 تومان 710,000 تومان 1,130,000 تومان
درویشی


BB
1,255,000 تومان 1,145,000 تومان 1,755,000 تومان
نام هتل رازی

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 290,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 340,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 310,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
توضیحات
نام هتل الهیه

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 315,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 360,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 480,000 تومان
توضیحات
نام هتل گوهر

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 370,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر آینه

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 390,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 390,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 535,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 420,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 595,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 440,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 640,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 455,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل حافظ

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 460,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 460,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل خیام

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 475,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصرطلایی

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,755,000 تومان
توضیحات