تور شیراز 30 خرداد 96(3شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/03/30

شیراز
  • تاریخ پایان : 1396/04/02
  • ایرلاین : آتا
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 3
ردیف 1
به شیراز
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
آقای موسوی
خانم غفوری
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور شیراز به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
ساسان
Rate Rate
BB
465,000 تومان
520,000 تومان
440,000 تومان
ارگ
Rate Rate Rate
BB
535,000 تومان
590,000 تومان
500,000 تومان
جام جم
Rate Rate Rate Rate
BB
570,000 تومان
690,000 تومان
540,000 تومان
کریم خان
Rate Rate Rate
BB
580,000 تومان
855,000 تومان
535,000 تومان
زندیه
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
830,000 تومان
1,065,000 تومان
785,000 تومان
چمران
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
835,000 تومان
1,050,000 تومان
775,000 تومان
نام هتل ساسان
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 465,000 تومان 520,000 تومان 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارگ
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 535,000 تومان 590,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 570,000 تومان 690,000 تومان 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل کریم خان
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 580,000 تومان 855,000 تومان 535,000 تومان
توضیحات
نام هتل زندیه
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 830,000 تومان 1,065,000 تومان 785,000 تومان
توضیحات
نام هتل چمران
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 835,000 تومان 1,050,000 تومان 775,000 تومان
توضیحات