تور کوش آداسی 8 تیر 96(معراج)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/08
تاریخ رفت : 8 تیر به مقصد ازمیر پرواز معراج
کوش آداسی
  • تاریخ پایان : 1396/04/15
  • ایرلاین : معراج
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 6 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 تاریخ رفت : 8 تیر به مقصد ازمیر
پرواز معراج
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 8 تیر به مقصد ازمیر
پرواز معراج
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
آقای افتخاری
الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی و لحظه آخری

* نرخ کودک زیر 2 سال 300.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
COAST LIGHT

All
1,790,000 تومان
2,540,000 تومان
1,540,000 تومان
945,000 تومان
PANAROMA HILL

All
1,890,000 تومان
2,590,000 تومان
1,590,000 تومان
945,000 تومان
STD
Kusadasi Golf Spa

All
1,990,000 تومان
2,790,000 تومان
1,640,000 تومان
945,000 تومان
ARIACLAROUS

All
2,240,000 تومان
3,190,000 تومان
1,740,000 تومان
945,000 تومان
CLUB ROOM
TUSAN BEACH

All
2,490,000 تومان
3,540,000 تومان
1,890,000 تومان
945,000 تومان
ARIACLAROUS

All
2,590,000 تومان
3,640,000 تومان
1,940,000 تومان
945,000 تومان
MAIN BUILDING
LE BLEU

U.All
2,640,000 تومان
3,740,000 تومان
1,940,000 تومان
945,000 تومان
SEA LIGHT

U.All
2,940,000 تومان
4,190,000 تومان
2,090,000 تومان
945,000 تومان
PALM WNGS EPHESUS

U.All
2,990,000 تومان
4,390,000 تومان
2,140,000 تومان
945,000 تومان
PINE BAY

All
3,090,000 تومان
4,590,000 تومان
2,190,000 تومان
945,000 تومان
AMARA SEA LIGHT

U.All
3,290,000 تومان
4,790,000 تومان
2,290,000 تومان
945,000 تومان
SUNIS ROYAL EPHESUS

U.All
3,690,000 تومان
5,490,000 تومان
2,540,000 تومان
945,000 تومان
PALOMA PASHA

U.All
5,290,000 تومان
7,690,000 تومان
3,190,000 تومان
945,000 تومان
نام هتل COAST LIGHT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,790,000 تومان
2,540,000 تومان
1,540,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات
نام هتل PANAROMA HILL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
2,590,000 تومان
1,590,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Kusadasi Golf Spa

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان
2,790,000 تومان
1,640,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARIACLAROUS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,240,000 تومان
3,190,000 تومان
1,740,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل TUSAN BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490,000 تومان
3,540,000 تومان
1,890,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARIACLAROUS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
3,640,000 تومان
1,940,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات MAIN BUILDING
نام هتل LE BLEU

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
3,740,000 تومان
1,940,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEA LIGHT

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,940,000 تومان
4,190,000 تومان
2,090,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALM WNGS EPHESUS

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
4,390,000 تومان
2,140,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات
نام هتل PINE BAY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
4,590,000 تومان
2,190,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA SEA LIGHT

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,290,000 تومان
4,790,000 تومان
2,290,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNIS ROYAL EPHESUS

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان
5,490,000 تومان
2,540,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALOMA PASHA

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان
7,690,000 تومان
3,190,000 تومان
945,000 تومان
توضیحات