تور مشهد 5 تیر 96 (3 شب )

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/05
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1396/04/08
  • ایرلاین : ایران ایر
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 60 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
رازی


BB
470,000 تومان 470,000 تومان 590,000 تومان
رازی


FB
500,000 تومان 500,000 تومان 650,000 تومان
الهیه


FB
530,000 تومان 530,000 تومان 710,000 تومان
زیتون


FB
560,000 تومان 560,000 تومان 770,000 تومان
الوند


FB
610,000 تومان 610,000 تومان 860,000 تومان
عماد


FB
620,000 تومان 620,000 تومان 1,160,000 تومان
آتی


FB
620,000 تومان 620,000 تومان 890,000 تومان
خیام


FB
645,000 تومان 645,000 تومان 940,000 تومان
عرش


FB
680,000 تومان 680,000 تومان 1,010,000 تومان
تهران


FB
710,000 تومان 710,000 تومان 1,070,000 تومان
نیما


FB
720,000 تومان 720,000 تومان 1,090,000 تومان
منجی


FB
740,000 تومان 740,000 تومان 1,130,000 تومان
هلیا


FB
800,000 تومان 800,000 تومان 1,250,000 تومان
سی نور


BB
810,000 تومان 810,000 تومان 1,270,000 تومان
تارا


FB
830,000 تومان 830,000 تومان 1,310,000 تومان
کیان


FB
860,000 تومان 860,000 تومان 1,370,000 تومان
کیانا


FB
920,000 تومان 920,000 تومان 1,490,000 تومان
نام هتل رازی

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 470,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 650,000 تومان
توضیحات
نام هتل الهیه

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 530,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 560,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 610,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 620,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 620,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل خیام

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 645,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 940,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل تهران

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیان

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,490,000 تومان
توضیحات