تور مشهد 5 تیر 96 (3 شب )

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/05
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1396/04/08
  • ایرلاین : ایران ایر
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 60 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
رازی
Rate Rate
BB
470,000 تومان
590,000 تومان
470,000 تومان
رازی
Rate Rate
FB
500,000 تومان
650,000 تومان
500,000 تومان
الهیه

FB
530,000 تومان
710,000 تومان
530,000 تومان
زیتون
Rate Rate Rate
FB
560,000 تومان
770,000 تومان
560,000 تومان
الوند
Rate Rate Rate
FB
610,000 تومان
860,000 تومان
610,000 تومان
عماد
Rate Rate Rate Rate
FB
620,000 تومان
1,160,000 تومان
620,000 تومان
آتی
Rate Rate
FB
620,000 تومان
890,000 تومان
620,000 تومان
خیام
Rate Rate Rate
FB
645,000 تومان
940,000 تومان
645,000 تومان
عرش
Rate Rate Rate
FB
680,000 تومان
1,010,000 تومان
680,000 تومان
تهران
Rate Rate Rate Rate
FB
710,000 تومان
1,070,000 تومان
710,000 تومان
نیما
Rate Rate Rate
FB
720,000 تومان
1,090,000 تومان
720,000 تومان
منجی
Rate Rate Rate
FB
740,000 تومان
1,130,000 تومان
740,000 تومان
هلیا
Rate Rate Rate Rate
FB
800,000 تومان
1,250,000 تومان
800,000 تومان
سی نور
Rate Rate Rate Rate
BB
810,000 تومان
1,270,000 تومان
810,000 تومان
تارا
Rate Rate Rate Rate
FB
830,000 تومان
1,310,000 تومان
830,000 تومان
کیان
Rate Rate Rate
FB
860,000 تومان
1,370,000 تومان
860,000 تومان
کیانا
Rate Rate Rate Rate
FB
920,000 تومان
1,490,000 تومان
920,000 تومان
نام هتل رازی
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 470,000 تومان 590,000 تومان 470,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی
Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 500,000 تومان 650,000 تومان 500,000 تومان
توضیحات
نام هتل الهیه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 530,000 تومان 710,000 تومان 530,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 560,000 تومان 770,000 تومان 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 610,000 تومان 860,000 تومان 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 620,000 تومان 1,160,000 تومان 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتی
Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 620,000 تومان 890,000 تومان 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل خیام
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 645,000 تومان 940,000 تومان 645,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 680,000 تومان 1,010,000 تومان 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل تهران
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان 1,070,000 تومان 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 720,000 تومان 1,090,000 تومان 720,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 1,130,000 تومان 740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 800,000 تومان 1,250,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 810,000 تومان 1,270,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 830,000 تومان 1,310,000 تومان 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیان
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 860,000 تومان 1,370,000 تومان 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 920,000 تومان 1,490,000 تومان 920,000 تومان
توضیحات