تور قشم 5 تیر 96 (3شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/05
پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
قشم
  • تاریخ پایان : 1396/04/08
  • ایرلاین : معراج
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 3 پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف 1
به قشم
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
2 شناسنامه الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت کامل جزیره
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت کامل جزیره
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
خانم غفوری
خانم پور حنیف
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور قشم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
***در صورت کنسل کردن تور از مسافر جریمه دریافت می شود.
***در صورت در خواست گشت کامل و ترانسفر مبلغ 65.000 تومان به تورها افزوده میگردد.
(پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ میباشد)
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
نخل زرین
Rate Rate
BB
555,000 تومان
630,000 تومان
555,000 تومان
سما 2
Rate Rate Rate
BB
555,000 تومان
630,000 تومان
555,000 تومان
آرمان
Rate Rate Rate
BB
555,000 تومان
630,000 تومان
555,000 تومان
بهشت
Rate Rate Rate
BB
570,000 تومان
660,000 تومان
570,000 تومان
شمس
Rate Rate Rate
BB
580,000 تومان
675,000 تومان
580,000 تومان
سما
Rate Rate Rate
BB
585,000 تومان
690,000 تومان
585,000 تومان
ویلای ساحلی ایران زمین
Rate Rate Rate
BB
585,000 تومان
690,000 تومان
-
کیمیا 3
Rate Rate Rate
BB
585,000 تومان
690,000 تومان
-
سینگو
Rate Rate Rate
BB
600,000 تومان
720,000 تومان
600,000 تومان
مارینا1
Rate Rate Rate
BB
630,000 تومان
780,000 تومان
-
رویال
Rate Rate Rate Rate
BB
660,000 تومان
840,000 تومان
-
کیمیا4
Rate Rate Rate Rate
BB
680,000 تومان
885,000 تومان
-
نام هتل نخل زرین
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 555,000 تومان 630,000 تومان 555,000 تومان
توضیحات
نام هتل سما 2
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 555,000 تومان 630,000 تومان 555,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمان
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 555,000 تومان 630,000 تومان 555,000 تومان
توضیحات
نام هتل بهشت
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 570,000 تومان 660,000 تومان 570,000 تومان
توضیحات
نام هتل شمس
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 580,000 تومان 675,000 تومان 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل سما
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 585,000 تومان 690,000 تومان 585,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویلای ساحلی ایران زمین
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 585,000 تومان 690,000 تومان -
توضیحات
نام هتل کیمیا 3
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 585,000 تومان 690,000 تومان -
توضیحات
نام هتل سینگو
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 600,000 تومان 720,000 تومان 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا1
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 630,000 تومان 780,000 تومان -
توضیحات
نام هتل رویال
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان 840,000 تومان -
توضیحات
نام هتل کیمیا4
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 680,000 تومان 885,000 تومان -
توضیحات