تور قشم 5 تیر 96 (3شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/05
پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
قشم
  • تاریخ پایان : 1396/04/08
  • ایرلاین : معراج
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 3 پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف 1
به قشم
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
2 شناسنامه الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت کامل جزیره
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت کامل جزیره
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
خانم غفوری
خانم پور حنیف
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور قشم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
***در صورت کنسل کردن تور از مسافر جریمه دریافت می شود.
***در صورت در خواست گشت کامل و ترانسفر مبلغ 65.000 تومان به تورها افزوده میگردد.
(پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ میباشد)
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
نخل زرین


BB
555,000 تومان 555,000 تومان 630,000 تومان
سما 2


BB
555,000 تومان 555,000 تومان 630,000 تومان
آرمان


BB
555,000 تومان 555,000 تومان 630,000 تومان
بهشت


BB
570,000 تومان 570,000 تومان 660,000 تومان
شمس


BB
580,000 تومان 580,000 تومان 675,000 تومان
سما


BB
585,000 تومان 585,000 تومان 690,000 تومان
ویلای ساحلی ایران زمین


BB
585,000 تومان --- 690,000 تومان
کیمیا 3


BB
585,000 تومان --- 690,000 تومان
سینگو


BB
600,000 تومان 600,000 تومان 720,000 تومان
مارینا1


BB
630,000 تومان --- 780,000 تومان
رویال


BB
660,000 تومان --- 840,000 تومان
کیمیا4


BB
680,000 تومان --- 885,000 تومان
نام هتل

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 555,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
توضیحات
نام هتل سما 2

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 555,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 555,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 570,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 660,000 تومان
توضیحات
نام هتل شمس

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 675,000 تومان
توضیحات
نام هتل سما

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 585,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویلای ساحلی ایران زمین

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 585,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) ---
قیمت 1 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا 3

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 585,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) ---
قیمت 1 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
توضیحات
نام هتل سینگو

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا1

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) ---
قیمت 1 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 660,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) ---
قیمت 1 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا4

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) ---
قیمت 1 تخته (هرنفر) 885,000 تومان
توضیحات