تور پوکت تیر 96 (THAI AIRWAYS)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/13
پرواز THAI AIRWAYS
پوکت
  • تاریخ پایان : 1396/04/20
  • ایرلاین : THAI AIRWAYS
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 6 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 6 پرواز THAI AIRWAYS
ردیف 1
به پوکت
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز THAI AIRWAYS
ردیف مدرک شرط
1 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
2 صورتحساب بانکی الزامی
3 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
4 کپی شناسنامه الزالمی
5 کپی کارت ملی الزامی
6 عکس 3*4 الزامی
ردیف 1
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزالمی
ردیف 5
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت شهری
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
آقای هندی
خانم ارجمندی
خانم صادقی
آقای قاسملو
***قیمت تور تایلند را از کارشناسان الفبای سفر استعلام کنید***

نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان می باشد.***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
NATIONAL RESORT


BB
2,445,000 تومان 2,630,000 تومان 2,435,000 تومان 2,425,000 تومان
PJ PATONG


BB
2,565,000 تومان 2,815,000 تومان 2,555,000 تومان 2,545,000 تومان
ANDATEL


BB
2,640,000 تومان 2,935,000 تومان 2,630,000 تومان 2,620,000 تومان
PATONG HERITAGE


BB
2,730,000 تومان 3,120,000 تومان 2,720,000 تومان 2,710,000 تومان
ASHLEE HUB


BB
2,775,000 تومان 3,210,000 تومان 2,765,000 تومان 2,755,000 تومان
ROYAL PARADISE


BB
2,800,000 تومان 3,255,000 تومان 2,790,000 تومان 2,780,000 تومان
DUANGJITT RESORT


BB
3,070,000 تومان 3,800,000 تومان 3,060,000 تومان 3,050,000 تومان
PATONG BY HILL


BB
3,140,000 تومان 3,940,000 تومان 3,130,000 تومان 3,120,000 تومان
DIAMOND CLIFF


BB
3,350,000 تومان 4,350,000 تومان 3,340,000 تومان 3,330,000 تومان
MERLIN BEACH RESORT


BB
3,710,000 تومان 5,080,000 تومان 3,700,000 تومان 3,690,000 تومان
نام هتل NATIONAL RESORT

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,425,000 تومان
توضیحات
نام هتل PJ PATONG

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANDATEL

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASHLEE HUB

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,755,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL PARADISE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG BY HILL

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل DIAMOND CLIFF

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERLIN BEACH RESORT

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان
توضیحات