تور قشم ویژه عید فطر(3شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/04
پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
قشم
  • تاریخ پایان : 1396/04/07
  • ایرلاین : آتا
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 3 پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف 1
به قشم
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
2 شناسنامه الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت کامل جزیره
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت کامل جزیره
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
خانم غفوری
خانم پور حنیف
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور قشم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
***در صورت کنسل کردن تور از مسافر جریمه دریافت می شود.
***در صورت در خواست گشت کامل و ترانسفر مبلغ 65.000 تومان به تورها افزوده میگردد.
(پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ میباشد)
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
نخل زرین


BB
680,000 تومان 670,000 تومان 770,000 تومان
بهشت


BB
695,000 تومان 680,000 تومان 800,000 تومان
شمس


BB
710,000 تومان 690,000 تومان 820,000 تومان
سینگو


BB
725,000 تومان 710,000 تومان 860,000 تومان
سما


BB
740,000 تومان 735,000 تومان 875,000 تومان
کیمیا 2


BB
740,000 تومان 750,000 تومان 890,000 تومان
مارینا1


BB
770,000 تومان 750,000 تومان 950,000 تومان
رویال


BB
785,000 تومان 760,000 تومان 980,000 تومان
خلیج فارس


BB
790,000 تومان 810,000 تومان 980,000 تومان
کیمیا4


BB
800,000 تومان 765,000 تومان 995,000 تومان
سوئیت شخصی


BB
965,000 تومان 840,000 تومان 1,340,000 تومان
نام هتل

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 695,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 800,000 تومان
توضیحات
نام هتل شمس

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل سینگو

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 725,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل سما

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا 2

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا1

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 770,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 785,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل خلیج فارس

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا4

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوئیت شخصی

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 965,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
توضیحات