تور قشم ویژه عید فطر(3شب)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/04
پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
قشم
  • تاریخ پایان : 1396/04/07
  • ایرلاین : آتا
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 3 پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف 1
به قشم
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ می باشد
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
2 شناسنامه الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت کامل جزیره
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت گشت کامل جزیره
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
خانم غفوری
خانم پور حنیف
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور قشم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
***در صورت کنسل کردن تور از مسافر جریمه دریافت می شود.
***در صورت در خواست گشت کامل و ترانسفر مبلغ 65.000 تومان به تورها افزوده میگردد.
(پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ میباشد)
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
نخل زرین
Rate Rate
BB
680,000 تومان
770,000 تومان
670,000 تومان
بهشت
Rate Rate Rate
BB
695,000 تومان
800,000 تومان
680,000 تومان
شمس
Rate Rate Rate
BB
710,000 تومان
820,000 تومان
690,000 تومان
سینگو
Rate Rate Rate
BB
725,000 تومان
860,000 تومان
710,000 تومان
سما
Rate Rate Rate
BB
740,000 تومان
875,000 تومان
735,000 تومان
کیمیا 2
Rate Rate
BB
740,000 تومان
890,000 تومان
750,000 تومان
مارینا1
Rate Rate Rate
BB
770,000 تومان
950,000 تومان
750,000 تومان
رویال
Rate Rate Rate Rate
BB
785,000 تومان
980,000 تومان
760,000 تومان
خلیج فارس
Rate Rate Rate Rate
BB
790,000 تومان
980,000 تومان
810,000 تومان
کیمیا4
Rate Rate Rate Rate
BB
800,000 تومان
995,000 تومان
765,000 تومان
سوئیت شخصی

BB
965,000 تومان
1,340,000 تومان
840,000 تومان
نام هتل نخل زرین
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 680,000 تومان 770,000 تومان 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل بهشت
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 695,000 تومان 800,000 تومان 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل شمس
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان 820,000 تومان 690,000 تومان
توضیحات
نام هتل سینگو
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 725,000 تومان 860,000 تومان 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل سما
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 875,000 تومان 735,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا 2
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 890,000 تومان 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا1
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 770,000 تومان 950,000 تومان 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 785,000 تومان 980,000 تومان 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل خلیج فارس
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 790,000 تومان 980,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا4
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 800,000 تومان 995,000 تومان 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل سوئیت شخصی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 965,000 تومان 1,340,000 تومان 840,000 تومان
توضیحات