تور مشهد ویژه عید فطر (3 شب )

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/04
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1396/04/07
  • ایرلاین : ایران ایر
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 60 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
رازی
Rate Rate
BB
525,000 تومان
645,000 تومان
525,000 تومان
رازی
Rate Rate
FB
555,000 تومان
710,000 تومان
555,000 تومان
الهیه

FB
575,000 تومان
765,000 تومان
575,000 تومان
زیتون
Rate Rate Rate
FB
615,000 تومان
825,000 تومان
615,000 تومان
الوند
Rate Rate Rate
FB
660,000 تومان
915,000 تومان
660,000 تومان
آتی
Rate Rate
FB
675,000 تومان
945,000 تومان
675,000 تومان
خیام
Rate Rate Rate
FB
700,000 تومان
990,000 تومان
700,000 تومان
عرش
Rate Rate Rate
FB
735,000 تومان
1,065,000 تومان
735,000 تومان
تهران
Rate Rate Rate Rate
FB
765,000 تومان
1,125,000 تومان
765,000 تومان
آپادانا
Rate Rate Rate
FB
780,000 تومان
1,155,000 تومان
780,000 تومان
عماد
Rate Rate Rate Rate
FB
810,000 تومان
1,215,000 تومان
810,000 تومان
نیما
Rate Rate Rate
FB
825,000 تومان
1,245,000 تومان
825,000 تومان
هلیا
Rate Rate Rate Rate
FB
855,000 تومان
1,300,000 تومان
855,000 تومان
سی نور
Rate Rate Rate Rate
BB
865,000 تومان
1,335,000 تومان
865,000 تومان
تارا
Rate Rate Rate Rate
FB
885,000 تومان
1,365,000 تومان
885,000 تومان
کیان
Rate Rate Rate
FB
915,000 تومان
1,425,000 تومان
915,000 تومان
نام هتل رازی
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 525,000 تومان 645,000 تومان 525,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی
Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 555,000 تومان 710,000 تومان 555,000 تومان
توضیحات
نام هتل الهیه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 575,000 تومان 765,000 تومان 575,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 615,000 تومان 825,000 تومان 615,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان 915,000 تومان 660,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتی
Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 675,000 تومان 945,000 تومان 675,000 تومان
توضیحات
نام هتل خیام
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 700,000 تومان 990,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 735,000 تومان 1,065,000 تومان 735,000 تومان
توضیحات
نام هتل تهران
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 765,000 تومان 1,125,000 تومان 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 780,000 تومان 1,155,000 تومان 780,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 810,000 تومان 1,215,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 825,000 تومان 1,245,000 تومان 825,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 855,000 تومان 1,300,000 تومان 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 865,000 تومان 1,335,000 تومان 865,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا
Rate Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 885,000 تومان 1,365,000 تومان 885,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیان
Rate Rate Rate
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 915,000 تومان 1,425,000 تومان 915,000 تومان
توضیحات