تور مشهد ویژه عید فطر (3 شب )

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/04
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1396/04/07
  • ایرلاین : ایران ایر
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 60 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
رازی


BB
525,000 تومان 525,000 تومان 645,000 تومان
رازی


FB
555,000 تومان 555,000 تومان 710,000 تومان
الهیه


FB
575,000 تومان 575,000 تومان 765,000 تومان
زیتون


FB
615,000 تومان 615,000 تومان 825,000 تومان
الوند


FB
660,000 تومان 660,000 تومان 915,000 تومان
آتی


FB
675,000 تومان 675,000 تومان 945,000 تومان
خیام


FB
700,000 تومان 700,000 تومان 990,000 تومان
عرش


FB
735,000 تومان 735,000 تومان 1,065,000 تومان
تهران


FB
765,000 تومان 765,000 تومان 1,125,000 تومان
آپادانا


FB
780,000 تومان 780,000 تومان 1,155,000 تومان
عماد


FB
810,000 تومان 810,000 تومان 1,215,000 تومان
نیما


FB
825,000 تومان 825,000 تومان 1,245,000 تومان
هلیا


FB
855,000 تومان 855,000 تومان 1,300,000 تومان
سی نور


BB
865,000 تومان 865,000 تومان 1,335,000 تومان
تارا


FB
885,000 تومان 885,000 تومان 1,365,000 تومان
کیان


FB
915,000 تومان 915,000 تومان 1,425,000 تومان
نام هتل رازی

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 525,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 645,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 555,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
توضیحات
نام هتل الهیه

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 575,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 615,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 825,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 660,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 915,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 675,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل خیام

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 700,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 735,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل تهران

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 765,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,215,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 825,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 855,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 865,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 885,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیان

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 915,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,425,000 تومان
توضیحات