تور مارماریس 3 تیر 96 (آتا)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/03
تاریخ رفت : 3 تیر پرواز آتا ساعت رفت 00:30 ساعت برگشت :03:00
مارماریس
  • تاریخ پایان : 1396/04/10
  • ایرلاین : آتا
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 6 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 6 تاریخ رفت : 3 تیر
پرواز آتا
ساعت رفت 00:30 ساعت برگشت :03:00
ردیف 1
به مارماریس
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 3 تیر
پرواز آتا
ساعت رفت 00:30 ساعت برگشت :03:00
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
آقای افتخاری
الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مارماریس به صورت هفتگی با قیمت مناسب

* نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
IDEAL PANORAMA

All
2,490,000 تومان
3,190,000 تومان
1,290,000 تومان
1,095,000 تومان
STD
BLUE BAY PLATINUM

All
2,790,000 تومان
3,790,000 تومان
1,390,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
GREEN NATURE RESORT

All
2,890,000 تومان
3,890,000 تومان
1,490,000 تومان
1,095,000 تومان
STD
MARES LABRANDA BEACH

All
2,890,000 تومان
3,890,000 تومان
1,390,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
MARES LABRANDA BEACH

All
3,090,000 تومان
4,090,000 تومان
1,490,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
LUNA BEACH MARMARIS

All
3,290,000 تومان
4,290,000 تومان
1,590,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
LUNA BEACH MARMARIS

All
3,490,000 تومان
4,490,000 تومان
1,690,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
MARTI RESORT

U.All
4,190,000 تومان
5,490,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
Elegance

All
4,190,000 تومان
5,490,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
AQUA RESORT HOTEL

All
4,190,000 تومان
5,490,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
MARTI RESORT

U.All
4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
Elegance

All
4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
AQUA RESORT HOTEL

All
4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
نام هتل IDEAL PANORAMA

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490,000 تومان
3,190,000 تومان
1,290,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BLUE BAY PLATINUM

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,790,000 تومان
3,790,000 تومان
1,390,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل GREEN NATURE RESORT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
3,890,000 تومان
1,490,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل MARES LABRANDA BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
3,890,000 تومان
1,390,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل MARES LABRANDA BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
4,090,000 تومان
1,490,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل LUNA BEACH MARMARIS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,290,000 تومان
4,290,000 تومان
1,590,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل LUNA BEACH MARMARIS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان
4,490,000 تومان
1,690,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل MARTI RESORT

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان
5,490,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل Elegance

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان
5,490,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل AQUA RESORT HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان
5,490,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل MARTI RESORT

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Elegance

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل AQUA RESORT HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW