تور مارماریس 3 تیر 96 (آتا)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/03
تاریخ رفت : 3 تیر پرواز آتا ساعت رفت 00:30 ساعت برگشت :03:00
مارماریس
  • تاریخ پایان : 1396/04/10
  • ایرلاین : آتا
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 6 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 6 تاریخ رفت : 3 تیر
پرواز آتا
ساعت رفت 00:30 ساعت برگشت :03:00
ردیف 1
به مارماریس
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 3 تیر
پرواز آتا
ساعت رفت 00:30 ساعت برگشت :03:00
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
آقای افتخاری
الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مارماریس به صورت هفتگی با قیمت مناسب

* نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
IDEAL PANORAMA
Rate Rate Rate Rate
All
2,490,000 تومان
3,190,000 تومان
1,290,000 تومان
1,095,000 تومان
STD
BLUE BAY PLATINUM
Rate Rate Rate Rate Rate
All
2,790,000 تومان
3,790,000 تومان
1,390,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
GREEN NATURE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
2,890,000 تومان
3,890,000 تومان
1,490,000 تومان
1,095,000 تومان
STD
MARES LABRANDA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
2,890,000 تومان
3,890,000 تومان
1,390,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
MARES LABRANDA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
All
3,090,000 تومان
4,090,000 تومان
1,490,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
LUNA BEACH MARMARIS
Rate Rate Rate Rate
All
3,290,000 تومان
4,290,000 تومان
1,590,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
LUNA BEACH MARMARIS
Rate Rate Rate Rate
All
3,490,000 تومان
4,490,000 تومان
1,690,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
MARTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,190,000 تومان
5,490,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,190,000 تومان
5,490,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
AQUA RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,190,000 تومان
5,490,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
LAND VIEW
MARTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
AQUA RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,490,000 تومان
5,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
SEA VIEW
نام هتل IDEAL PANORAMA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490,000 تومان 3,190,000 تومان 1,290,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BLUE BAY PLATINUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,790,000 تومان 3,790,000 تومان 1,390,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل GREEN NATURE RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان 3,890,000 تومان 1,490,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل MARES LABRANDA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان 3,890,000 تومان 1,390,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل MARES LABRANDA BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان 4,090,000 تومان 1,490,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل LUNA BEACH MARMARIS
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,290,000 تومان 4,290,000 تومان 1,590,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل LUNA BEACH MARMARIS
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان 4,490,000 تومان 1,690,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل MARTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,490,000 تومان 1,890,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,490,000 تومان 1,890,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل AQUA RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,490,000 تومان 1,890,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل MARTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان 5,690,000 تومان 1,990,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Elegance
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان 5,690,000 تومان 1,990,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل AQUA RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان 5,690,000 تومان 1,990,000 تومان 1,095,000 تومان
توضیحات SEA VIEW