تور ارمنستان مرداد96

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/05/15

ایروان
  • تاریخ پایان : 1396/05/31
  • ایرلاین : ماهان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 3
ردیف 1
به ایروان
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 تور لیدر فارسی زبان
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
خانم افتخاری


***پرداخت 50٪از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد.

***نرخ کودک زیر دو سال 500.000 تومان می باشد.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SHIRAK

BB
1,230,000 تومان
1,450,000 تومان
950,000 تومان
830,000 تومان
SILACHI

BB
1,270,000 تومان
1,470,000 تومان
980,000 تومان
830,000 تومان
AQUATEK

BB
1,350,000 تومان
1,600,000 تومان
990,000 تومان
830,000 تومان
ARARAT

BB
1,390,000 تومان
1,710,000 تومان
990,000 تومان
830,000 تومان
BEST WESTERN

BB
1,450,000 تومان
1,710,000 تومان
1,030,000 تومان
830,000 تومان
Opera Suite

BB
1,510,000 تومان
1,830,000 تومان
1,030,000 تومان
830,000 تومان
HYATT PALACE

BB
1,530,000 تومان
1,890,000 تومان
1,070,000 تومان
830,000 تومان
North Avenue

BB
1,690,000 تومان
2,200,000 تومان
1,080,000 تومان
830,000 تومان
RADISSON BLU

BB
1,720,000 تومان
2,280,000 تومان
1,100,000 تومان
830,000 تومان
نام هتل SHIRAK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,230,000 تومان
1,450,000 تومان
950,000 تومان
830,000 تومان
توضیحات
نام هتل SILACHI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,270,000 تومان
1,470,000 تومان
980,000 تومان
830,000 تومان
توضیحات
نام هتل AQUATEK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان
1,600,000 تومان
990,000 تومان
830,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARARAT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,390,000 تومان
1,710,000 تومان
990,000 تومان
830,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,450,000 تومان
1,710,000 تومان
1,030,000 تومان
830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Opera Suite

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,510,000 تومان
1,830,000 تومان
1,030,000 تومان
830,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYATT PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,530,000 تومان
1,890,000 تومان
1,070,000 تومان
830,000 تومان
توضیحات
نام هتل North Avenue

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,690,000 تومان
2,200,000 تومان
1,080,000 تومان
830,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,720,000 تومان
2,280,000 تومان
1,100,000 تومان
830,000 تومان
توضیحات