تور لحظه آخری کوش آداسی1 تیر 96(کیش ایر)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/04/01
تاریخ رفت : ا تیر به مقصد ازمیر پرواز کیش ایر ساعت رفت 00:30 ساعت برگشت :03:00
کوش آداسی
  • تاریخ پایان : 1396/04/08
  • ایرلاین : کیش ایر
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 6 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 تاریخ رفت : ا تیر به مقصد ازمیر
پرواز کیش ایر ساعت رفت 00:30 ساعت برگشت :03:00
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : ا تیر به مقصد ازمیر
پرواز کیش ایر ساعت رفت 00:30 ساعت برگشت :03:00
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
آقای افتخاری
الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی و لحظه آخری

* نرخ کودک زیر 2 سال 300.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
COAST LIGHT

All
2,140,000 تومان
2,490,000 تومان
1,590,000 تومان
1,195,000 تومان
STD
Kusadasi Golf Spa

All
2,390,000 تومان
2,890,000 تومان
1,740,000 تومان
1,195,000 تومان
STD
EPHESUS PRINCESS

All
2,490,000 تومان
3,090,000 تومان
1,790,000 تومان
1,195,000 تومان
club room
FANTASIA

All
2,790,000 تومان
3,540,000 تومان
1,890,000 تومان
1,195,000 تومان
LE BLEU

U.All
2,845,000 تومان
3,945,000 تومان
1,995,000 تومان
1,045,000 تومان
آفر استثنائی
RAMADA RESORT

All
3,140,000 تومان
3,990,000 تومان
2,090,000 تومان
1,195,000 تومان
on request
SEA LIGHT

U.All
3,290,000 تومان
4,290,000 تومان
2,190,000 تومان
1,195,000 تومان
STD
PINE BAY

All
3,540,000 تومان
4,690,000 تومان
2,290,000 تومان
1,195,000 تومان
STD
AMARA SEA LIGHT

U.All
3,690,000 تومان
4,890,000 تومان
2,440,000 تومان
1,195,000 تومان
STD
SUNIS ROYAL EPHESUS

U.All
4,340,000 تومان
5,840,000 تومان
2,690,000 تومان
1,195,000 تومان
STD
نام هتل COAST LIGHT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,140,000 تومان
2,490,000 تومان
1,590,000 تومان
1,195,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Kusadasi Golf Spa

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,390,000 تومان
2,890,000 تومان
1,740,000 تومان
1,195,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل EPHESUS PRINCESS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490,000 تومان
3,090,000 تومان
1,790,000 تومان
1,195,000 تومان
توضیحات club room
نام هتل FANTASIA

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,790,000 تومان
3,540,000 تومان
1,890,000 تومان
1,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل LE BLEU

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,845,000 تومان
3,945,000 تومان
1,995,000 تومان
1,045,000 تومان
توضیحات آفر استثنائی
نام هتل RAMADA RESORT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,140,000 تومان
3,990,000 تومان
2,090,000 تومان
1,195,000 تومان
توضیحات on request
نام هتل SEA LIGHT

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,290,000 تومان
4,290,000 تومان
2,190,000 تومان
1,195,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل PINE BAY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان
4,690,000 تومان
2,290,000 تومان
1,195,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل AMARA SEA LIGHT

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,690,000 تومان
4,890,000 تومان
2,440,000 تومان
1,195,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SUNIS ROYAL EPHESUS

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,340,000 تومان
5,840,000 تومان
2,690,000 تومان
1,195,000 تومان
توضیحات STD