0214935
ایرلاین : پگاسوس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 2 شب
رفت 04:10 و برگشت 23:40 (روزهای پنجشنبه 30،23،16،9،2بهمن و 7اسفند)/پکیج در تاریخ رفت 19 و 20 بهمن دارای 500 هزار تومان افزایش نرخ می باشد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,555,000 تومان
5,855,000 تومان
5,550,000 تومان
5,290,000 تومان
FATIH
REYDEL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,775,000 تومان
6,055,000 تومان
5,770,000 تومان
5,290,000 تومان
AKSARAY
FIDE
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,825,000 تومان
6,145,000 تومان
5,820,000 تومان
5,290,000 تومان
Beyoğlu
TAKSIM TRUST
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,825,000 تومان
6,145,000 تومان
5,820,000 تومان
5,290,000 تومان
Beyoğlu
MAX WELL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,845,000 تومان
6,235,000 تومان
5,840,000 تومان
5,290,000 تومان
Beyoğlu
ATRO SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,870,000 تومان
6,235,000 تومان
5,865,000 تومان
5,290,000 تومان
Şişli
CUENTO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,915,000 تومان
6,330,000 تومان
5,910,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
Special
PERA CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,985,000 تومان
6,465,000 تومان
5,960,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,010,000 تومان
6,515,000 تومان
6,005,000 تومان
5,290,000 تومان
AKSARAY
Kaya Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,010,000 تومان
6,515,000 تومان
6,005,000 تومان
5,290,000 تومان
AKSARAY
DELTA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,010,000 تومان
6,515,000 تومان
6,005,000 تومان
5,290,000 تومان
AKSARAY
Grand Unal
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,055,000 تومان
6,600,000 تومان
6,000,000 تومان
5,290,000 تومان
AKSARAY
VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,055,000 تومان
6,600,000 تومان
5,960,000 تومان
5,290,000 تومان
Şişli
THE TANGO HOTEL TAKSİM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,075,000 تومان
6,695,000 تومان
6,070,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
NAPOLYON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,075,000 تومان
6,695,000 تومان
6,070,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,100,000 تومان
6,695,000 تومان
6,095,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
ALL SEASONS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,100,000 تومان
6,695,000 تومان
5,960,000 تومان
5,290,000 تومان
FINDIKZADE
LION
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,130,000 تومان
6,755,000 تومان
6,070,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,130,000 تومان
6,755,000 تومان
6,070,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,145,000 تومان
6,790,000 تومان
6,000,000 تومان
5,290,000 تومان
Beyoğlu
THE PEAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,145,000 تومان
6,790,000 تومان
6,140,000 تومان
5,290,000 تومان
Beyoğlu
GREEN PARK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,330,000 تومان
7,155,000 تومان
6,190,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
Special
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,375,000 تومان
7,250,000 تومان
6,235,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
Special
DEDEMAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,375,000 تومان
7,250,000 تومان
6,190,000 تومان
5,290,000 تومان
GAYRETTEPE
Special
RAMADA MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,465,000 تومان
7,435,000 تومان
6,420,000 تومان
5,290,000 تومان
MERTER
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,525,000 تومان
7,555,000 تومان
6,240,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
Special
GOLDEN AGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,585,000 تومان
7,665,000 تومان
6,355,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
MERCURE BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,585,000 تومان
7,780,000 تومان
6,355,000 تومان
5,290,000 تومان
Şişli
Special
TITANIC CITY TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,755,000 تومان
8,010,000 تومان
6,415,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
TAKSIM GONEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,810,000 تومان
8,125,000 تومان
6,640,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
Special
GRAND CEVAHIR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,925,000 تومان
8,355,000 تومان
6,190,000 تومان
5,290,000 تومان
Şişli
Special
SHERATON CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,985,000 تومان
8,465,000 تومان
6,695,000 تومان
5,290,000 تومان
Beyoğlu
CVK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,040,000 تومان
8,125,000 تومان
6,640,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,210,000 تومان
8,920,000 تومان
6,640,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
RADISSON BLU SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,210,000 تومان
8,920,000 تومان
6,640,000 تومان
5,290,000 تومان
Şişli
ELITE WORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,265,000 تومان
9,035,000 تومان
6,640,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
HILTON BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,325,000 تومان
9,150,000 تومان
6,640,000 تومان
5,290,000 تومان
Şişli
CONRAD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,665,000 تومان
9,835,000 تومان
6,755,000 تومان
5,290,000 تومان
BESIKTAS
Special
HILTON BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,840,000 تومان
10,175,000 تومان
6,925,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
Special
DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,840,000 تومان
10,175,000 تومان
6,985,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
RADISSON BLU BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,410,000 تومان
11,315,000 تومان
7,210,000 تومان
5,290,000 تومان
BESIKTAS
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,410,000 تومان
11,315,000 تومان
6,985,000 تومان
5,290,000 تومان
TAKSIM
Special
HILTON BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,410,000 تومان
11,315,000 تومان
7,495,000 تومان
5,290,000 تومان
BOSPHORUS VIEW
SWISS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,265,000 تومان
13,025,000 تومان
7,665,000 تومان
5,290,000 تومان
BESIKTAS
RADISSON BLU BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,265,000 تومان
13,025,000 تومان
7,665,000 تومان
5,290,000 تومان
BOSPHORUS VIEW
نام هتل HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,555,000 تومان 5,855,000 تومان 5,550,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات FATIH
نام هتل REYDEL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,775,000 تومان 6,055,000 تومان 5,770,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل FIDE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,825,000 تومان 6,145,000 تومان 5,820,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل TAKSIM TRUST
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,825,000 تومان 6,145,000 تومان 5,820,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل MAX WELL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,845,000 تومان 6,235,000 تومان 5,840,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل ATRO SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,870,000 تومان 6,235,000 تومان 5,865,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Şişli
نام هتل CUENTO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,915,000 تومان 6,330,000 تومان 5,910,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
PERA CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,985,000 تومان 6,465,000 تومان 5,960,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,010,000 تومان 6,515,000 تومان 6,005,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل Kaya Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,010,000 تومان 6,515,000 تومان 6,005,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل DELTA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,010,000 تومان 6,515,000 تومان 6,005,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل Grand Unal
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,055,000 تومان 6,600,000 تومان 6,000,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,055,000 تومان 6,600,000 تومان 5,960,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Şişli
نام هتل THE TANGO HOTEL TAKSİM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,075,000 تومان 6,695,000 تومان 6,070,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل NAPOLYON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,075,000 تومان 6,695,000 تومان 6,070,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,100,000 تومان 6,695,000 تومان 6,095,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل ALL SEASONS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,100,000 تومان 6,695,000 تومان 5,960,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات FINDIKZADE
نام هتل LION
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,130,000 تومان 6,755,000 تومان 6,070,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,130,000 تومان 6,755,000 تومان 6,070,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,145,000 تومان 6,790,000 تومان 6,000,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل THE PEAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,145,000 تومان 6,790,000 تومان 6,140,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل GREEN PARK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,330,000 تومان 7,155,000 تومان 6,190,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,375,000 تومان 7,250,000 تومان 6,235,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
DEDEMAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,375,000 تومان 7,250,000 تومان 6,190,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات GAYRETTEPE
Special
نام هتل
RAMADA MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,465,000 تومان 7,435,000 تومان 6,420,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات MERTER
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,525,000 تومان 7,555,000 تومان 6,240,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
GOLDEN AGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,585,000 تومان 7,665,000 تومان 6,355,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل MERCURE BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,585,000 تومان 7,780,000 تومان 6,355,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Şişli
Special
نام هتل
TITANIC CITY TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,755,000 تومان 8,010,000 تومان 6,415,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل TAKSIM GONEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,810,000 تومان 8,125,000 تومان 6,640,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,925,000 تومان 8,355,000 تومان 6,190,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Şişli
Special
نام هتل
SHERATON CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,985,000 تومان 8,465,000 تومان 6,695,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل CVK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,040,000 تومان 8,125,000 تومان 6,640,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان 8,920,000 تومان 6,640,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل RADISSON BLU SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان 8,920,000 تومان 6,640,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Şişli
نام هتل ELITE WORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,265,000 تومان 9,035,000 تومان 6,640,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل HILTON BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,325,000 تومان 9,150,000 تومان 6,640,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات Şişli
نام هتل CONRAD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,665,000 تومان 9,835,000 تومان 6,755,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات BESIKTAS
Special
نام هتل
HILTON BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,840,000 تومان 10,175,000 تومان 6,925,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,840,000 تومان 10,175,000 تومان 6,985,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل RADISSON BLU BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,410,000 تومان 11,315,000 تومان 7,210,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات BESIKTAS
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,410,000 تومان 11,315,000 تومان 6,985,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
HILTON BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,410,000 تومان 11,315,000 تومان 7,495,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات BOSPHORUS VIEW
نام هتل SWISS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,265,000 تومان 13,025,000 تومان 7,665,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات BESIKTAS
نام هتل RADISSON BLU BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,265,000 تومان 13,025,000 تومان 7,665,000 تومان 5,290,000 تومان
توضیحات BOSPHORUS VIEW
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای پرک
خانم کوهی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 1/690/000 تومان میباشد.
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***