0214935
ایرلاین : قطر ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 5 شب
پکیج با پرواز امارات هم موجود میباشد(هر نفر بزرگسال 29,100,000 تومان , کودک 2 الی 12 سال 22,100,000 تومان کودک زیر 2سال 3,370,000 تومان)
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Special
BANDOS ISLAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
30,300,000 تومان + 500 دلار
30,300,000 تومان + 715 دلار
30,300,000 تومان + 500 دلار
24,380,000 تومان + 120 دلار
24,380,000 تومان + 120 دلار
Special
Paradise Island Resort & Spa
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
30,300,000 تومان + 730 دلار
30,300,000 تومان + 1,265 دلار
30,300,000 تومان + 730 دلار
24,380,000 تومان + 150 دلار
24,380,000 تومان + 150 دلار
قبل از رزرو با کانتر چک شود
Special
SHERATON Maldives
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
30,300,000 تومان + 915 دلار
30,300,000 تومان + 1,520 دلار
30,300,000 تومان + 915 دلار
24,380,000 تومان + 100 دلار
24,380,000 تومان + 100 دلار
Special
SHERATON Maldives
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
30,300,000 تومان + 1,085 دلار
30,300,000 تومان + 1,690 دلار
30,300,000 تومان + 1,085 دلار
24,380,000 تومان + 270 دلار
24,380,000 تومان + 270 دلار
KANDIMA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
30,300,000 تومان + 1,200 دلار


24,380,000 تومان + 910 دلار
24,380,000 تومان + 910 دلار
SAII LAGOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
30,300,000 تومان + 1,200 دلار

30,300,000 تومان + 1,200 دلار


AMARI HAVODDA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
30,300,000 تومان + 1,490 دلار

30,300,000 تومان + 1,490 دلار
24,380,000 تومان + 855 دلار
24,380,000 تومان + 855 دلار
Special
COCOON Maldives
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
30,300,000 تومان + 1,560 دلار

30,300,000 تومان + 1,560 دلار
24,380,000 تومان + 390 دلار
24,380,000 تومان + 390 دلار
AMARI HAVODDA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
30,300,000 تومان + 1,760 دلار

30,300,000 تومان + 1,760 دلار
24,380,000 تومان + 1,125 دلار
24,380,000 تومان + 1,125 دلار
MOVENPICK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
30,300,000 تومان + 1,990 دلار

30,300,000 تومان + 1,990 دلار


Special
نام هتل
BANDOS ISLAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 500 دلار 30,300,000 تومان + 715 دلار 30,300,000 تومان + 500 دلار 24,380,000 تومان + 120 دلار 24,380,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
Special
نام هتل
Paradise Island Resort & Spa
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 730 دلار 30,300,000 تومان + 1,265 دلار 30,300,000 تومان + 730 دلار 24,380,000 تومان + 150 دلار 24,380,000 تومان + 150 دلار
توضیحات قبل از رزرو با کانتر چک شود
Special
نام هتل
SHERATON Maldives
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 915 دلار 30,300,000 تومان + 1,520 دلار 30,300,000 تومان + 915 دلار 24,380,000 تومان + 100 دلار 24,380,000 تومان + 100 دلار
توضیحات
Special
نام هتل
SHERATON Maldives
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 1,085 دلار 30,300,000 تومان + 1,690 دلار 30,300,000 تومان + 1,085 دلار 24,380,000 تومان + 270 دلار 24,380,000 تومان + 270 دلار
توضیحات
نام هتل KANDIMA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 1,200 دلار 24,380,000 تومان + 910 دلار 24,380,000 تومان + 910 دلار
توضیحات
نام هتل SAII LAGOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 1,200 دلار 30,300,000 تومان + 1,200 دلار
توضیحات
نام هتل AMARI HAVODDA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 1,490 دلار 30,300,000 تومان + 1,490 دلار 24,380,000 تومان + 855 دلار 24,380,000 تومان + 855 دلار
توضیحات
Special
نام هتل
COCOON Maldives
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 1,560 دلار 30,300,000 تومان + 1,560 دلار 24,380,000 تومان + 390 دلار 24,380,000 تومان + 390 دلار
توضیحات
نام هتل AMARI HAVODDA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 1,760 دلار 30,300,000 تومان + 1,760 دلار 24,380,000 تومان + 1,125 دلار 24,380,000 تومان + 1,125 دلار
توضیحات
نام هتل MOVENPICK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,300,000 تومان + 1,990 دلار 30,300,000 تومان + 1,990 دلار
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم پیرهادی
خانم ارجمندی
خانم جعفریان
توضیحات هزینه کودک زیر 2سال مبلغ نرخ دلاری هر هتل (هر هتل جداگانه با کانتر چک شود)+ نرخ پرواز میباشد.خدمات هتل ها : هتل Paradise ماهیگیری 30 دقیقه ای رایگان برای 2نفر , هتل Amari havodda  غواصی 30 دقیقه ای رایگان , هتل Movenpick گشت کروز رایگانو تماشای دلفین ها برای 2نفرتهران_دوحه 23:00 رسیدن به دوحه 00:10 , دوحه_ماله 02:05 رسیدن به ماله 09:05

ماله_دوحه 20:00 رسیدن به دوحه 22:45 , دوحه_تهران 00:59 رسیدن به تهران 04:29توجه: هزینه پرواز بر اساس نرخ پایه هواپیمایی قطر ایر میباشد در صورت پر شدن ظرفیت آن و تغییر کلاس پروازی ما به التفاوت از مسافر دریافت میگردد.


ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود.

گذرنامه می بایست حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز داشته باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری میباشد و هزینه آن جداگانه از مسافر دریافت می گردد. 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد همچنین پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است. طبق آخرین بخشنامه از طرف ایرلاین قطر , مسافرین موظف هستند 72 ساعت قبل از پرواز به آزمایشگاههای مورد تایید این ایرلاین رفته و تست PCR انجام داده و نتیجه منفی تست را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند.
کودکان زیر 12 سال از این قاعده مستثنا هستند.


تهران: بیمارستان نیکان , شماره تماس 29121000

تهران: بیمارستان پارس , شماره تماس 82199151

تهران: بیمارستان آتیه , شماره تماس 82721

شیراز: آزمایشگاه نیلو , شماره تماس 07132337063

اصفهان: آزمایشگاه نوبل , شماره تماس 03136246204

مشهد: آزمایشگاه دکتر اجتهادی , شماره تماس 05138437279

هزینه تست کرونا در هتل های مالدیو:داخل خود هتل انجام می گردد و هزینه آن حدوداً بین 175 الی 200 دلار برای هر نفر می باشد.