0214935
ایرلاین : قطر ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 5 شب
پکیج با پرواز امارات هم موجود میباشد(هر نفر بزرگسال 30,490,000 تومان , کودک 2 الی 12 سال 23,490,000 تومان کودک زیر 2سال 4,250,000 تومان)
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BANDOS ISLAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
31,490,000 تومان + 530 دلار
31,490,000 تومان + 725 دلار
31,490,000 تومان + 530 دلار
25,490,000 تومان + 130 دلار
25,490,000 تومان + 130 دلار
Special
Paradise Island Resort & Spa
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
31,490,000 تومان + 760 دلار
31,490,000 تومان + 1,275 دلار
31,490,000 تومان + 760 دلار
25,490,000 تومان + 170 دلار
25,490,000 تومان + 170 دلار
SHERATON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
31,490,000 تومان + 945 دلار
31,490,000 تومان + 1,530 دلار
31,490,000 تومان + 945 دلار
25,490,000 تومان + 140 دلار
25,490,000 تومان + 140 دلار
SHERATON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
31,490,000 تومان + 1,120 دلار
31,490,000 تومان + 1,705 دلار
31,490,000 تومان + 1,120 دلار
25,490,000 تومان + 285 دلار
25,490,000 تومان + 285 دلار
KANDIMA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
31,490,000 تومان + 1,230 دلار


25,490,000 تومان + 920 دلار
25,490,000 تومان + 920 دلار
SAII LAGOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
31,490,000 تومان + 1,240 دلار

31,490,000 تومان + 1,240 دلار


COCOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
31,490,000 تومان + 1,405 دلار

31,490,000 تومان + 1,405 دلار
25,490,000 تومان + 400 دلار
25,490,000 تومان + 400 دلار
AMARI HAVODDA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
31,490,000 تومان + 1,530 دلار

31,490,000 تومان + 1,530 دلار
25,490,000 تومان + 885 دلار
25,490,000 تومان + 885 دلار
AMARI HAVODDA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
31,490,000 تومان + 1,810 دلار

31,490,000 تومان + 1,810 دلار
25,490,000 تومان + 1,165 دلار
25,490,000 تومان + 1,165 دلار
MOVENPICK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
31,490,000 تومان + 2,020 دلار

31,490,000 تومان + 2,020 دلار


نام هتل BANDOS ISLAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 530 دلار 31,490,000 تومان + 725 دلار 31,490,000 تومان + 530 دلار 25,490,000 تومان + 130 دلار 25,490,000 تومان + 130 دلار
توضیحات
Special
نام هتل
Paradise Island Resort & Spa
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 760 دلار 31,490,000 تومان + 1,275 دلار 31,490,000 تومان + 760 دلار 25,490,000 تومان + 170 دلار 25,490,000 تومان + 170 دلار
توضیحات
نام هتل SHERATON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 945 دلار 31,490,000 تومان + 1,530 دلار 31,490,000 تومان + 945 دلار 25,490,000 تومان + 140 دلار 25,490,000 تومان + 140 دلار
توضیحات
نام هتل SHERATON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 1,120 دلار 31,490,000 تومان + 1,705 دلار 31,490,000 تومان + 1,120 دلار 25,490,000 تومان + 285 دلار 25,490,000 تومان + 285 دلار
توضیحات
نام هتل KANDIMA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 1,230 دلار 25,490,000 تومان + 920 دلار 25,490,000 تومان + 920 دلار
توضیحات
نام هتل SAII LAGOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 1,240 دلار 31,490,000 تومان + 1,240 دلار
توضیحات
نام هتل COCOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 1,405 دلار 31,490,000 تومان + 1,405 دلار 25,490,000 تومان + 400 دلار 25,490,000 تومان + 400 دلار
توضیحات
نام هتل AMARI HAVODDA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 1,530 دلار 31,490,000 تومان + 1,530 دلار 25,490,000 تومان + 885 دلار 25,490,000 تومان + 885 دلار
توضیحات
نام هتل AMARI HAVODDA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 1,810 دلار 31,490,000 تومان + 1,810 دلار 25,490,000 تومان + 1,165 دلار 25,490,000 تومان + 1,165 دلار
توضیحات
نام هتل MOVENPICK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,490,000 تومان + 2,020 دلار 31,490,000 تومان + 2,020 دلار
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم پیرهادی
خانم ارجمندی
خانم جعفریان
توضیحات هزینه کودک زیر 2سال مبلغ 95دلار+ نرخ پرواز میباشد.خدمات هتل ها : هتل Paradise ماهیگیری 30 دقیقه ای رایگان برای 2نفر , هتل Amari havodda  غواصی 30 دقیقه ای رایگان , هتل Movenpick گشت کروز رایگانو تماشای دلفین ها برای 2نفرتهران_دوحه 23:00 رسیدن به دوحه 00:10 , دوحه_ماله 02:05 رسیدن به ماله 09:05

ماله_دوحه 20:00 رسیدن به دوحه 22:45 , دوحه_تهران 00:59 رسیدن به تهران 04:29توجه: هزینه پرواز بر اساس نرخ پایه هواپیمایی قطر ایر میباشد در صورت پر شدن ظرفیت آن و تغییر کلاس پروازی ما به التفاوت از مسافر دریافت میگردد.


ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود.

گذرنامه می بایست حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز داشته باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری میباشد و هزینه آن جداگانه از مسافر دریافت می گردد. 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد همچنین پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است. طبق آخرین بخشنامه از طرف ایرلاین قطر , مسافرین موظف هستند 72 ساعت قبل از پرواز به آزمایشگاههای مورد تایید این ایرلاین رفته و تست PCR انجام داده و نتیجه منفی تست را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند.
کودکان زیر 12 سال از این قاعده مستثنا هستند.


تهران: بیمارستان نیکان , شماره تماس 29121000

تهران: بیمارستان پارس , شماره تماس 82199151

تهران: بیمارستان آتیه , شماره تماس 82721

شیراز: آزمایشگاه نیلو , شماره تماس 07132337063

اصفهان: آزمایشگاه نوبل , شماره تماس 03136246204

مشهد: آزمایشگاه دکتر اجتهادی , شماره تماس 05138437279