0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : تابان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل ستاره طلایی کیش
Rateicon Rateicon
BB
1,000,000 تومان
1,210,000 تومان
960,000 تومان
هتل خاتم کیش
Rateicon
BB
1,030,000 تومان
1,270,000 تومان
980,000 تومان
هتل ققنوس کیش
Rateicon Rateicon
BB
1,060,000 تومان
1,330,000 تومان
1,000,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,105,000 تومان
1,390,000 تومان
1,050,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,235,000 تومان
1,650,000 تومان
1,130,000 تومان
گراند
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,255,000 تومان
1,690,000 تومان
1,145,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,315,000 تومان
1,810,000 تومان
1,150,000 تومان
هتل سارا کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,360,000 تومان
1,900,000 تومان
1,230,000 تومان
ارم بزرگ
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,380,000 تومان
1,945,000 تومان
1,270,000 تومان
فلامینگو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,495,000 تومان
2,170,000 تومان
1,420,000 تومان
پارمیس
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,645,000 تومان
2,470,000 تومان
1,470,000 تومان
هتل آرامیس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,690,000 تومان
2,560,000 تومان
1,430,000 تومان
هتل شایگان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,775,000 تومان
2,730,000 تومان
1,505,000 تومان
گامبرون
Rateicon Rateicon Rateicon
HB
1,795,000 تومان
2,770,000 تومان
1,500,000 تومان
پانوراما
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,825,000 تومان
2,830,000 تومان
1,630,000 تومان
Special
سورینت مریم
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,930,000 تومان
3,040,000 تومان
1,620,000 تومان
هتل شایان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,095,000 تومان
3,360,000 تومان
1,900,000 تومان
هتل مارینا پارک کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,820,000 تومان
6,820,000 تومان
3,085,000 تومان
ترنج
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,810,000 تومان
8,800,000 تومان
3,685,000 تومان
نام هتل هتل ستاره طلایی کیش
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان 1,210,000 تومان 960,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل خاتم کیش
Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان 1,270,000 تومان 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ققنوس کیش
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان 1,330,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آفتاب شرق کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,105,000 تومان 1,390,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,235,000 تومان 1,650,000 تومان 1,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان 1,690,000 تومان 1,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارس نیک کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,315,000 تومان 1,810,000 تومان 1,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,360,000 تومان 1,900,000 تومان 1,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان 1,945,000 تومان 1,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,495,000 تومان 2,170,000 تومان 1,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,645,000 تومان 2,470,000 تومان 1,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان 2,560,000 تومان 1,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,775,000 تومان 2,730,000 تومان 1,505,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,795,000 تومان 2,770,000 تومان 1,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل پانوراما
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,825,000 تومان 2,830,000 تومان 1,630,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
سورینت مریم
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,930,000 تومان 3,040,000 تومان 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,095,000 تومان 3,360,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,820,000 تومان 6,820,000 تومان 3,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 4,810,000 تومان 8,800,000 تومان 3,685,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب*** 

هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد. 
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد. 

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود) 
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود) 
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد* 


برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***