0214935
ایرلاین : پگاسوس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
رفت 04:10 و برگشت 23:40
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,175,000 تومان
9,845,000 تومان
9,170,000 تومان
8,490,000 تومان
AKSARAY
HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,270,000 تومان
10,035,000 تومان
9,265,000 تومان
8,490,000 تومان
FATIH
GRAND LIZA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,365,000 تومان
10,230,000 تومان
9,360,000 تومان
8,490,000 تومان
AKSARAY
NEVA FLATS
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,460,000 تومان
10,420,000 تومان
9,455,000 تومان
8,490,000 تومان
Beyoğlu
SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,555,000 تومان
10,615,000 تومان
9,550,000 تومان
8,490,000 تومان
FINDIK
Special
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,555,000 تومان
10,615,000 تومان
9,550,000 تومان
8,490,000 تومان
AKSARAY
PRENS
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,555,000 تومان
10,615,000 تومان
9,550,000 تومان
8,490,000 تومان
AKSARAY
VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,750,000 تومان
10,995,000 تومان
9,655,000 تومان
8,490,000 تومان
Şişli
Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,845,000 تومان
11,190,000 تومان
9,840,000 تومان
8,490,000 تومان
YENIKAPI
Special
Alfa Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,845,000 تومان
11,190,000 تومان
9,555,000 تومان
8,490,000 تومان
AKSARAY
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,940,000 تومان
11,380,000 تومان
9,555,000 تومان
8,490,000 تومان
Şişli
ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,135,000 تومان
11,765,000 تومان
9,555,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
Grand Hilarium Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,230,000 تومان
11,955,000 تومان
10,225,000 تومان
8,490,000 تومان
YENIKAPI
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,325,000 تومان
12,150,000 تومان
10,035,000 تومان
8,490,000 تومان
Beyoğlu
CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,325,000 تومان
12,150,000 تومان
9,755,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
KLASS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,325,000 تومان
12,150,000 تومان
10,230,000 تومان
8,490,000 تومان
LALELI
TAKSIM LOUNGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,515,000 تومان
12,535,000 تومان
10,420,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
Special
Central Palace Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,900,000 تومان
13,300,000 تومان
10,035,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
Special
PALAZZO DONIZETTI Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,285,000 تومان
14,070,000 تومان
10,420,000 تومان
8,490,000 تومان
Beyoğlu
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,350,000 تومان
14,200,000 تومان
10,780,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
Special
Titanic City Taksim Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,465,000 تومان
14,430,000 تومان
9,755,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
THE CRATON Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,630,000 تومان
14,250,000 تومان
10,710,000 تومان
8,490,000 تومان
POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,265,000 تومان
16,025,000 تومان
11,920,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
Elite World Istanbul Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,600,000 تومان
15,570,000 تومان
10,780,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
13,860,000 تومان
18,190,000 تومان
11,920,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,200,000 تومان
19,900,000 تومان
11,465,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
15,000,000 تومان
21,495,000 تومان
11,465,000 تومان
8,490,000 تومان
TAKSIM
نام هتل Reydel Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,175,000 تومان 9,845,000 تومان 9,170,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,270,000 تومان 10,035,000 تومان 9,265,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات FATIH
نام هتل GRAND LIZA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,365,000 تومان 10,230,000 تومان 9,360,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل NEVA FLATS
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان 10,420,000 تومان 9,455,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,555,000 تومان 10,615,000 تومان 9,550,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات FINDIK
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,555,000 تومان 10,615,000 تومان 9,550,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل PRENS
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,555,000 تومان 10,615,000 تومان 9,550,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,750,000 تومان 10,995,000 تومان 9,655,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات Şişli
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,845,000 تومان 11,190,000 تومان 9,840,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات YENIKAPI
Special
نام هتل
Alfa Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,845,000 تومان 11,190,000 تومان 9,555,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,940,000 تومان 11,380,000 تومان 9,555,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات Şişli
نام هتل ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,135,000 تومان 11,765,000 تومان 9,555,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Grand Hilarium Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,230,000 تومان 11,955,000 تومان 10,225,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات YENIKAPI
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,325,000 تومان 12,150,000 تومان 10,035,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,325,000 تومان 12,150,000 تومان 9,755,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل KLASS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,325,000 تومان 12,150,000 تومان 10,230,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات LALELI
نام هتل TAKSIM LOUNGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,515,000 تومان 12,535,000 تومان 10,420,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
Central Palace Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,900,000 تومان 13,300,000 تومان 10,035,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,285,000 تومان 14,070,000 تومان 10,420,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات Beyoğlu
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,350,000 تومان 14,200,000 تومان 10,780,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
Titanic City Taksim Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,465,000 تومان 14,430,000 تومان 9,755,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل THE CRATON Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,630,000 تومان 14,250,000 تومان 10,710,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,265,000 تومان 16,025,000 تومان 11,920,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Elite World Istanbul Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,600,000 تومان 15,570,000 تومان 10,780,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,860,000 تومان 18,190,000 تومان 11,920,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,200,000 تومان 19,900,000 تومان 11,465,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,000,000 تومان 21,495,000 تومان 11,465,000 تومان 8,490,000 تومان
توضیحات TAKSIM
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ابراهیمی
خانم رحمانی
خانم کوهی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 1/690/000 تومان میباشد.
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***