0214935
ایرلاین : قطر ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BANDOS ISLAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
27,690,000 تومان + 630 دلار
27,690,000 تومان + 835 دلار
27,690,000 تومان + 630 دلار
22,290,000 تومان + 165 دلار
22,290,000 تومان + 165 دلار
PARADISE ISLAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
27,690,000 تومان + 790 دلار
27,690,000 تومان + 1,360 دلار
27,690,000 تومان + 790 دلار
22,290,000 تومان + 190 دلار
22,290,000 تومان + 190 دلار
SHERATON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
27,690,000 تومان + 1,095 دلار
27,690,000 تومان + 1,920 دلار
27,690,000 تومان + 1,095 دلار
22,290,000 تومان + 130 دلار
22,290,000 تومان + 130 دلار
SHERATON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
27,690,000 تومان + 1,130 دلار
27,690,000 تومان + 1,955 دلار
27,690,000 تومان + 1,130 دلار
22,290,000 تومان + 148 دلار
22,290,000 تومان + 148 دلار
KANDIMA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
+HB
27,690,000 تومان + 1,410 دلار


22,290,000 تومان + 1,030 دلار
22,290,000 تومان + 1,030 دلار
COCOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
27,690,000 تومان + 1,470 دلار
27,690,000 تومان + 1,830 دلار
27,690,000 تومان + 1,245 دلار
22,290,000 تومان + 245 دلار
22,290,000 تومان + 245 دلار
LTI MAAFUSHIVARU
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
+HB
27,690,000 تومان + 1,615 دلار

27,690,000 تومان + 1,460 دلار
22,290,000 تومان + 890 دلار
22,290,000 تومان + 890 دلار
نام هتل BANDOS ISLAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,690,000 تومان + 630 دلار 27,690,000 تومان + 835 دلار 27,690,000 تومان + 630 دلار 22,290,000 تومان + 165 دلار 22,290,000 تومان + 165 دلار
توضیحات
نام هتل PARADISE ISLAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,690,000 تومان + 790 دلار 27,690,000 تومان + 1,360 دلار 27,690,000 تومان + 790 دلار 22,290,000 تومان + 190 دلار 22,290,000 تومان + 190 دلار
توضیحات
نام هتل SHERATON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,690,000 تومان + 1,095 دلار 27,690,000 تومان + 1,920 دلار 27,690,000 تومان + 1,095 دلار 22,290,000 تومان + 130 دلار 22,290,000 تومان + 130 دلار
توضیحات
نام هتل SHERATON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,690,000 تومان + 1,130 دلار 27,690,000 تومان + 1,955 دلار 27,690,000 تومان + 1,130 دلار 22,290,000 تومان + 148 دلار 22,290,000 تومان + 148 دلار
توضیحات
نام هتل KANDIMA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت +HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,690,000 تومان + 1,410 دلار 22,290,000 تومان + 1,030 دلار 22,290,000 تومان + 1,030 دلار
توضیحات
نام هتل COCOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,690,000 تومان + 1,470 دلار 27,690,000 تومان + 1,830 دلار 27,690,000 تومان + 1,245 دلار 22,290,000 تومان + 245 دلار 22,290,000 تومان + 245 دلار
توضیحات
نام هتل LTI MAAFUSHIVARU
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت +HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت بزرگسال (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,690,000 تومان + 1,615 دلار 27,690,000 تومان + 1,460 دلار 22,290,000 تومان + 890 دلار 22,290,000 تومان + 890 دلار
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم پیرهادی
خانم ارجمندی
خانم جعفریان
توضیحات


تهران_دوحه 23:00 رسیدن به دوحه 00:10 , دوحه_ماله 02:05 رسیدن به ماله 09:05

ماله_دوحه 20:00 رسیدن به دوحه 22:45 , دوحه_تهران 00:59 رسیدن به تهران 04:29توجه: هزینه پرواز بر اساس نرخ پایه هواپیمایی قطر ایر میباشد در صورت پر شدن ظرفیت آن و تغییر کلاس پروازی ما به التفاوت از مسافر دریافت میگردد.

هزینه کودک زیر 2سال برای 4شب 65 دلار+ نرخ پرواز , 5شب 70 دلار + نرخ پرواز , 6شب 75 دلار + نرخ پرواز میباشد.

ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود.

گذرنامه می بایست حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز داشته باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری میباشد و هزینه آن جداگانه از مسافر دریافت می گردد. 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد همچنین پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است. طبق آخرین بخشنامه از طرف ایرلاین قطر , مسافرین موظف هستند 72 ساعت قبل از پرواز به آزمایشگاههای مورد تایید این ایرلاین رفته و تست PCR انجام داده و نتیجه منفی تست را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند.
کودکان زیر 12 سال از این قاعده مستثنا هستند.
تهران: آزمایشگاه کیوان , شماره تماس 02188715350
شیراز: آزمایشگاه نیلو , شماره تماس 07132337063
اصفهان: آزمایشگاه نوبل , شماره تماس 03136246204
مشهد: آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد , شماره تماس 05138546664
مشهد: آزمایشگاه جهاد دانشگاهی , شماره تماس 6-05131997604 
مشهد: آزمایشگاه دکتر اجتهادی , شماره تماس 05138437279
مشهد: آزمایشگاه پردیس , شماره تماس 05138442016


هزینه تست كرونا در هتل های مالدیو :
هتل BANDOS ISLAND
داخل خود هتل انجام ميگردد و هزینه آن 175 دلار برای هر نفر میباشد.
هتل PARADISE ISLAND
داخل خود هتل 48 ساعت قبل از پرواز انجام ميگردد و هزینه آن 175 دلار برای هر نفر میباشد.
هتل ANGSANA IHURU
داخل خود هتل 48 ساعت قبل از پرواز انجام ميگردد و هزینه آن 150 دلار برای هر نفر میباشد.
هتل KUDAFUSHI RESORT
داخل خود هتل 72 ساعت قبل از پرواز انجام ميگردد و هزینه آن 112 دلار برای هر نفر میباشد.
هتل COCOON
داخل خود هتل انجام ميگردد و هزینه آن 185 دلار برای هر نفر میباشد.