0214935
ایرلاین : قشم ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
آنا
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
820,000 تومان
1,420,000 تومان
820,000 تومان
آرمان
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
880,000 تومان
1,780,000 تومان
850,000 تومان
خلیج فارس
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
915,000 تومان
1,990,000 تومان
910,000 تومان
سینگو
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,075,000 تومان
2,950,000 تومان
1,020,000 تومان
ارم
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,090,000 تومان
3,040,000 تومان
1,240,000 تومان
آتامان
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,140,000 تومان
3,325,000 تومان
1,075,000 تومان
نام هتل آنا
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 820,000 تومان 1,420,000 تومان 820,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمان
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 880,000 تومان 1,780,000 تومان 850,000 تومان
توضیحات
نام هتل خلیج فارس
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 915,000 تومان 1,990,000 تومان 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل سینگو
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان 2,950,000 تومان 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان 3,040,000 تومان 1,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل آتامان
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان 3,325,000 تومان 1,075,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات ***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور قشم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
در صورت کنسل کردن تور از مسافر جریمه دریافت می شود. 
(پکیج برای ایام خاص و آخر هفته دارای افزایش نرخ میباشد) 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***