0214935
ایرلاین : آتا
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
پارتیکان
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
695,000 تومان
1,660,000 تومان
670,000 تومان
آوین
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
720,000 تومان
2,065,000 تومان
835,000 تومان
طلوع خورشید
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
740,000 تومان
1,795,000 تومان
715,000 تومان
صفوی
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
785,000 تومان
3,760,000 تومان
775,000 تومان
زهره
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
850,000 تومان
2,155,000 تومان
810,000 تومان
پیروزی
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
980,000 تومان
2,650,000 تومان
965,000 تومان
عالی قاپو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,100,000 تومان
2,740,000 تومان
1,065,000 تومان
سپید
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,120,000 تومان
3,190,000 تومان
1,040,000 تومان
کوثر
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,360,000 تومان
4,360,000 تومان
1,235,000 تومان
عباسی
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,430,000 تومان
4,300,000 تومان
1,265,000 تومان
نام هتل پارتیکان
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 695,000 تومان 1,660,000 تومان 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل آوین
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 720,000 تومان 2,065,000 تومان 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل طلوع خورشید
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 740,000 تومان 1,795,000 تومان 715,000 تومان
توضیحات
نام هتل صفوی
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 785,000 تومان 3,760,000 تومان 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل زهره
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 850,000 تومان 2,155,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیروزی
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 980,000 تومان 2,650,000 تومان 965,000 تومان
توضیحات
نام هتل عالی قاپو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان 2,740,000 تومان 1,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل سپید
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان 3,190,000 تومان 1,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوثر
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,360,000 تومان 4,360,000 تومان 1,235,000 تومان
توضیحات
نام هتل عباسی
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان 4,300,000 تومان 1,265,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
توضیحات ***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور اصفهان به صورت هفتگی با قیمت مناسب*** 


تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***