0214935
ایرلاین : معراج
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
سپیده
Rateicon Rateicon
BB
1,180,000 تومان
2,865,000 تومان
1,100,000 تومان
آذین
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,275,000 تومان
3,435,000 تومان
1,180,000 تومان
شاهان
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,355,000 تومان
3,900,000 تومان
1,340,000 تومان
لاله
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,395,000 تومان
4,170,000 تومان
1,310,000 تومان
فردوس
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,410,000 تومان
4,260,000 تومان
1,305,000 تومان
لیپار
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,470,000 تومان
4,620,000 تومان
1,355,000 تومان
نام هتل سپیده
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان 2,865,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل آذین
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان 3,435,000 تومان 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل شاهان
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,355,000 تومان 3,900,000 تومان 1,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل لاله
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,395,000 تومان 4,170,000 تومان 1,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان 4,260,000 تومان 1,305,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیپار
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان 4,620,000 تومان 1,355,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات ***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان چابهار به صورت هفتگی با قیمت مناسب*** 

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***