0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : تابان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 2 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
پانیذ
Rateicon Rateicon
BB
605,000 تومان
710,000 تومان
595,000 تومان
تبسم

FB
620,000 تومان
740,000 تومان
610,000 تومان
آیسان

FB
620,000 تومان
740,000 تومان
610,000 تومان
حافظ
Rateicon Rateicon
FB
660,000 تومان
820,000 تومان
650,000 تومان
آپادانا
Rateicon Rateicon Rateicon
FB
660,000 تومان
820,000 تومان
650,000 تومان
ایران زمین
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
710,000 تومان
920,000 تومان
700,000 تومان
هلیا
Rateicon Rateicon Rateicon
FB
770,000 تومان
1,040,000 تومان
760,000 تومان
الماس نوین
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
770,000 تومان
1,040,000 تومان
760,000 تومان
کیانا
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
955,000 تومان
1,415,000 تومان
945,000 تومان
ایران
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
970,000 تومان
1,440,000 تومان
960,000 تومان
نام هتل پانیذ
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 605,000 تومان 710,000 تومان 595,000 تومان
توضیحات
نام هتل تبسم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 620,000 تومان 740,000 تومان 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل آیسان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 620,000 تومان 740,000 تومان 610,000 تومان
توضیحات
نام هتل حافظ
Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان 820,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 660,000 تومان 820,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران زمین
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان 920,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 770,000 تومان 1,040,000 تومان 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 770,000 تومان 1,040,000 تومان 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 955,000 تومان 1,415,000 تومان 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 970,000 تومان 1,440,000 تومان 960,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب*** 

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد. 
تورهای آخر هفته دارای 60 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***