0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : کیش ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل خاتم کیش
Rateicon
BB
625,000 تومان
1,265,000 تومان
615,000 تومان
هتل پانیذ کیش
Rateicon Rateicon
BB
680,000 تومان
1,580,000 تومان
650,000 تومان
محوطه ارم
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
710,000 تومان
1,760,000 تومان
670,000 تومان
هتل ققنوس کیش
Rateicon Rateicon
BB
725,000 تومان
1,850,000 تومان
690,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
725,000 تومان
1,850,000 تومان
680,000 تومان
هتل گلدیس کیش
Rateicon Rateicon
BB
730,000 تومان
1,880,000 تومان
685,000 تومان
شایلی
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
775,000 تومان
2,150,000 تومان
700,000 تومان
هتل پارسیان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
785,000 تومان
2,210,000 تومان
730,000 تومان
ارم بزرگ
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
800,000 تومان
2,300,000 تومان
740,000 تومان
هتل سارا کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
815,000 تومان
2,190,000 تومان
775,000 تومان
گامبرون
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
815,000 تومان
2,390,000 تومان
760,000 تومان
هتل آریان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
825,000 تومان
2,435,000 تومان
765,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
830,000 تومان
2,480,000 تومان
770,000 تومان
هتل آرامیس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
930,000 تومان
3,065,000 تومان
830,000 تومان
پارمیس
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
995,000 تومان
3,470,000 تومان
930,000 تومان
بین المللی کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,115,000 تومان
4,190,000 تومان
1,110,000 تومان
ایران
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,205,000 تومان
4,730,000 تومان
1,170,000 تومان
هتل شایان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,385,000 تومان
5,810,000 تومان
1,245,000 تومان
هتل داریوش کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,700,000 تومان
7,700,000 تومان
1,535,000 تومان
Special
هتل ترنج کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,845,000 تومان
20,570,000 تومان
3,065,000 تومان
نام هتل هتل خاتم کیش
Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 625,000 تومان 1,265,000 تومان 615,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ کیش
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 680,000 تومان 1,580,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات
نام هتل محوطه ارم
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 710,000 تومان 1,760,000 تومان 670,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ققنوس کیش
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 725,000 تومان 1,850,000 تومان 690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 725,000 تومان 1,850,000 تومان 680,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدیس کیش
Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 730,000 تومان 1,880,000 تومان 685,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 775,000 تومان 2,150,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 785,000 تومان 2,210,000 تومان 730,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 800,000 تومان 2,300,000 تومان 740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 815,000 تومان 2,190,000 تومان 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 815,000 تومان 2,390,000 تومان 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 825,000 تومان 2,435,000 تومان 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 830,000 تومان 2,480,000 تومان 770,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 930,000 تومان 3,065,000 تومان 830,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 995,000 تومان 3,470,000 تومان 930,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,115,000 تومان 4,190,000 تومان 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان 4,730,000 تومان 1,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,385,000 تومان 5,810,000 تومان 1,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان 7,700,000 تومان 1,535,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
هتل ترنج کیش
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,845,000 تومان 20,570,000 تومان 3,065,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب*** 

هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد. 
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد. 

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود) 
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود) 
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد* 


برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***