0214935
ایرلاین : زاگرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
عالی قاپو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,085,000 تومان
1,760,000 تومان
1,000,000 تومان
16 خرداد
عالی قاپو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,100,000 تومان
1,780,000 تومان
1,020,000 تومان
12 خرداد
عالی قاپو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
1,110,000 تومان
1,780,000 تومان
1,020,000 تومان
20 خرداد
نام هتل عالی قاپو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان 1,760,000 تومان 1,000,000 تومان
توضیحات 16 خرداد
نام هتل عالی قاپو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,780,000 تومان 1,020,000 تومان
توضیحات 12 خرداد
نام هتل عالی قاپو
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان 1,780,000 تومان 1,020,000 تومان
توضیحات 20 خرداد
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات ***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور اصفهان به صورت هفتگی با قیمت مناسب*** 


تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***