0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های گوا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ های رفت: 18و19و25و26 مارچ / ساعت رفت 19:15 و 20:15 و ساعت برگشت 02:55 بامداد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LA GULLS
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,115,000 تومان
10,360,000 تومان
7,980,000 تومان
7,195,000 تومان
TANGERINE CLARKS INN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,200,000 تومان
10,360,000 تومان
-
7,195,000 تومان
elite room
LAMBANA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,460,000 تومان
10,970,000 تومان
8,110,000 تومان
7,195,000 تومان
SUP
JASMIN HOTLE
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,590,000 تومان
11,700,000 تومان
8,155,000 تومان
7,195,000 تومان
dlx
LA SUNILA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,720,000 تومان
11,620,000 تومان
8,245,000 تومان
7,195,000 تومان
dlx
SO MY RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,980,000 تومان
11,925,000 تومان
8,335,000 تومان
7,195,000 تومان
SUP
LA GULLS
Rateicon Rateicon Rateicon
FB
10,065,000 تومان
11,360,000 تومان
8,379,000 تومان
7,645,000 تومان
STD
SANDALWOOD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,195,000 تومان
12,700,000 تومان
-
7,195,000 تومان
deluxe compact room
IBIS STYLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,280,000 تومان
12,399,000 تومان
-
7,195,000 تومان
dlx
BAYWATCH RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,370,000 تومان
12,570,000 تومان
8,465,000 تومان
7,195,000 تومان
dlx
SANDALWOOD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,630,000 تومان
13,610,000 تومان
8,599,000 تومان
7,195,000 تومان
deluxe premier room
LAMBANA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
All
11,100,000 تومان
13,260,000 تومان
8,775,000 تومان
7,645,000 تومان
SUP
SO MY RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
11,490,000 تومان
13,950,000 تومان
8,950,000 تومان
7,645,000 تومان
SUP
JASMIN HOTLE
Rateicon Rateicon Rateicon
All
11,575,000 تومان
15,639,000 تومان
8,995,000 تومان
7,645,000 تومان
dlx
FAIRFIELD BY MARRIOT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,700,000 تومان
15,295,000 تومان
-
7,195,000 تومان
std
BAYWATCH RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
11,835,000 تومان
14,340,000 تومان
9,085,000 تومان
7,645,000 تومان
dlx
COUNTRY INN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,140,000 تومان
16,110,000 تومان
9,215,000 تومان
7,195,000 تومان
SANDALWOOD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
12,185,000 تومان
15,165,000 تومان
9,210,000 تومان
7,645,000 تومان
dlx compact
Special
O HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,225,000 تومان
16,500,000 تومان
-
7,195,000 تومان
court yard
Special
PARK REGIS GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,440,000 تومان
16,760,000 تومان
9,349,000 تومان
7,195,000 تومان
std
HARD ROCK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,615,000 تومان
16,635,000 تومان
9,435,000 تومان
7,195,000 تومان
dlx
SANDALWOOD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
12,615,000 تومان
16,370,000 تومان
9,395,000 تومان
7,645,000 تومان
dlx premier
FORTUNE MIRAMAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,830,000 تومان
17,400,000 تومان
9,480,000 تومان
7,195,000 تومان
RADISSON BLUE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
13,350,000 تومان
17,400,000 تومان
-
7,195,000 تومان
sup
HOLIDAY INN RESORT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
13,565,000 تومان
19,000,000 تومان
9,789,000 تومان
7,195,000 تومان
plaza garden view
CIDADE DE GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
13,825,000 تومان
19,440,000 تومان
9,920,000 تومان
7,195,000 تومان
NOVOTEL GOA CANDOLIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
13,870,000 تومان
19,785,000 تومان
9,920,000 تومان
7,195,000 تومان
STD
Special
RESORT RIO
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
13,999,000 تومان
19,915,000 تومان
9,965,000 تومان
7,195,000 تومان
sup rio room
COUNTRY INN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
14,080,000 تومان
19,699,000 تومان
10,010,000 تومان
7,645,000 تومان
KENIL WORTH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,085,000 تومان
20,000,000 تومان
10,000,000 تومان
7,195,000 تومان
NOVOTEL GOA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,085,000 تومان
19,785,000 تومان
10,000,000 تومان
7,195,000 تومان
sup
Special
PARK REGIS GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
14,299,000 تومان
19,265,000 تومان
10,140,000 تومان
7,645,000 تومان
HYATT CENTRIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,299,000 تومان
21,125,000 تومان
10,010,000 تومان
7,195,000 تومان
FAIRFIELD BY MARRIOT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
14,340,000 تومان
18,145,000 تومان
10,010,000 تومان
7,645,000 تومان
STD
ZURI WHITE SAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,470,000 تومان
20,475,000 تومان
10,140,000 تومان
7,195,000 تومان
garden view
Special
O HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
14,775,000 تومان
19,440,000 تومان
10,275,000 تومان
7,645,000 تومان
court yard
LE MERDIEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
14,990,000 تومان
20,345,000 تومان
10,360,000 تومان
7,195,000 تومان
classic rooms
CIDADE DE GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
15,290,000 تومان
20,950,000 تومان
10,495,000 تومان
7,645,000 تومان
HARD ROCK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
15,899,000 تومان
20,175,000 تومان
10,760,000 تومان
7,645,000 تومان
dlx
RADISSON BLUE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
16,110,000 تومان
20,130,000 تومان
10,849,000 تومان
7,645,000 تومان
sup
KENIL WORTH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
16,245,000 تومان
22,850,000 تومان
10,890,000 تومان
7,645,000 تومان
STD
Special
MARRIOTT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
16,415,000 تومان
23,285,000 تومان
10,935,000 تومان
7,195,000 تومان
ZURI WHITE SAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
16,630,000 تومان
22,420,000 تومان
11,069,000 تومان
7,645,000 تومان
garden view
NOVOTEL GOA CANDOLIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
16,760,000 تومان
23,110,000 تومان
11,110,000 تومان
7,645,000 تومان
STD
Special
RESORT RIO
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
16,760,000 تومان
25,185,000 تومان
11,110,000 تومان
7,645,000 تومان
sup rio room
LE MERDIEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
16,979,000 تومان
23,199,000 تومان
11,200,000 تومان
7,645,000 تومان
classic room
NOVOTEL GOA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
17,020,000 تومان
22,465,000 تومان
11,200,000 تومان
7,645,000 تومان
sup
TAJ FORT AGUADA RESORT&SPA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
17,020,000 تومان
25,745,000 تومان
11,200,000 تومان
7,195,000 تومان
garden view
TAJ HOLIDAY VILLAGE RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
17,020,000 تومان
25,745,000 تومان
11,200,000 تومان
7,195,000 تومان
HOLIDAY INN RESORT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
17,235,000 تومان
22,249,000 تومان
11,289,000 تومان
7,645,000 تومان
plaza garden view
Special
GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
17,450,000 تومان
25,960,000 تومان
11,375,000 تومان
7,195,000 تومان
grand room
Special
MARRIOTT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
17,495,000 تومان
24,669,000 تومان
11,375,000 تومان
7,645,000 تومان
garden view
Special
MARRIOTT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
19,225,000 تومان
27,129,000 تومان
12,080,000 تومان
7,645,000 تومان
garden view
ITC GRAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
19,955,000 تومان
30,455,000 تومان
12,390,000 تومان
7,195,000 تومان
garden view
W HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
20,900,000 تومان
32,445,000 تومان
12,789,000 تومان
7,195,000 تومان
wonderful room
Special
GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
21,385,000 تومان
30,065,000 تومان
13,010,000 تومان
7,645,000 تومان
grand room
TAJ FORT AGUADA RESORT&SPA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
22,465,000 تومان
35,985,000 تومان
13,449,000 تومان
7,645,000 تومان
garden view
TAJ HOLIDAY VILLAGE RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
22,465,000 تومان
35,985,000 تومان
13,449,000 تومان
7,645,000 تومان
garden view
LEELA GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
23,545,000 تومان
37,715,000 تومان
13,890,000 تومان
7,195,000 تومان
lagoon terrace
ITC GRAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
24,580,000 تومان
35,075,000 تومان
14,285,000 تومان
7,645,000 تومان
garden room
W HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FB
27,000,000 تومان
41,085,000 تومان
15,300,000 تومان
7,645,000 تومان
wonderful room
نام هتل LA GULLS
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,115,000 تومان 10,360,000 تومان 7,980,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل TANGERINE CLARKS INN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,200,000 تومان 10,360,000 تومان - 7,195,000 تومان
توضیحات elite room
نام هتل LAMBANA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان 10,970,000 تومان 8,110,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات SUP
نام هتل JASMIN HOTLE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,590,000 تومان 11,700,000 تومان 8,155,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل LA SUNILA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,720,000 تومان 11,620,000 تومان 8,245,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل SO MY RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,980,000 تومان 11,925,000 تومان 8,335,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات SUP
نام هتل LA GULLS
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,065,000 تومان 11,360,000 تومان 8,379,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SANDALWOOD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,195,000 تومان 12,700,000 تومان - 7,195,000 تومان
توضیحات deluxe compact room
نام هتل IBIS STYLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,280,000 تومان 12,399,000 تومان - 7,195,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل BAYWATCH RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,370,000 تومان 12,570,000 تومان 8,465,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل SANDALWOOD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,630,000 تومان 13,610,000 تومان 8,599,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات deluxe premier room
نام هتل LAMBANA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,100,000 تومان 13,260,000 تومان 8,775,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات SUP
نام هتل SO MY RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,490,000 تومان 13,950,000 تومان 8,950,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات SUP
نام هتل JASMIN HOTLE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,575,000 تومان 15,639,000 تومان 8,995,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل FAIRFIELD BY MARRIOT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,700,000 تومان 15,295,000 تومان - 7,195,000 تومان
توضیحات std
نام هتل BAYWATCH RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,835,000 تومان 14,340,000 تومان 9,085,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل COUNTRY INN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,140,000 تومان 16,110,000 تومان 9,215,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل SANDALWOOD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,185,000 تومان 15,165,000 تومان 9,210,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات dlx compact
Special
نام هتل
O HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,225,000 تومان 16,500,000 تومان - 7,195,000 تومان
توضیحات court yard
Special
نام هتل
PARK REGIS GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,440,000 تومان 16,760,000 تومان 9,349,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات std
نام هتل HARD ROCK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,615,000 تومان 16,635,000 تومان 9,435,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل SANDALWOOD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,615,000 تومان 16,370,000 تومان 9,395,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات dlx premier
نام هتل FORTUNE MIRAMAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,830,000 تومان 17,400,000 تومان 9,480,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLUE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,350,000 تومان 17,400,000 تومان - 7,195,000 تومان
توضیحات sup
نام هتل HOLIDAY INN RESORT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,565,000 تومان 19,000,000 تومان 9,789,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات plaza garden view
نام هتل CIDADE DE GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,825,000 تومان 19,440,000 تومان 9,920,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVOTEL GOA CANDOLIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,870,000 تومان 19,785,000 تومان 9,920,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
RESORT RIO
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,999,000 تومان 19,915,000 تومان 9,965,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات sup rio room
نام هتل COUNTRY INN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,080,000 تومان 19,699,000 تومان 10,010,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل KENIL WORTH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,085,000 تومان 20,000,000 تومان 10,000,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVOTEL GOA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,085,000 تومان 19,785,000 تومان 10,000,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات sup
Special
نام هتل
PARK REGIS GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,299,000 تومان 19,265,000 تومان 10,140,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYATT CENTRIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,299,000 تومان 21,125,000 تومان 10,010,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAIRFIELD BY MARRIOT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,340,000 تومان 18,145,000 تومان 10,010,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ZURI WHITE SAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,470,000 تومان 20,475,000 تومان 10,140,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات garden view
Special
نام هتل
O HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,775,000 تومان 19,440,000 تومان 10,275,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات court yard
نام هتل LE MERDIEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,990,000 تومان 20,345,000 تومان 10,360,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات classic rooms
نام هتل CIDADE DE GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,290,000 تومان 20,950,000 تومان 10,495,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل HARD ROCK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,899,000 تومان 20,175,000 تومان 10,760,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل RADISSON BLUE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,110,000 تومان 20,130,000 تومان 10,849,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات sup
نام هتل KENIL WORTH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,245,000 تومان 22,850,000 تومان 10,890,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
MARRIOTT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,415,000 تومان 23,285,000 تومان 10,935,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل ZURI WHITE SAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,630,000 تومان 22,420,000 تومان 11,069,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات garden view
نام هتل NOVOTEL GOA CANDOLIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,760,000 تومان 23,110,000 تومان 11,110,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
RESORT RIO
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,760,000 تومان 25,185,000 تومان 11,110,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات sup rio room
نام هتل LE MERDIEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,979,000 تومان 23,199,000 تومان 11,200,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات classic room
نام هتل NOVOTEL GOA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,020,000 تومان 22,465,000 تومان 11,200,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات sup
نام هتل TAJ FORT AGUADA RESORT&SPA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,020,000 تومان 25,745,000 تومان 11,200,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات garden view
نام هتل TAJ HOLIDAY VILLAGE RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,020,000 تومان 25,745,000 تومان 11,200,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN RESORT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,235,000 تومان 22,249,000 تومان 11,289,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات plaza garden view
Special
نام هتل
GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,450,000 تومان 25,960,000 تومان 11,375,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات grand room
Special
نام هتل
MARRIOTT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,495,000 تومان 24,669,000 تومان 11,375,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات garden view
Special
نام هتل
MARRIOTT GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,225,000 تومان 27,129,000 تومان 12,080,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات garden view
نام هتل ITC GRAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,955,000 تومان 30,455,000 تومان 12,390,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات garden view
نام هتل W HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,900,000 تومان 32,445,000 تومان 12,789,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات wonderful room
Special
نام هتل
GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,385,000 تومان 30,065,000 تومان 13,010,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات grand room
نام هتل TAJ FORT AGUADA RESORT&SPA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,465,000 تومان 35,985,000 تومان 13,449,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات garden view
نام هتل TAJ HOLIDAY VILLAGE RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,465,000 تومان 35,985,000 تومان 13,449,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات garden view
نام هتل LEELA GOA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,545,000 تومان 37,715,000 تومان 13,890,000 تومان 7,195,000 تومان
توضیحات lagoon terrace
نام هتل ITC GRAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,580,000 تومان 35,075,000 تومان 14,285,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات garden room
نام هتل W HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,000,000 تومان 41,085,000 تومان 15,300,000 تومان 7,645,000 تومان
توضیحات wonderful room
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم جعفریان
خانم حسینی
خانم پیرهادی
خانم قاسم زاده
خانم رستمی
خانم مقدم
توضیحات

الفبای سفر برگزار کننده تور هند با خدمات ویژه و نرخ استثنائی

• پروازها چارتر و هتل گارانتی می باشد،لذا پس از در خواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد و قیمت ها به تومان می باشند.
• مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هر گونه ممنوئیت خروج از کشور به عهده آژانس در خواست کننده می باشد.
• کليه ورودیه ها به عهده خود مسافر می باشد.
• پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.

• نرخ تور کودک زیر 2 سال 1.165.000 تومان می باشد.

در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 5.000.000 تومان به پکیج اضافه میگردد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره خانم جعفریان 09196230434  تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس (samanehjafarian@yahoo.com ) ایمیل بزنید.