0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : زاگرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
پرواز به مقصد اسپارتا جمعه هر هفته رفت 23:55 و برگشت 02:55
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,675,000 تومان
3,365,000 تومان
2,425,000 تومان
2,295,000 تومان
PARK AVRUPA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,765,000 تومان
3,700,000 تومان
2,510,000 تومان
2,295,000 تومان
LARA DINC ANTALTA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,815,000 تومان
3,665,000 تومان
2,560,000 تومان
2,295,000 تومان
ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,845,000 تومان
3,700,000 تومان
2,510,000 تومان
2,295,000 تومان
AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
HB
2,930,000 تومان
3,870,000 تومان
2,510,000 تومان
2,295,000 تومان
ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
HB
3,030,000 تومان
3,970,000 تومان
2,610,000 تومان
2,295,000 تومان
BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,185,000 تومان
3,960,000 تومان
2,685,000 تومان
2,295,000 تومان
LARA DINC ANTALTA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,295,000 تومان
4,235,000 تومان
2,795,000 تومان
2,295,000 تومان
FIRST CLASS ALANYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,650,000 تومان
4,615,000 تومان
2,975,000 تومان
2,295,000 تومان
LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
3,700,000 تومان
4,895,000 تومان
2,945,000 تومان
2,295,000 تومان
CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,870,000 تومان
4,975,000 تومان
3,115,000 تومان
2,295,000 تومان
ROX ROYAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,945,000 تومان
4,900,000 تومان
3,270,000 تومان
2,295,000 تومان
Special
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,035,000 تومان
-
-
-
6PAX
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,055,000 تومان
5,075,000 تومان
3,215,000 تومان
2,295,000 تومان
LAREN FAMILY

All
4,230,000 تومان
5,965,000 تومان
3,365,000 تومان
2,295,000 تومان
SEALIFE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,390,000 تومان
-
-
-
4PAX
SIAM ELEGANCE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,425,000 تومان
5,575,000 تومان
3,365,000 تومان
2,295,000 تومان
LA GRANDE SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,525,000 تومان
5,675,000 تومان
3,465,000 تومان
2,295,000 تومان
SEALIFE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,645,000 تومان
6,425,000 تومان
3,465,000 تومان
2,295,000 تومان
Special
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,905,000 تومان
6,255,000 تومان
3,655,000 تومان
2,295,000 تومان
KARMIR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,910,000 تومان
6,945,000 تومان
3,735,000 تومان
2,295,000 تومان
PORTO BELLO
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,075,000 تومان
7,865,000 تومان
3,735,000 تومان
2,295,000 تومان
MIRACLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,130,000 تومان
8,170,000 تومان
3,700,000 تومان
2,295,000 تومان
LARA
CLUB HOTLE SERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,185,000 تومان
7,300,000 تومان
3,745,000 تومان
2,295,000 تومان
ASKA LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,485,000 تومان
7,115,000 تومان
3,945,000 تومان
2,295,000 تومان
FAME RESIDENCE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,575,000 تومان
7,595,000 تومان
4,045,000 تومان
2,295,000 تومان
Special
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,865,000 تومان
7,695,000 تومان
4,135,000 تومان
2,295,000 تومان
LARA
Special
LIBERTY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,915,000 تومان
7,785,000 تومان
4,155,000 تومان
2,295,000 تومان
SHERWOOD EXCLUSIVE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,085,000 تومان
8,035,000 تومان
4,235,000 تومان
2,295,000 تومان
TRENDY LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,250,000 تومان
8,270,000 تومان
4,330,000 تومان
2,295,000 تومان
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,345,000 تومان
8,845,000 تومان
4,525,000 تومان
2,295,000 تومان
Special
GRANADA LUXURY BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,730,000 تومان
9,230,000 تومان
4,615,000 تومان
2,295,000 تومان
DELPHINE BE GRAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,755,000 تومان
9,045,000 تومان
4,575,000 تومان
2,295,000 تومان
Special
TITANIC BEACH LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,825,000 تومان
9,135,000 تومان
4,615,000 تومان
2,295,000 تومان
PALOMA OCEANA SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,925,000 تومان
9,295,000 تومان
4,655,000 تومان
2,295,000 تومان
RAMADA PLAZA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,095,000 تومان
9,715,000 تومان
4,745,000 تومان
2,295,000 تومان
ROYAL HOLIDAY PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,210,000 تومان
9,900,000 تومان
4,900,000 تومان
2,295,000 تومان
LARA
Special
IC GREEN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,210,000 تومان
12,110,000 تومان
4,810,000 تومان
2,295,000 تومان
DELPHIN IMPERIAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,430,000 تومان
10,215,000 تومان
4,995,000 تومان
2,295,000 تومان
BARUT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,495,000 تومان
10,190,000 تومان
5,000,000 تومان
2,295,000 تومان
RIXOS SUNGATE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,690,000 تومان
10,475,000 تومان
5,095,000 تومان
2,295,000 تومان
SUSESI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,975,000 تومان
12,300,000 تومان
5,195,000 تومان
2,295,000 تومان
BELEK
SELECTUM LUXURY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,265,000 تومان
11,915,000 تومان
5,385,000 تومان
2,295,000 تومان
BELEK
RIXOS PREMIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,265,000 تومان
12,495,000 تومان
5,385,000 تومان
2,295,000 تومان
TITANIC MARDAN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,995,000 تومان
14,125,000 تومان
6,250,000 تومان
2,295,000 تومان
Special
TITANIC DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,570,000 تومان
14,510,000 تومان
6,535,000 تومان
2,295,000 تومان
BELEK
CALISTA LUXURY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,570,000 تومان
16,430,000 تومان
6,535,000 تومان
2,295,000 تومان
نام هتل AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,675,000 تومان 3,365,000 تومان 2,425,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK AVRUPA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,765,000 تومان 3,700,000 تومان 2,510,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA DINC ANTALTA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,815,000 تومان 3,665,000 تومان 2,560,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,845,000 تومان 3,700,000 تومان 2,510,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,930,000 تومان 3,870,000 تومان 2,510,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,030,000 تومان 3,970,000 تومان 2,610,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,185,000 تومان 3,960,000 تومان 2,685,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA DINC ANTALTA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,295,000 تومان 4,235,000 تومان 2,795,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل FIRST CLASS ALANYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,650,000 تومان 4,615,000 تومان 2,975,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,700,000 تومان 4,895,000 تومان 2,945,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,870,000 تومان 4,975,000 تومان 3,115,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROX ROYAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,945,000 تومان 4,900,000 تومان 3,270,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,035,000 تومان - - -
توضیحات 6PAX
نام هتل SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,055,000 تومان 5,075,000 تومان 3,215,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAREN FAMILY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,230,000 تومان 5,965,000 تومان 3,365,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEALIFE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,390,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل SIAM ELEGANCE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,425,000 تومان 5,575,000 تومان 3,365,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل LA GRANDE SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,525,000 تومان 5,675,000 تومان 3,465,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEALIFE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,645,000 تومان 6,425,000 تومان 3,465,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,905,000 تومان 6,255,000 تومان 3,655,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل KARMIR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,910,000 تومان 6,945,000 تومان 3,735,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل PORTO BELLO
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,075,000 تومان 7,865,000 تومان 3,735,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIRACLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,130,000 تومان 8,170,000 تومان 3,700,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل CLUB HOTLE SERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,185,000 تومان 7,300,000 تومان 3,745,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,485,000 تومان 7,115,000 تومان 3,945,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,575,000 تومان 7,595,000 تومان 4,045,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,865,000 تومان 7,695,000 تومان 4,135,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات LARA
Special
نام هتل
LIBERTY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,915,000 تومان 7,785,000 تومان 4,155,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,085,000 تومان 8,035,000 تومان 4,235,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRENDY LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,250,000 تومان 8,270,000 تومان 4,330,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,345,000 تومان 8,845,000 تومان 4,525,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,730,000 تومان 9,230,000 تومان 4,615,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHINE BE GRAND
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,755,000 تومان 9,045,000 تومان 4,575,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,825,000 تومان 9,135,000 تومان 4,615,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALOMA OCEANA SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,925,000 تومان 9,295,000 تومان 4,655,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA PLAZA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,095,000 تومان 9,715,000 تومان 4,745,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان 9,900,000 تومان 4,900,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات LARA
Special
نام هتل
IC GREEN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان 12,110,000 تومان 4,810,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,430,000 تومان 10,215,000 تومان 4,995,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARUT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,495,000 تومان 10,190,000 تومان 5,000,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS SUNGATE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,690,000 تومان 10,475,000 تومان 5,095,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUSESI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,975,000 تومان 12,300,000 تومان 5,195,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل SELECTUM LUXURY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,265,000 تومان 11,915,000 تومان 5,385,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS PREMIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,265,000 تومان 12,495,000 تومان 5,385,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان 14,125,000 تومان 6,250,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,570,000 تومان 14,510,000 تومان 6,535,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل CALISTA LUXURY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,570,000 تومان 16,430,000 تومان 6,535,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
اقای لطفیان
خانم رحمانی
آقای اعتمادی
خانم حسنی
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 395.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.