0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : پگاسوس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ رفت 28و29 اسفند با پگاسوس و برگشت با ایران ایرتور انجام میشود / رفت 28 و 29 اسفند , 1و2و3و4و5 فروردین و برگشت 15 فروردین مبلغ 600 هزار تومان افزایش نرخ دارد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,020,000 تومان
7,340,000 تومان
5,610,000 تومان
5,000,000 تومان
فندق زاده
Special
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,100,000 تومان
7,505,000 تومان
5,610,000 تومان
5,000,000 تومان
آکسارای
VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,845,000 تومان
8,990,000 تومان
5,610,000 تومان
5,000,000 تومان
شیشلی
Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,845,000 تومان
8,990,000 تومان
6,350,000 تومان
5,000,000 تومان
ینی کاپی
CUENTO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,010,000 تومان
9,320,000 تومان
6,760,000 تومان
5,000,000 تومان
تکسیم
ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,010,000 تومان
9,320,000 تومان
6,020,000 تومان
5,000,000 تومان
تکسیم
DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,175,000 تومان
9,650,000 تومان
5,935,000 تومان
5,000,000 تومان
دولاب دره
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,175,000 تومان
9,650,000 تومان
5,610,000 تومان
5,000,000 تومان
شیشلی
RAMADA MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,175,000 تومان
9,650,000 تومان
7,010,000 تومان
5,000,000 تومان
مرتر
ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,175,000 تومان
9,650,000 تومان
5,935,000 تومان
5,000,000 تومان
دولاب دره
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,255,000 تومان
9,815,000 تومان
5,610,000 تومان
5,000,000 تومان
بایرام پاشا
CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,400,000 تومان
10,100,000 تومان
6,140,000 تومان
5,000,000 تومان
تکسیم
LA VILLA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,490,000 تومان
10,280,000 تومان
-
5,000,000 تومان
تکسیم
Special
Surmeli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,585,000 تومان
10,475,000 تومان
6,430,000 تومان
5,000,000 تومان
شیشلی
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,670,000 تومان
9,815,000 تومان
6,430,000 تومان
5,000,000 تومان
بی اوغلو
LAMARTIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,915,000 تومان
11,135,000 تومان
6,185,000 تومان
5,000,000 تومان
تکسیم
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,165,000 تومان
11,630,000 تومان
7,670,000 تومان
5,000,000 تومان
بی اوغلو
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,300,000 تومان
11,900,000 تومان
6,590,000 تومان
5,000,000 تومان
تکسیم
Special
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,300,000 تومان
11,900,000 تومان
6,140,000 تومان
5,000,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,300,000 تومان
11,900,000 تومان
6,590,000 تومان
5,000,000 تومان
تکسیم
Special
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,930,000 تومان
13,160,000 تومان
7,040,000 تومان
5,000,000 تومان
تکسیم
SHERATON CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,110,000 تومان
13,430,000 تومان
5,690,000 تومان
5,000,000 تومان
هاربیه
Special
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,565,000 تومان
13,525,000 تومان
6,515,000 تومان
5,000,000 تومان
POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,650,000 تومان
14,600,000 تومان
7,040,000 تومان
5,000,000 تومان
تکسیم
RADISSON BLU SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,650,000 تومان
14,600,000 تومان
7,400,000 تومان
5,000,000 تومان
Elite World Istanbul Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,640,000 تومان
16,040,000 تومان
7,040,000 تومان
5,000,000 تومان
Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,640,000 تومان
16,580,000 تومان
7,040,000 تومان
5,000,000 تومان
CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,730,000 تومان
16,760,000 تومان
7,040,000 تومان
5,000,000 تومان
THE MARMARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,820,000 تومان
16,940,000 تومان
-
5,000,000 تومان
نام هتل SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,020,000 تومان 7,340,000 تومان 5,610,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات فندق زاده
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,100,000 تومان 7,505,000 تومان 5,610,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,845,000 تومان 8,990,000 تومان 5,610,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,845,000 تومان 8,990,000 تومان 6,350,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل CUENTO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,010,000 تومان 9,320,000 تومان 6,760,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,010,000 تومان 9,320,000 تومان 6,020,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,175,000 تومان 9,650,000 تومان 5,935,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,175,000 تومان 9,650,000 تومان 5,610,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل RAMADA MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,175,000 تومان 9,650,000 تومان 7,010,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات مرتر
نام هتل ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,175,000 تومان 9,650,000 تومان 5,935,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات دولاب دره
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,255,000 تومان 9,815,000 تومان 5,610,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
نام هتل CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,400,000 تومان 10,100,000 تومان 6,140,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل LA VILLA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,490,000 تومان 10,280,000 تومان - 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
Surmeli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,585,000 تومان 10,475,000 تومان 6,430,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,670,000 تومان 9,815,000 تومان 6,430,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
نام هتل LAMARTIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,915,000 تومان 11,135,000 تومان 6,185,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,165,000 تومان 11,630,000 تومان 7,670,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,300,000 تومان 11,900,000 تومان 6,590,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,300,000 تومان 11,900,000 تومان 6,140,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,300,000 تومان 11,900,000 تومان 6,590,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,930,000 تومان 13,160,000 تومان 7,040,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل SHERATON CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,110,000 تومان 13,430,000 تومان 5,690,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات هاربیه
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,565,000 تومان 13,525,000 تومان 6,515,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,650,000 تومان 14,600,000 تومان 7,040,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل RADISSON BLU SISLI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,650,000 تومان 14,600,000 تومان 7,400,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,640,000 تومان 16,040,000 تومان 7,040,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,640,000 تومان 16,580,000 تومان 7,040,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,730,000 تومان 16,760,000 تومان 7,040,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARMARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,820,000 تومان 16,940,000 تومان - 5,000,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
خانم رفعتی
خانم روزبهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

*** نرخ کودک زیر 2 سال 700.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***