اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
3 روز ترانسفر رفت و برگشت به نمایشگاه (ساعت رفت 10:00 ساعت برگشت 16:00)
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,310,000 تومان
3,665,000 تومان
2,970,000 تومان
2,410,000 تومان
BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
3,595,000 تومان
4,100,000 تومان
3,110,000 تومان
2,410,000 تومان
LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,880,000 تومان
4,745,000 تومان
3,255,000 تومان
2,410,000 تومان
ORANGE PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,025,000 تومان
5,035,000 تومان
3,330,000 تومان
2,410,000 تومان
CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,170,000 تومان
4,960,000 تومان
3,400,000 تومان
2,410,000 تومان
Special
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,240,000 تومان
5,035,000 تومان
3,400,000 تومان
2,410,000 تومان
Special
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
4,960,000 تومان
6,400,000 تومان
3,760,000 تومان
2,410,000 تومان
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,035,000 تومان
6,260,000 تومان
3,830,000 تومان
2,410,000 تومان
Special
FAME RESIDENCE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,610,000 تومان
7,340,000 تومان
4,120,000 تومان
2,410,000 تومان
CLUB SERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,680,000 تومان
7,480,000 تومان
4,120,000 تومان
2,410,000 تومان
ELEGANCE
SHERWOOD EXCLUSIVE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
5,825,000 تومان
7,410,000 تومان
4,190,000 تومان
2,410,000 تومان
Special
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,040,000 تومان
7,840,000 تومان
4,335,000 تومان
2,410,000 تومان
Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,115,000 تومان
7,840,000 تومان
4,335,000 تومان
2,410,000 تومان
ROYAL SEGINUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,910,000 تومان
9,065,000 تومان
4,770,000 تومان
2,410,000 تومان
ROYAL HOLIDAY PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,910,000 تومان
9,065,000 تومان
4,770,000 تومان
2,410,000 تومان
Special
TITANIC BEACH LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,910,000 تومان
9,065,000 تومان
4,770,000 تومان
2,410,000 تومان
DELPHIN IMPERIAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,050,000 تومان
9,280,000 تومان
4,840,000 تومان
2,410,000 تومان
SELECTUM LUXURY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,340,000 تومان
10,145,000 تومان
4,985,000 تومان
2,410,000 تومان
RIXOS PREMIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,770,000 تومان
11,300,000 تومان
5,200,000 تومان
2,410,000 تومان
SUSESI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
7,840,000 تومان
11,730,000 تومان
5,200,000 تومان
2,410,000 تومان
TITANIC DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,130,000 تومان
10,865,000 تومان
5,345,000 تومان
2,410,000 تومان
SUENO GOLF ANTALYA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,420,000 تومان
11,300,000 تومان
5,490,000 تومان
2,410,000 تومان
SUENO DELUXE ANTALYA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,995,000 تومان
12,160,000 تومان
5,775,000 تومان
2,410,000 تومان
نام هتل ATALLA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,310,000 تومان 3,665,000 تومان 2,970,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,595,000 تومان 4,100,000 تومان 3,110,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,880,000 تومان 4,745,000 تومان 3,255,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,025,000 تومان 5,035,000 تومان 3,330,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,170,000 تومان 4,960,000 تومان 3,400,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,240,000 تومان 5,035,000 تومان 3,400,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,960,000 تومان 6,400,000 تومان 3,760,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,035,000 تومان 6,260,000 تومان 3,830,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
FAME RESIDENCE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,610,000 تومان 7,340,000 تومان 4,120,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLUB SERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,680,000 تومان 7,480,000 تومان 4,120,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات ELEGANCE
نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,825,000 تومان 7,410,000 تومان 4,190,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,040,000 تومان 7,840,000 تومان 4,335,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,115,000 تومان 7,840,000 تومان 4,335,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,910,000 تومان 9,065,000 تومان 4,770,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,910,000 تومان 9,065,000 تومان 4,770,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,910,000 تومان 9,065,000 تومان 4,770,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,050,000 تومان 9,280,000 تومان 4,840,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM LUXURY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,340,000 تومان 10,145,000 تومان 4,985,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS PREMIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,770,000 تومان 11,300,000 تومان 5,200,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUSESI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,840,000 تومان 11,730,000 تومان 5,200,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,130,000 تومان 10,865,000 تومان 5,345,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO GOLF ANTALYA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,420,000 تومان 11,300,000 تومان 5,490,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO DELUXE ANTALYA HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,995,000 تومان 12,160,000 تومان 5,775,000 تومان 2,410,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 3 روز ترانسفر رفت و برگشت به نمایشگاه (ساعت رفت 10:00 ساعت برگشت 16:00)
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات 3 روز ترانسفر رفت و برگشت به نمایشگاه (ساعت رفت 10:00 ساعت برگشت 16:00)
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.