0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : اطلس گلوبال
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
از 10 آذر به بعد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,965,000 تومان
3,645,000 تومان
2,625,000 تومان
2,200,000 تومان
Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,205,000 تومان
3,985,000 تومان
3,035,000 تومان
2,200,000 تومان
MAX WELL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,240,000 تومان
4,190,000 تومان
3,100,000 تومان
2,200,000 تومان
ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,240,000 تومان
4,190,000 تومان
2,760,000 تومان
2,200,000 تومان
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,475,000 تومان
4,670,000 تومان
2,880,000 تومان
2,200,000 تومان
TAKSIM TERRACE
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,475,000 تومان
4,670,000 تومان
3,170,000 تومان
2,200,000 تومان
Special
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,475,000 تومان
4,670,000 تومان
2,880,000 تومان
2,200,000 تومان
VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,475,000 تومان
4,670,000 تومان
2,880,000 تومان
2,200,000 تومان
CUENTO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,475,000 تومان
4,670,000 تومان
2,625,000 تومان
2,200,000 تومان
ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,545,000 تومان
4,805,000 تومان
2,915,000 تومان
2,200,000 تومان
FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,645,000 تومان
5,010,000 تومان
2,965,000 تومان
2,200,000 تومان
BUDO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,645,000 تومان
4,670,000 تومان
2,965,000 تومان
2,200,000 تومان
CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,645,000 تومان
5,010,000 تومان
2,625,000 تومان
2,200,000 تومان
NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,815,000 تومان
5,325,000 تومان
3,065,000 تومان
2,200,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,985,000 تومان
5,690,000 تومان
3,305,000 تومان
2,200,000 تومان
TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,985,000 تومان
5,690,000 تومان
3,135,000 تومان
2,200,000 تومان
GREEN PARK MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,985,000 تومان
5,350,000 تومان
3,135,000 تومان
2,200,000 تومان
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,985,000 تومان
5,350,000 تومان
3,305,000 تومان
2,200,000 تومان
MARBLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,985,000 تومان
5,350,000 تومان
3,135,000 تومان
2,200,000 تومان
CARTOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,090,000 تومان
5,895,000 تومان
2,965,000 تومان
2,200,000 تومان
PERA ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,155,000 تومان
6,030,000 تومان
3,305,000 تومان
2,200,000 تومان
Riva Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,195,000 تومان
6,080,000 تومان
3,440,000 تومان
2,200,000 تومان
Special
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,305,000 تومان
6,305,000 تومان
3,310,000 تومان
2,200,000 تومان
AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,330,000 تومان
6,370,000 تومان
3,305,000 تومان
2,200,000 تومان
KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,385,000 تومان
6,455,000 تومان
3,345,000 تومان
2,200,000 تومان
Golden Park Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,570,000 تومان
6,835,000 تومان
3,440,000 تومان
2,200,000 تومان
MERCURE BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,570,000 تومان
6,835,000 تومان
3,440,000 تومان
2,200,000 تومان
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,670,000 تومان
7,050,000 تومان
3,475,000 تومان
2,200,000 تومان
Special
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,950,000 تومان
7,590,000 تومان
3,440,000 تومان
2,200,000 تومان
Special
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,180,000 تومان
7,390,000 تومان
3,305,000 تومان
2,200,000 تومان
MERCURE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,515,000 تومان
8,720,000 تومان
3,910,000 تومان
2,200,000 تومان
Elite World Istanbul Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,700,000 تومان
8,340,000 تومان
3,815,000 تومان
2,200,000 تومان
RADISSON BLU BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,455,000 تومان
10,605,000 تومان
3,440,000 تومان
2,200,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,965,000 تومان 3,645,000 تومان 2,625,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,205,000 تومان 3,985,000 تومان 3,035,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAX WELL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان 4,190,000 تومان 3,100,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان 4,190,000 تومان 2,760,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,475,000 تومان 4,670,000 تومان 2,880,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM TERRACE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,475,000 تومان 4,670,000 تومان 3,170,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,475,000 تومان 4,670,000 تومان 2,880,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,475,000 تومان 4,670,000 تومان 2,880,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUENTO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,475,000 تومان 4,670,000 تومان 2,625,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,545,000 تومان 4,805,000 تومان 2,915,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان 5,010,000 تومان 2,965,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل BUDO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان 4,670,000 تومان 2,965,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITY CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان 5,010,000 تومان 2,625,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,815,000 تومان 5,325,000 تومان 3,065,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,985,000 تومان 5,690,000 تومان 3,305,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,985,000 تومان 5,690,000 تومان 3,135,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,985,000 تومان 5,350,000 تومان 3,135,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,985,000 تومان 5,350,000 تومان 3,305,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARBLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,985,000 تومان 5,350,000 تومان 3,135,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل CARTOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,090,000 تومان 5,895,000 تومان 2,965,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERA ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان 6,030,000 تومان 3,305,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Riva Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,195,000 تومان 6,080,000 تومان 3,440,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,305,000 تومان 6,305,000 تومان 3,310,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,330,000 تومان 6,370,000 تومان 3,305,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,385,000 تومان 6,455,000 تومان 3,345,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,570,000 تومان 6,835,000 تومان 3,440,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,570,000 تومان 6,835,000 تومان 3,440,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,670,000 تومان 7,050,000 تومان 3,475,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,950,000 تومان 7,590,000 تومان 3,440,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,180,000 تومان 7,390,000 تومان 3,305,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,515,000 تومان 8,720,000 تومان 3,910,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,700,000 تومان 8,340,000 تومان 3,815,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,455,000 تومان 10,605,000 تومان 3,440,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
خانم رفعتی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

*** نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***