ایرلاین : اطلس گلوبال
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
27و30مهر , 1و3و6 آبان الی 15 آبان همه روزه
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GRAND MILAN
Rate Rate Rate
BB
3,840,000 تومان
4,245,000 تومان
3,600,000 تومان
2,790,000 تومان
Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rate Rate Rate
BB
3,890,000 تومان
4,315,000 تومان
3,715,000 تومان
2,790,000 تومان
MONOPOL
Rate Rate Rate
BB
4,030,000 تومان
4,700,000 تومان
3,715,000 تومان
2,790,000 تومان
WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
BB
4,065,000 تومان
4,770,000 تومان
3,715,000 تومان
2,790,000 تومان
Special
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
4,065,000 تومان
4,770,000 تومان
3,715,000 تومان
2,790,000 تومان
CUMBALI
Rate Rate Rate
BB
4,155,000 تومان
4,945,000 تومان
3,760,000 تومان
2,790,000 تومان
ICON
Rate Rate Rate Rate
BB
4,155,000 تومان
4,945,000 تومان
3,760,000 تومان
2,790,000 تومان
TAKSIM TERRACE
Rate Rate Rate
BB
4,155,000 تومان
4,945,000 تومان
3,890,000 تومان
2,790,000 تومان
DORA
Rate Rate Rate Rate
BB
4,210,000 تومان
5,050,000 تومان
3,785,000 تومان
2,790,000 تومان
GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,245,000 تومان
5,120,000 تومان
3,810,000 تومان
2,790,000 تومان
TAKSIM EXPRESS
Rate Rate Rate Rate
BB
4,245,000 تومان
5,120,000 تومان
3,810,000 تومان
2,790,000 تومان
CARTOON
Rate Rate Rate Rate
BB
4,295,000 تومان
5,225,000 تومان
3,715,000 تومان
2,790,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,330,000 تومان
5,295,000 تومان
3,890,000 تومان
2,790,000 تومان
GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
BB
4,330,000 تومان
5,295,000 تومان
3,850,000 تومان
2,790,000 تومان
ETERNO
Rate Rate Rate
BB
4,420,000 تومان
5,295,000 تومان
3,890,000 تومان
2,790,000 تومان
MARBLE
Rate Rate Rate Rate
BB
4,420,000 تومان
5,120,000 تومان
4,065,000 تومان
2,790,000 تومان
BLACK BIRD
Rate Rate Rate Rate
BB
4,510,000 تومان
5,295,000 تومان
3,935,000 تومان
2,790,000 تومان
GREEN PARK TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
BB
4,680,000 تومان
6,000,000 تومان
4,025,000 تومان
2,790,000 تومان
BVS
Rate Rate Rate Rate
BB
4,680,000 تومان
6,000,000 تومان
4,025,000 تومان
2,790,000 تومان
CROWN PLAZA HARBIYE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,750,000 تومان
6,110,000 تومان
4,365,000 تومان
2,790,000 تومان
AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
BB
4,810,000 تومان
6,225,000 تومان
4,100,000 تومان
2,790,000 تومان
GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
BB
4,810,000 تومان
6,225,000 تومان
4,100,000 تومان
2,790,000 تومان
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
4,830,000 تومان
6,265,000 تومان
4,110,000 تومان
2,790,000 تومان
Special
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,860,000 تومان
6,000,000 تومان
3,890,000 تومان
2,790,000 تومان
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,860,000 تومان
6,350,000 تومان
4,065,000 تومان
2,790,000 تومان
LARES PARK
Rate Rate Rate Rate
BB
4,945,000 تومان
6,110,000 تومان
4,170,000 تومان
2,790,000 تومان
KONAK
Rate Rate Rate Rate
BB
4,945,000 تومان
6,495,000 تومان
4,170,000 تومان
2,790,000 تومان
MIDTOWN
Rate Rate Rate Rate
BB
4,945,000 تومان
6,495,000 تومان
4,170,000 تومان
2,790,000 تومان
MERCURE
Rate Rate Rate Rate
BB
5,045,000 تومان
6,690,000 تومان
4,220,000 تومان
2,790,000 تومان
Golden Park Hotel İstanbul
Rate Rate Rate Rate
BB
5,140,000 تومان
6,885,000 تومان
4,265,000 تومان
2,790,000 تومان
POINT TAKSIM
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,140,000 تومان
6,885,000 تومان
4,170,000 تومان
2,790,000 تومان
Special
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
5,335,000 تومان
6,885,000 تومان
3,975,000 تومان
2,790,000 تومان
METROPOLITAN BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate
BB
5,720,000 تومان
7,660,000 تومان
3,975,000 تومان
2,790,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,840,000 تومان 4,245,000 تومان 3,600,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,890,000 تومان 4,315,000 تومان 3,715,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONOPOL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,030,000 تومان 4,700,000 تومان 3,715,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,065,000 تومان 4,770,000 تومان 3,715,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,065,000 تومان 4,770,000 تومان 3,715,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان 4,945,000 تومان 3,760,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ICON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان 4,945,000 تومان 3,760,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM TERRACE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان 4,945,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,210,000 تومان 5,050,000 تومان 3,785,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,245,000 تومان 5,120,000 تومان 3,810,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM EXPRESS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,245,000 تومان 5,120,000 تومان 3,810,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل CARTOON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,295,000 تومان 5,225,000 تومان 3,715,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,330,000 تومان 5,295,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,330,000 تومان 5,295,000 تومان 3,850,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ETERNO
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,420,000 تومان 5,295,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARBLE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,420,000 تومان 5,120,000 تومان 4,065,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل BLACK BIRD
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,510,000 تومان 5,295,000 تومان 3,935,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,680,000 تومان 6,000,000 تومان 4,025,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل BVS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,680,000 تومان 6,000,000 تومان 4,025,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل CROWN PLAZA HARBIYE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,750,000 تومان 6,110,000 تومان 4,365,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان 6,225,000 تومان 4,100,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان 6,225,000 تومان 4,100,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,830,000 تومان 6,265,000 تومان 4,110,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,860,000 تومان 6,000,000 تومان 3,890,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,860,000 تومان 6,350,000 تومان 4,065,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARES PARK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,945,000 تومان 6,110,000 تومان 4,170,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل KONAK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,945,000 تومان 6,495,000 تومان 4,170,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIDTOWN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,945,000 تومان 6,495,000 تومان 4,170,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,045,000 تومان 6,690,000 تومان 4,220,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park Hotel İstanbul
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,140,000 تومان 6,885,000 تومان 4,265,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل POINT TAKSIM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,140,000 تومان 6,885,000 تومان 4,170,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,335,000 تومان 6,885,000 تومان 3,975,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل METROPOLITAN BOSPHORUS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,720,000 تومان 7,660,000 تومان 3,975,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 27و30مهر , 1و3و6 آبان الی 15 آبان همه روزه
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات 27و30مهر , 1و3و6 آبان الی 15 آبان همه روزه
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای عظیمی
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

*** نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***