0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : اطلس گلوبال
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
18 آبان الی 30 آبان همه روزه
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,285,000 تومان
3,640,000 تومان
3,110,000 تومان
2,490,000 تومان
Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,410,000 تومان
3,815,000 تومان
3,320,000 تومان
2,490,000 تومان
MAX WELL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,425,000 تومان
3,925,000 تومان
3,355,000 تومان
2,490,000 تومان
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,550,000 تومان
4,170,000 تومان
3,240,000 تومان
2,490,000 تومان
TAKSIM TERRACE
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,550,000 تومان
4,170,000 تومان
3,390,000 تومان
2,490,000 تومان
CUMBALI
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,725,000 تومان
4,525,000 تومان
3,330,000 تومان
2,490,000 تومان
ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,725,000 تومان
4,525,000 تومان
3,330,000 تومان
2,490,000 تومان
BUDO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,725,000 تومان
4,170,000 تومان
3,330,000 تومان
2,490,000 تومان
NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,740,000 تومان
4,520,000 تومان
3,350,000 تومان
2,490,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,815,000 تومان
4,710,000 تومان
3,460,000 تومان
2,490,000 تومان
TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,815,000 تومان
4,710,000 تومان
3,370,000 تومان
2,490,000 تومان
FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,815,000 تومان
4,710,000 تومان
3,370,000 تومان
2,490,000 تومان
CARTOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,870,000 تومان
4,810,000 تومان
3,285,000 تومان
2,490,000 تومان
TAKSIM LOUNGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,885,000 تومان
4,350,000 تومان
3,640,000 تومان
2,490,000 تومان
AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,995,000 تومان
5,060,000 تومان
3,460,000 تومان
2,490,000 تومان
Special
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,995,000 تومان
5,030,000 تومان
3,475,000 تومان
2,490,000 تومان
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,995,000 تومان
5,060,000 تومان
3,460,000 تومان
2,490,000 تومان
KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,035,000 تومان
5,110,000 تومان
3,495,000 تومان
2,490,000 تومان
Golden Park Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,130,000 تومان
5,310,000 تومان
3,545,000 تومان
2,490,000 تومان
LARES PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,230,000 تومان
5,310,000 تومان
3,595,000 تومان
2,490,000 تومان
MIDTOWN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,425,000 تومان
5,890,000 تومان
3,690,000 تومان
2,490,000 تومان
Special
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,440,000 تومان
5,595,000 تومان
3,460,000 تومان
2,490,000 تومان
METROPOLITAN BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,520,000 تومان
5,695,000 تومان
3,740,000 تومان
2,490,000 تومان
MERCURE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,620,000 تومان
6,280,000 تومان
3,790,000 تومان
2,490,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,285,000 تومان 3,640,000 تومان 3,110,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,410,000 تومان 3,815,000 تومان 3,320,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAX WELL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,425,000 تومان 3,925,000 تومان 3,355,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,550,000 تومان 4,170,000 تومان 3,240,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM TERRACE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,550,000 تومان 4,170,000 تومان 3,390,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,725,000 تومان 4,525,000 تومان 3,330,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,725,000 تومان 4,525,000 تومان 3,330,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل BUDO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,725,000 تومان 4,170,000 تومان 3,330,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,740,000 تومان 4,520,000 تومان 3,350,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,815,000 تومان 4,710,000 تومان 3,460,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,815,000 تومان 4,710,000 تومان 3,370,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,815,000 تومان 4,710,000 تومان 3,370,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل CARTOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,870,000 تومان 4,810,000 تومان 3,285,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM LOUNGE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,885,000 تومان 4,350,000 تومان 3,640,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان 5,060,000 تومان 3,460,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان 5,030,000 تومان 3,475,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان 5,060,000 تومان 3,460,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,035,000 تومان 5,110,000 تومان 3,495,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,130,000 تومان 5,310,000 تومان 3,545,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARES PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,230,000 تومان 5,310,000 تومان 3,595,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIDTOWN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,425,000 تومان 5,890,000 تومان 3,690,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان 5,595,000 تومان 3,460,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل METROPOLITAN BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,520,000 تومان 5,695,000 تومان 3,740,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,620,000 تومان 6,280,000 تومان 3,790,000 تومان 2,490,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
خانم رفعتی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

*** نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***