0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
رفت 06:50 و برگشت 11:35
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
2,945,000 تومان
3,355,000 تومان
2,940,000 تومان
2,790,000 تومان
BAYKAL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,020,000 تومان
3,505,000 تومان
2,980,000 تومان
2,790,000 تومان
اون کاپی
Special
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,155,000 تومان
3,680,000 تومان
3,080,000 تومان
2,790,000 تومان
آکسارای
SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,230,000 تومان
3,830,000 تومان
3,230,000 تومان
2,790,000 تومان
توپکاپی
ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,270,000 تومان
3,905,000 تومان
3,195,000 تومان
2,790,000 تومان
هاربیه
FIDE
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,305,000 تومان
3,980,000 تومان
3,195,000 تومان
2,790,000 تومان
MONOPOL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,345,000 تومان
4,055,000 تومان
3,195,000 تومان
2,790,000 تومان
EFES TAXIM
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,420,000 تومان
4,205,000 تومان
3,195,000 تومان
2,790,000 تومان
بی اوغلو
TAMARA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,420,000 تومان
4,205,000 تومان
3,230,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
MONTAGNAHERA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,495,000 تومان
4,355,000 تومان
3,230,000 تومان
2,790,000 تومان
شیشلی
VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,495,000 تومان
4,355,000 تومان
3,045,000 تومان
2,790,000 تومان
شیشلی
ARSIMA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,570,000 تومان
4,505,000 تومان
3,270,000 تومان
2,790,000 تومان
PERA ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,630,000 تومان
4,530,000 تومان
3,480,000 تومان
2,790,000 تومان
پرا
NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,660,000 تومان
4,595,000 تومان
3,540,000 تومان
2,790,000 تومان
GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,670,000 تومان
4,605,000 تومان
3,330,000 تومان
2,790,000 تومان
ینی کاپی
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,670,000 تومان
4,605,000 تومان
3,445,000 تومان
2,790,000 تومان
شیشلی
DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,705,000 تومان
4,680,000 تومان
3,330,000 تومان
2,790,000 تومان
دولاب دره
Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,705,000 تومان
4,680,000 تومان
3,520,000 تومان
2,790,000 تومان
ینی کاپی
ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,705,000 تومان
4,680,000 تومان
3,330,000 تومان
2,790,000 تومان
دولاب دره
Special
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,785,000 تومان
4,840,000 تومان
3,380,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,820,000 تومان
4,905,000 تومان
3,330,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
RAMADA MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,895,000 تومان
5,055,000 تومان
3,480,000 تومان
2,790,000 تومان
مرتر
GREEN PARK MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,895,000 تومان
5,055,000 تومان
3,480,000 تومان
2,790,000 تومان
مرتر
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,930,000 تومان
5,130,000 تومان
3,480,000 تومان
2,790,000 تومان
بایرام پاشا
LION
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,945,000 تومان
5,160,000 تومان
3,540,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
3,970,000 تومان
5,055,000 تومان
3,520,000 تومان
2,790,000 تومان
بی اوغلو
LAMARTIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,155,000 تومان
5,580,000 تومان
3,520,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
Special
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,220,000 تومان
5,710,000 تومان
3,805,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
Special
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,260,000 تومان
5,795,000 تومان
3,640,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,260,000 تومان
5,795,000 تومان
3,515,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,260,000 تومان
5,795,000 تومان
3,640,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,345,000 تومان
5,955,000 تومان
3,555,000 تومان
2,790,000 تومان
بی اوغلو
Special
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,430,000 تومان
6,125,000 تومان
3,600,000 تومان
2,790,000 تومان
تکسیم
Special
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,645,000 تومان
6,180,000 تومان
3,520,000 تومان
2,790,000 تومان
شیشلی
نام هتل MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,945,000 تومان 3,355,000 تومان 2,940,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAYKAL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,020,000 تومان 3,505,000 تومان 2,980,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات اون کاپی
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,155,000 تومان 3,680,000 تومان 3,080,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان 3,830,000 تومان 3,230,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات توپکاپی
نام هتل ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,270,000 تومان 3,905,000 تومان 3,195,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل FIDE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,305,000 تومان 3,980,000 تومان 3,195,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONOPOL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان 4,055,000 تومان 3,195,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل EFES TAXIM
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان 4,205,000 تومان 3,195,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
نام هتل TAMARA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان 4,205,000 تومان 3,230,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل MONTAGNAHERA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,495,000 تومان 4,355,000 تومان 3,230,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,495,000 تومان 4,355,000 تومان 3,045,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل ARSIMA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,570,000 تومان 4,505,000 تومان 3,270,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERA ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,630,000 تومان 4,530,000 تومان 3,480,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات پرا
نام هتل NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,660,000 تومان 4,595,000 تومان 3,540,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,670,000 تومان 4,605,000 تومان 3,330,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,670,000 تومان 4,605,000 تومان 3,445,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,705,000 تومان 4,680,000 تومان 3,330,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,705,000 تومان 4,680,000 تومان 3,520,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,705,000 تومان 4,680,000 تومان 3,330,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات دولاب دره
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,785,000 تومان 4,840,000 تومان 3,380,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,820,000 تومان 4,905,000 تومان 3,330,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل RAMADA MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,895,000 تومان 5,055,000 تومان 3,480,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات مرتر
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,895,000 تومان 5,055,000 تومان 3,480,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات مرتر
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,930,000 تومان 5,130,000 تومان 3,480,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
نام هتل LION
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,945,000 تومان 5,160,000 تومان 3,540,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,970,000 تومان 5,055,000 تومان 3,520,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
نام هتل LAMARTIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,155,000 تومان 5,580,000 تومان 3,520,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,220,000 تومان 5,710,000 تومان 3,805,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 5,795,000 تومان 3,640,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 5,795,000 تومان 3,515,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 5,795,000 تومان 3,640,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,345,000 تومان 5,955,000 تومان 3,555,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات بی اوغلو
Special
نام هتل
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,430,000 تومان 6,125,000 تومان 3,600,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,645,000 تومان 6,180,000 تومان 3,520,000 تومان 2,790,000 تومان
توضیحات شیشلی
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای عظیمی
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

*** نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***