0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : اطلس گلوبال
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
رفت 05:20 و برگشت 22:20
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,295,000 تومان
5,280,000 تومان
3,720,000 تومان
2,890,000 تومان
Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,425,000 تومان
5,705,000 تومان
4,420,000 تومان
2,890,000 تومان
MONOPOL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,765,000 تومان
6,390,000 تومان
4,000,000 تومان
2,890,000 تومان
Special
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,850,000 تومان
6,560,000 تومان
4,000,000 تومان
2,890,000 تومان
CUMBALI
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,065,000 تومان
6,985,000 تومان
4,105,000 تومان
2,890,000 تومان
DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,195,000 تومان
7,245,000 تومان
4,170,000 تومان
2,890,000 تومان
GREEN PARK MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,280,000 تومان
7,415,000 تومان
4,210,000 تومان
2,890,000 تومان
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,280,000 تومان
7,415,000 تومان
4,210,000 تومان
2,890,000 تومان
Tulip City
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,280,000 تومان
7,415,000 تومان
4,000,000 تومان
2,890,000 تومان
PERA ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,280,000 تومان
7,415,000 تومان
4,000,000 تومان
2,890,000 تومان
GRAND ANKA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,495,000 تومان
7,415,000 تومان
4,850,000 تومان
2,890,000 تومان
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,495,000 تومان
7,840,000 تومان
4,320,000 تومان
2,890,000 تومان
TULIP PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,620,000 تومان
8,095,000 تومان
4,000,000 تومان
2,890,000 تومان
ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,705,000 تومان
7,840,000 تومان
4,425,000 تومان
2,890,000 تومان
MARBLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,705,000 تومان
7,415,000 تومان
4,850,000 تومان
2,890,000 تومان
NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,860,000 تومان
8,550,000 تومان
4,515,000 تومان
2,890,000 تومان
BLACK BIRD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,920,000 تومان
7,840,000 تومان
4,530,000 تومان
2,890,000 تومان
TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,920,000 تومان
8,695,000 تومان
4,530,000 تومان
2,890,000 تومان
FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,920,000 تومان
8,270,000 تومان
4,530,000 تومان
2,890,000 تومان
PREMIST
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,920,000 تومان
8,695,000 تومان
-
2,890,000 تومان
BIANCHO PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,920,000 تومان
8,695,000 تومان
5,280,000 تومان
2,890,000 تومان
NOVA PLAZA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,105,000 تومان
9,040,000 تومان
4,640,000 تومان
2,890,000 تومان
GREEN PARK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,345,000 تومان
9,550,000 تومان
4,745,000 تومان
2,890,000 تومان
NOVA PLAZA BOUTIQUE & SPA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,350,000 تومان
9,525,000 تومان
4,760,000 تومان
2,890,000 تومان
CARTOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,475,000 تومان
9,805,000 تومان
3,785,000 تومان
2,890,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,560,000 تومان
9,120,000 تومان
4,425,000 تومان
2,890,000 تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,595,000 تومان
10,015,000 تومان
4,640,000 تومان
2,890,000 تومان
Special
SEMINAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,595,000 تومان
10,015,000 تومان
4,150,000 تومان
2,890,000 تومان
Special
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,775,000 تومان
9,550,000 تومان
4,425,000 تومان
2,890,000 تومان
DIVAN CITY Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,775,000 تومان
9,550,000 تومان
4,960,000 تومان
2,890,000 تومان
Special
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,790,000 تومان
10,410,000 تومان
4,980,000 تومان
2,890,000 تومان
AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,840,000 تومان
10,505,000 تومان
5,010,000 تومان
2,890,000 تومان
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,840,000 تومان
10,505,000 تومان
5,010,000 تومان
2,890,000 تومان
MERCURE BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,840,000 تومان
10,505,000 تومان
5,010,000 تومان
2,890,000 تومان
LARES PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,085,000 تومان
10,015,000 تومان
5,125,000 تومان
2,890,000 تومان
KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,085,000 تومان
10,995,000 تومان
5,125,000 تومان
2,890,000 تومان
MIDTOWN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,085,000 تومان
10,995,000 تومان
5,125,000 تومان
2,890,000 تومان
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,200,000 تومان
11,255,000 تومان
4,850,000 تومان
2,890,000 تومان
MERCURE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,325,000 تومان
11,485,000 تومان
5,250,000 تومان
2,890,000 تومان
DOUBLE TREE BY HILTON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,325,000 تومان
11,485,000 تومان
4,640,000 تومان
2,890,000 تومان
Golden Park Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,570,000 تومان
11,970,000 تومان
5,370,000 تومان
2,890,000 تومان
POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,570,000 تومان
11,970,000 تومان
5,125,000 تومان
2,890,000 تومان
THE MARMARA PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,570,000 تومان
10,995,000 تومان
4,150,000 تومان
2,890,000 تومان
Elite World Prestige Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,815,000 تومان
11,485,000 تومان
5,125,000 تومان
2,890,000 تومان
Special
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,060,000 تومان
11,970,000 تومان
4,640,000 تومان
2,890,000 تومان
METROPOLITAN BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,040,000 تومان
13,930,000 تومان
4,640,000 تومان
2,890,000 تومان
Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
10,260,000 تومان
17,350,000 تومان
4,640,000 تومان
2,890,000 تومان
GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,355,000 تومان
17,430,000 تومان
5,285,000 تومان
2,890,000 تومان
DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,485,000 تومان
17,840,000 تومان
7,325,000 تومان
2,890,000 تومان
RADISSON BLU PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,970,000 تومان
19,795,000 تومان
4,640,000 تومان
2,890,000 تومان
Special
ISTANBUL CVK PARK BOSPHORUS HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
11,970,000 تومان
20,775,000 تومان
5,615,000 تومان
2,890,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,295,000 تومان 5,280,000 تومان 3,720,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,425,000 تومان 5,705,000 تومان 4,420,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONOPOL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,765,000 تومان 6,390,000 تومان 4,000,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,850,000 تومان 6,560,000 تومان 4,000,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,065,000 تومان 6,985,000 تومان 4,105,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 7,245,000 تومان 4,170,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,280,000 تومان 7,415,000 تومان 4,210,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,280,000 تومان 7,415,000 تومان 4,210,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,280,000 تومان 7,415,000 تومان 4,000,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERA ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,280,000 تومان 7,415,000 تومان 4,000,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND ANKA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,495,000 تومان 7,415,000 تومان 4,850,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,495,000 تومان 7,840,000 تومان 4,320,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل TULIP PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,620,000 تومان 8,095,000 تومان 4,000,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,705,000 تومان 7,840,000 تومان 4,425,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARBLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,705,000 تومان 7,415,000 تومان 4,850,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,860,000 تومان 8,550,000 تومان 4,515,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل BLACK BIRD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 7,840,000 تومان 4,530,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,695,000 تومان 4,530,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,270,000 تومان 4,530,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل PREMIST
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,695,000 تومان - 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل BIANCHO PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,920,000 تومان 8,695,000 تومان 5,280,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,105,000 تومان 9,040,000 تومان 4,640,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,345,000 تومان 9,550,000 تومان 4,745,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA BOUTIQUE & SPA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,350,000 تومان 9,525,000 تومان 4,760,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل CARTOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,475,000 تومان 9,805,000 تومان 3,785,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,560,000 تومان 9,120,000 تومان 4,425,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,595,000 تومان 10,015,000 تومان 4,640,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
SEMINAL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,595,000 تومان 10,015,000 تومان 4,150,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,775,000 تومان 9,550,000 تومان 4,425,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل DIVAN CITY Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,775,000 تومان 9,550,000 تومان 4,960,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,790,000 تومان 10,410,000 تومان 4,980,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,840,000 تومان 10,505,000 تومان 5,010,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,840,000 تومان 10,505,000 تومان 5,010,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,840,000 تومان 10,505,000 تومان 5,010,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARES PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,085,000 تومان 10,015,000 تومان 5,125,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,085,000 تومان 10,995,000 تومان 5,125,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIDTOWN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,085,000 تومان 10,995,000 تومان 5,125,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,200,000 تومان 11,255,000 تومان 4,850,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,325,000 تومان 11,485,000 تومان 5,250,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOUBLE TREE BY HILTON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,325,000 تومان 11,485,000 تومان 4,640,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,570,000 تومان 11,970,000 تومان 5,370,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل POINT TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,570,000 تومان 11,970,000 تومان 5,125,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARMARA PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,570,000 تومان 10,995,000 تومان 4,150,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Prestige Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,815,000 تومان 11,485,000 تومان 5,125,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,060,000 تومان 11,970,000 تومان 4,640,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل METROPOLITAN BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,040,000 تومان 13,930,000 تومان 4,640,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,260,000 تومان 17,350,000 تومان 4,640,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,355,000 تومان 17,430,000 تومان 5,285,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,485,000 تومان 17,840,000 تومان 7,325,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,970,000 تومان 19,795,000 تومان 4,640,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ISTANBUL CVK PARK BOSPHORUS HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,970,000 تومان 20,775,000 تومان 5,615,000 تومان 2,890,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای عظیمی
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

*** نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***