0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : اطلس گلوبال
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
رفت 05:20 و برگشت 22:20
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,510,000 تومان
4,945,000 تومان
4,215,000 تومان
3,790,000 تومان
MONOPOL
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,620,000 تومان
5,310,000 تومان
4,290,000 تومان
3,790,000 تومان
Special
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,655,000 تومان
5,385,000 تومان
4,290,000 تومان
3,790,000 تومان
GREEN PARK MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,835,000 تومان
5,750,000 تومان
4,380,000 تومان
3,790,000 تومان
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,835,000 تومان
5,750,000 تومان
4,380,000 تومان
3,790,000 تومان
Tulip City
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,835,000 تومان
5,750,000 تومان
4,290,000 تومان
3,790,000 تومان
PERA ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,835,000 تومان
5,750,000 تومان
4,290,000 تومان
3,790,000 تومان
ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,930,000 تومان
5,930,000 تومان
4,655,000 تومان
3,790,000 تومان
DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,930,000 تومان
5,930,000 تومان
4,110,000 تومان
3,790,000 تومان
TULIP PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,980,000 تومان
6,040,000 تومان
4,290,000 تومان
3,790,000 تومان
ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,020,000 تومان
5,930,000 تومان
4,470,000 تومان
3,790,000 تومان
MARBLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,020,000 تومان
5,750,000 تومان
4,655,000 تومان
3,790,000 تومان
NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,095,000 تومان
6,235,000 تومان
4,520,000 تومان
3,790,000 تومان
BLACK BIRD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,110,000 تومان
5,930,000 تومان
4,515,000 تومان
3,790,000 تومان
TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,110,000 تومان
6,295,000 تومان
4,515,000 تومان
3,790,000 تومان
NOVA PLAZA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,200,000 تومان
6,445,000 تومان
4,575,000 تومان
3,790,000 تومان
GREEN PARK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,290,000 تومان
6,660,000 تومان
4,610,000 تومان
3,790,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,385,000 تومان
6,475,000 تومان
4,470,000 تومان
3,790,000 تومان
BVS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,385,000 تومان
6,840,000 تومان
4,290,000 تومان
3,790,000 تومان
Special
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,475,000 تومان
6,660,000 تومان
4,470,000 تومان
3,790,000 تومان
AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,510,000 تومان
7,070,000 تومان
4,730,000 تومان
3,790,000 تومان
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,510,000 تومان
7,070,000 تومان
4,730,000 تومان
3,790,000 تومان
Special
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,530,000 تومان
7,110,000 تومان
4,740,000 تومان
3,790,000 تومان
CARTOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,570,000 تومان
7,195,000 تومان
4,260,000 تومان
3,790,000 تومان
LARES PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,615,000 تومان
6,860,000 تومان
4,780,000 تومان
3,790,000 تومان
Golden Park Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,615,000 تومان
7,275,000 تومان
4,780,000 تومان
3,790,000 تومان
KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,615,000 تومان
7,275,000 تومان
4,780,000 تومان
3,790,000 تومان
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,655,000 تومان
7,390,000 تومان
4,655,000 تومان
3,790,000 تومان
Special
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,030,000 تومان
7,695,000 تومان
4,575,000 تومان
3,790,000 تومان
MERCURE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,340,000 تومان
8,730,000 تومان
5,145,000 تومان
3,790,000 تومان
DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,485,000 تومان
10,185,000 تومان
5,720,000 تومان
3,790,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,510,000 تومان 4,945,000 تومان 4,215,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONOPOL
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,620,000 تومان 5,310,000 تومان 4,290,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان 5,385,000 تومان 4,290,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,835,000 تومان 5,750,000 تومان 4,380,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,835,000 تومان 5,750,000 تومان 4,380,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,835,000 تومان 5,750,000 تومان 4,290,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERA ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,835,000 تومان 5,750,000 تومان 4,290,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ICON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,930,000 تومان 5,930,000 تومان 4,655,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,930,000 تومان 5,930,000 تومان 4,110,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل TULIP PERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,980,000 تومان 6,040,000 تومان 4,290,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ETERNO
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,020,000 تومان 5,930,000 تومان 4,470,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARBLE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,020,000 تومان 5,750,000 تومان 4,655,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,095,000 تومان 6,235,000 تومان 4,520,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل BLACK BIRD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 5,930,000 تومان 4,515,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 6,295,000 تومان 4,515,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,200,000 تومان 6,445,000 تومان 4,575,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK TAKSIM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان 6,660,000 تومان 4,610,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,385,000 تومان 6,475,000 تومان 4,470,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل BVS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,385,000 تومان 6,840,000 تومان 4,290,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,475,000 تومان 6,660,000 تومان 4,470,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,510,000 تومان 7,070,000 تومان 4,730,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,510,000 تومان 7,070,000 تومان 4,730,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,530,000 تومان 7,110,000 تومان 4,740,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل CARTOON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,570,000 تومان 7,195,000 تومان 4,260,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARES PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,615,000 تومان 6,860,000 تومان 4,780,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park Hotel İstanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,615,000 تومان 7,275,000 تومان 4,780,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,615,000 تومان 7,275,000 تومان 4,780,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,655,000 تومان 7,390,000 تومان 4,655,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC CITY HOTEL ISTANBUL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,030,000 تومان 7,695,000 تومان 4,575,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,340,000 تومان 8,730,000 تومان 5,145,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل DIVAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,485,000 تومان 10,185,000 تومان 5,720,000 تومان 3,790,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 رفت 05:20 و برگشت 22:20
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات رفت 05:20 و برگشت 22:20
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای عظیمی
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

*** نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***