0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LARA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,275,000 تومان
6,290,000 تومان
4,495,000 تومان
3,690,000 تومان
AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,275,000 تومان
6,600,000 تومان
4,420,000 تومان
3,690,000 تومان
MELODI KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,590,000 تومان
6,760,000 تومان
4,730,000 تومان
3,690,000 تومان
HIMEROS LIFE HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,980,000 تومان
6,995,000 تومان
4,885,000 تومان
3,690,000 تومان
HIMEROS BEACH HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,980,000 تومان
6,995,000 تومان
4,885,000 تومان
3,690,000 تومان
BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,370,000 تومان
7,615,000 تومان
5,435,000 تومان
3,690,000 تومان
ORANGE PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,370,000 تومان
8,085,000 تومان
5,435,000 تومان
3,690,000 تومان
MONNA ROZA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,445,000 تومان
8,945,000 تومان
5,275,000 تومان
3,690,000 تومان
CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,760,000 تومان
8,165,000 تومان
5,435,000 تومان
3,690,000 تومان
PALMET KIRIS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,995,000 تومان
8,555,000 تومان
5,900,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
7,070,000 تومان
9,255,000 تومان
5,355,000 تومان
3,690,000 تومان
NAZAR BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
7,225,000 تومان
8,865,000 تومان
5,510,000 تومان
3,690,000 تومان
Special
LARA HADRIANUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
7,225,000 تومان
8,865,000 تومان
5,275,000 تومان
3,690,000 تومان
Special
RAMADA RESORT SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
8,395,000 تومان
12,220,000 تومان
-
3,690,000 تومان
STD
Special
RAMADA RESORT SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
8,555,000 تومان
12,295,000 تومان
5,120,000 تومان
3,690,000 تومان
SUPERIOR
RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,710,000 تومان
-
-
-
5pax
DAIMA RESORT BIZ
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
8,755,000 تومان
11,160,000 تومان
6,265,000 تومان
3,690,000 تومان
SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,865,000 تومان
11,360,000 تومان
6,290,000 تومان
3,690,000 تومان
ARMAS LABADA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,865,000 تومان
12,375,000 تومان
6,290,000 تومان
3,690,000 تومان
Trans Atlantik
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,100,000 تومان
12,765,000 تومان
6,290,000 تومان
3,690,000 تومان
Special
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,100,000 تومان
-
-
-
6pax
CRYSTAL WATERWORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,185,000 تومان
-
-
-
4pax
RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,565,000 تومان
-
-
-
4pax
KERVANSARAY KUNDU
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,645,000 تومان
12,530,000 تومان
6,680,000 تومان
3,690,000 تومان
LARA FAMILY CLUB
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,800,000 تومان
12,765,000 تومان
7,070,000 تومان
3,690,000 تومان
std
WIND OF LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,880,000 تومان
14,090,000 تومان
6,290,000 تومان
3,690,000 تومان
KERVANSARAY LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,035,000 تومان
13,075,000 تومان
6,680,000 تومان
3,690,000 تومان
ORANGE COUNTY BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,035,000 تومان
16,120,000 تومان
7,460,000 تومان
3,690,000 تومان
Special
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,130,000 تومان
-
-
-
5pax
RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,190,000 تومان
13,310,000 تومان
7,070,000 تومان
3,690,000 تومان
std
CLUB SERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,270,000 تومان
14,090,000 تومان
7,460,000 تومان
3,690,000 تومان
Special
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,245,000 تومان
-
-
-
4pax
Special
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,675,000 تومان
16,310,000 تومان
-
3,690,000 تومان
ORANGE COUNTY KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,830,000 تومان
19,710,000 تومان
7,850,000 تومان
3,690,000 تومان
CRYSTAL WATERWORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,845,000 تومان
19,740,000 تومان
7,810,000 تومان
3,690,000 تومان
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,910,000 تومان
15,885,000 تومان
7,850,000 تومان
3,690,000 تومان
AMARA PRESTIGE ELITE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
12,185,000 تومان
16,310,000 تومان
7,810,000 تومان
3,690,000 تومان
ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
12,275,000 تومان
17,335,000 تومان
7,810,000 تومان
3,690,000 تومان
Special
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
12,720,000 تومان
18,940,000 تومان
8,100,000 تومان
3,690,000 تومان
SHERWOOD EXCLUSIVE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
14,590,000 تومان
19,910,000 تومان
9,100,000 تومان
3,690,000 تومان
Special
TITANIC BEACH LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
15,275,000 تومان
20,940,000 تومان
9,100,000 تومان
3,690,000 تومان
TITANIC BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
15,275,000 تومان
20,940,000 تومان
9,100,000 تومان
3,690,000 تومان
نام هتل LARA PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,275,000 تومان 6,290,000 تومان 4,495,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل AGON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,275,000 تومان 6,600,000 تومان 4,420,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELODI KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,590,000 تومان 6,760,000 تومان 4,730,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل HIMEROS LIFE HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,980,000 تومان 6,995,000 تومان 4,885,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل HIMEROS BEACH HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,980,000 تومان 6,995,000 تومان 4,885,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,370,000 تومان 7,615,000 تومان 5,435,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,370,000 تومان 8,085,000 تومان 5,435,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONNA ROZA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,445,000 تومان 8,945,000 تومان 5,275,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,760,000 تومان 8,165,000 تومان 5,435,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMET KIRIS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان 8,555,000 تومان 5,900,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA PARK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,070,000 تومان 9,255,000 تومان 5,355,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل NAZAR BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,225,000 تومان 8,865,000 تومان 5,510,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
LARA HADRIANUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,225,000 تومان 8,865,000 تومان 5,275,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
RAMADA RESORT SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,395,000 تومان 12,220,000 تومان - 3,690,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
RAMADA RESORT SIDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,555,000 تومان 12,295,000 تومان 5,120,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات SUPERIOR
نام هتل RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,710,000 تومان - - -
توضیحات 5pax
نام هتل DAIMA RESORT BIZ
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,755,000 تومان 11,160,000 تومان 6,265,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل SENSITIVE PREMIUM BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,865,000 تومان 11,360,000 تومان 6,290,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS LABADA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,865,000 تومان 12,375,000 تومان 6,290,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Trans Atlantik
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,100,000 تومان 12,765,000 تومان 6,290,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,100,000 تومان - - -
توضیحات 6pax
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,185,000 تومان - - -
توضیحات 4pax
نام هتل RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,565,000 تومان - - -
توضیحات 4pax
نام هتل KERVANSARAY KUNDU
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,645,000 تومان 12,530,000 تومان 6,680,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,800,000 تومان 12,765,000 تومان 7,070,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات std
نام هتل WIND OF LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,880,000 تومان 14,090,000 تومان 6,290,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,035,000 تومان 13,075,000 تومان 6,680,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,035,000 تومان 16,120,000 تومان 7,460,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,130,000 تومان - - -
توضیحات 5pax
نام هتل RAMADA RESORT LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,190,000 تومان 13,310,000 تومان 7,070,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات std
نام هتل CLUB SERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,270,000 تومان 14,090,000 تومان 7,460,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,245,000 تومان - - -
توضیحات 4pax
Special
نام هتل
GRAND PARK LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,675,000 تومان 16,310,000 تومان - 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,830,000 تومان 19,710,000 تومان 7,850,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,845,000 تومان 19,740,000 تومان 7,810,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,910,000 تومان 15,885,000 تومان 7,850,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA PRESTIGE ELITE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,185,000 تومان 16,310,000 تومان 7,810,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,275,000 تومان 17,335,000 تومان 7,810,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,720,000 تومان 18,940,000 تومان 8,100,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,590,000 تومان 19,910,000 تومان 9,100,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,275,000 تومان 20,940,000 تومان 9,100,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC BELEK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,275,000 تومان 20,940,000 تومان 9,100,000 تومان 3,690,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم حسنی
خانم رستمی
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.