ایرلاین : قشم ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
HOLIDAY PARK
Rate Rate Rate Rate
BB
6,990,000 تومان
9,900,000 تومان
4,600,000 تومان
3,000,000 تومان
PALMA
Rate Rate Rate Rate
HB
7,550,000 تومان
10,900,000 تومان
4,800,000 تومان
3,100,000 تومان
SHIPKA
Rate Rate Rate Rate
BB
7,600,000 تومان
9,600,000 تومان
4,900,000 تومان
3,100,000 تومان
CENTRAL
Rate Rate Rate Rate
All
7,900,000 تومان
10,900,000 تومان
5,300,000 تومان
3,300,000 تومان
HELIOS
Rate Rate Rate Rate
U.All
8,300,000 تومان
10,600,000 تومان
6,800,000 تومان
3,200,000 تومان
ELENA
Rate Rate Rate Rate
All
8,900,000 تومان
10,900,000 تومان
6,600,000 تومان
3,300,000 تومان
LUNA
Rate Rate Rate Rate
HB
9,400,000 تومان
12,400,000 تومان
5,500,000 تومان
3,300,000 تومان
GOLDEN LINE
Rate Rate Rate Rate
BB
9,700,000 تومان
14,100,000 تومان
5,400,000 تومان
3,300,000 تومان
DOUBLE TREE BY HILTON
Rate Rate Rate Rate
U.All
9,700,000 تومان
11,850,000 تومان
6,800,000 تومان
3,300,000 تومان
PALM BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
11,245,000 تومان
14,600,000 تومان
7,300,000 تومان
3,300,000 تومان
INTERNATIONAL
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
11,500,000 تومان
17,700,000 تومان
5,800,000 تومان
4,300,000 تومان
PRESTIGE & AQUA PARK
Rate Rate Rate Rate
All
12,000,000 تومان
-
7,600,000 تومان
3,300,000 تومان
MARINA GRAND BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
12,800,000 تومان
16,800,000 تومان
7,800,000 تومان
3,300,000 تومان
RIU ASTORIA BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
12,980,000 تومان
20,100,000 تومان
8,600,000 تومان
3,200,000 تومان
INTERNATIONAL
Rate Rate Rate Rate Rate
All
14,400,000 تومان
20,500,000 تومان
6,600,000 تومان
5,900,000 تومان
نام هتل HOLIDAY PARK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 9,900,000 تومان 4,600,000 تومان 3,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMA
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,550,000 تومان 10,900,000 تومان 4,800,000 تومان 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,600,000 تومان 9,600,000 تومان 4,900,000 تومان 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRAL
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,900,000 تومان 10,900,000 تومان 5,300,000 تومان 3,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل HELIOS
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,300,000 تومان 10,600,000 تومان 6,800,000 تومان 3,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELENA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,900,000 تومان 10,900,000 تومان 6,600,000 تومان 3,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل LUNA
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,400,000 تومان 12,400,000 تومان 5,500,000 تومان 3,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN LINE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان 14,100,000 تومان 5,400,000 تومان 3,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOUBLE TREE BY HILTON
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان 11,850,000 تومان 6,800,000 تومان 3,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALM BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,245,000 تومان 14,600,000 تومان 7,300,000 تومان 3,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERNATIONAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,500,000 تومان 17,700,000 تومان 5,800,000 تومان 4,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل PRESTIGE & AQUA PARK
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,000,000 تومان - 7,600,000 تومان 3,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARINA GRAND BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,800,000 تومان 16,800,000 تومان 7,800,000 تومان 3,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIU ASTORIA BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,980,000 تومان 20,100,000 تومان 8,600,000 تومان 3,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERNATIONAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,400,000 تومان 20,500,000 تومان 6,600,000 تومان 5,900,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7
ردیف 1
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
2 پرینت حساب بانکی 3 ماه آخر الزامی
3 کپی پاسپورت الزامی
4 عکس 3*4 الزامی
5 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
6 گواهی اشتغال الزامی
7 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
8 ضمانت برگشت از سفر الزامی
9 کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا ها ( شنگن –بلغارستان-رومانی –قبرس-آمریکا-کانادا) الزامی
10 کپی شناسنامه صفحه اول و دوم الزامی
ردیف 1
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک پرینت حساب بانکی 3 ماه آخر
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی پاسپورت
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک گواهی اشتغال
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 8
مدرک ضمانت برگشت از سفر
شرط الزامی
ردیف 9
مدرک کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا ها ( شنگن –بلغارستان-رومانی –قبرس-آمریکا-کانادا)
شرط الزامی
ردیف 10
مدرک کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 سیم کارت اعتباری
5 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت سیم کارت اعتباری
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای عظیمی
خانم فتح اللهی
توضیحات

***الفبای سفر مجری مستقیم تور های بلغارستان***

  • در تور بلغارستان وارنا مبلغ INF معادل 600/000 تومان می باشد.
  • هزینه ی بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۵۵ سال مازاد دریافت خواهد شد .
  • CHECK IN ساعت ۱۴:۰۰ و CHECK OUT ساعت ۱۲:۰۰ می باشد .
  • مسولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده و شرکت الفبای سفر پارسیان در قبال کنترل پاسپورت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسئولیتی نخواهد داشت.
  • ارسال 70% از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد. (در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه التفاوت نرخ دلار دریافت نخواهد شد.)

 توجه : مدت اخذ ویزای بلغارستان 10 روز کاری می باشد .