ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MP HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate
BB
5,660,000 تومان
6,820,000 تومان
5,460,000 تومان
5,360,000 تومان
THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
BB
6,010,000 تومان
7,000,000 تومان
5,810,000 تومان
5,710,000 تومان
Special
PIYADA RESIDENCE
Rate Rate Rate
BB
6,065,000 تومان
7,070,000 تومان
5,865,000 تومان
5,765,000 تومان
SIWALAI CITY
Rate Rate Rate
BB
6,280,000 تومان
7,455,000 تومان
-
5,980,000 تومان
WELCOME PLAZA
Rate Rate Rate
BB
6,530,000 تومان
7,955,000 تومان
-
6,230,000 تومان
BOUTIQUE BRAVO
Rate Rate Rate Rate
BB
6,580,000 تومان
8,005,000 تومان
6,380,000 تومان
6,280,000 تومان
P PLUS
Rate Rate Rate Rate
BB
6,665,000 تومان
8,180,000 تومان
6,465,000 تومان
6,365,000 تومان
PATTAYA GARDEN
Rate Rate Rate
BB
6,780,000 تومان
8,460,000 تومان
6,580,000 تومان
6,480,000 تومان
MARKLAND BEACH HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate
BB
6,950,000 تومان
8,795,000 تومان
6,750,000 تومان
6,650,000 تومان
SUN CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
7,000,000 تومان
8,845,000 تومان
-
6,700,000 تومان
FLORAL DOLPHIN HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
BB
7,335,000 تومان
9,520,000 تومان
7,135,000 تومان
7,035,000 تومان
Special
GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
7,585,000 تومان
10,025,000 تومان
7,385,000 تومان
7,285,000 تومان
VISTA
Rate Rate Rate Rate
BB
7,925,000 تومان
10,695,000 تومان
-
7,625,000 تومان
CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,480,000 تومان
11,755,000 تومان
-
8,180,000 تومان
THE BAYVIEW
Rate Rate Rate Rate
BB
8,645,000 تومان
12,090,000 تومان
-
8,345,000 تومان
GARDEN CLIFF
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,980,000 تومان
12,760,000 تومان
8,780,000 تومان
8,680,000 تومان
ZIGN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
9,655,000 تومان
14,105,000 تومان
-
9,355,000 تومان
نام هتل MP HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,660,000 تومان 6,820,000 تومان 5,460,000 تومان 5,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,010,000 تومان 7,000,000 تومان 5,810,000 تومان 5,710,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PIYADA RESIDENCE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,065,000 تومان 7,070,000 تومان 5,865,000 تومان 5,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIWALAI CITY
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,280,000 تومان 7,455,000 تومان - 5,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل WELCOME PLAZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,530,000 تومان 7,955,000 تومان - 6,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل BOUTIQUE BRAVO
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,580,000 تومان 8,005,000 تومان 6,380,000 تومان 6,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل P PLUS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,665,000 تومان 8,180,000 تومان 6,465,000 تومان 6,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATTAYA GARDEN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,780,000 تومان 8,460,000 تومان 6,580,000 تومان 6,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARKLAND BEACH HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,950,000 تومان 8,795,000 تومان 6,750,000 تومان 6,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,000,000 تومان 8,845,000 تومان - 6,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل FLORAL DOLPHIN HOTEL PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,335,000 تومان 9,520,000 تومان 7,135,000 تومان 7,035,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,585,000 تومان 10,025,000 تومان 7,385,000 تومان 7,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل VISTA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,925,000 تومان 10,695,000 تومان - 7,625,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,480,000 تومان 11,755,000 تومان - 8,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BAYVIEW
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,645,000 تومان 12,090,000 تومان - 8,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN CLIFF
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,980,000 تومان 12,760,000 تومان 8,780,000 تومان 8,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل ZIGN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,655,000 تومان 14,105,000 تومان - 9,355,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 عکس 3*4 الزامی
2 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
3 صورتحساب بانکی الزامی
4 کپی کارت ملی الزامی
5 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 ویزای گروهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان تایلند به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور تایلند گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری تایلند و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر تایلند

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر تا هتل زمینی میباشد.