0214935
اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MP
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,930,000 تومان
7,090,000 تومان
5,730,000 تومان
5,630,000 تومان
THE SUN RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,280,000 تومان
7,270,000 تومان
6,080,000 تومان
5,980,000 تومان
Special
PIYADA RESIDENCE
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,330,000 تومان
7,320,000 تومان
6,130,000 تومان
6,030,000 تومان
SIWALAI CITY
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,445,000 تومان
7,600,000 تومان
-
6,145,000 تومان
BOUTIQUE BRAVO
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,740,000 تومان
8,065,000 تومان
-
6,440,000 تومان
WELCOME PLAZA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,775,000 تومان
8,180,000 تومان
-
6,475,000 تومان
P PLUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,825,000 تومان
8,230,000 تومان
-
6,525,000 تومان
PATTAYA GARDEN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,940,000 تومان
8,510,000 تومان
6,740,000 تومان
6,640,000 تومان
Special
BOUTIQUE CITY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,990,000 تومان
8,560,000 تومان
-
6,690,000 تومان
IBIS PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,100,000 تومان
8,920,000 تومان
6,900,000 تومان
6,800,000 تومان
FLORAL DOLPHIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,570,000 تومان
9,715,000 تومان
7,370,000 تومان
7,270,000 تومان
Special
GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,650,000 تومان
9,880,000 تومان
7,450,000 تومان
7,350,000 تومان
CITRUS GRANDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,700,000 تومان
9,930,000 تومان
-
7,400,000 تومان
VISTA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,065,000 تومان
10,790,000 تومان
-
7,765,000 تومان
THE BAYVIEW
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,445,000 تومان
11,420,000 تومان
-
8,145,000 تومان
CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,690,000 تومان
11,915,000 تومان
-
8,390,000 تومان
GARDEN CLIFF
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,100,000 تومان
12,820,000 تومان
-
8,800,000 تومان
نام هتل MP
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,930,000 تومان 7,090,000 تومان 5,730,000 تومان 5,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SUN RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,280,000 تومان 7,270,000 تومان 6,080,000 تومان 5,980,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PIYADA RESIDENCE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,330,000 تومان 7,320,000 تومان 6,130,000 تومان 6,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIWALAI CITY
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,445,000 تومان 7,600,000 تومان - 6,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل BOUTIQUE BRAVO
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,740,000 تومان 8,065,000 تومان - 6,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل WELCOME PLAZA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,775,000 تومان 8,180,000 تومان - 6,475,000 تومان
توضیحات
نام هتل P PLUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,825,000 تومان 8,230,000 تومان - 6,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATTAYA GARDEN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,940,000 تومان 8,510,000 تومان 6,740,000 تومان 6,640,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
BOUTIQUE CITY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 8,560,000 تومان - 6,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,100,000 تومان 8,920,000 تومان 6,900,000 تومان 6,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل FLORAL DOLPHIN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,570,000 تومان 9,715,000 تومان 7,370,000 تومان 7,270,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,650,000 تومان 9,880,000 تومان 7,450,000 تومان 7,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITRUS GRANDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان 9,930,000 تومان - 7,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل VISTA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,065,000 تومان 10,790,000 تومان - 7,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BAYVIEW
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان 11,420,000 تومان - 8,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA GRAND PHRATAMNAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,690,000 تومان 11,915,000 تومان - 8,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN CLIFF
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,100,000 تومان 12,820,000 تومان - 8,800,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
مدارک لازم
خدمات آژانس
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان تایلند به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور تایلند گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری تایلند و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر تایلند

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر تا هتل زمینی میباشد.