اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : تابان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 5 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Special
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,715,000 تومان
5,750,000 تومان
4,450,000 تومان
3,645,000 تومان
آکسارای
GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,800,000 تومان
5,710,000 تومان
4,345,000 تومان
3,645,000 تومان
ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,995,000 تومان
6,295,000 تومان
4,735,000 تومان
3,645,000 تومان
هاربیه
SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,995,000 تومان
5,775,000 تومان
4,670,000 تومان
3,645,000 تومان
HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
4,995,000 تومان
5,775,000 تومان
4,670,000 تومان
3,645,000 تومان
ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,200,000 تومان
6,695,000 تومان
4,485,000 تومان
3,645,000 تومان
MONTAGNAHERA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,260,000 تومان
6,035,000 تومان
4,475,000 تومان
3,645,000 تومان
Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,460,000 تومان
7,215,000 تومان
5,070,000 تومان
3,645,000 تومان
VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,525,000 تومان
7,345,000 تومان
4,420,000 تومان
3,645,000 تومان
DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,720,000 تومان
7,735,000 تومان
4,680,000 تومان
3,645,000 تومان
دولاب دره
MARMARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,720,000 تومان
7,735,000 تومان
4,745,000 تومان
3,645,000 تومان
ینی کاپی
GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,720,000 تومان
7,735,000 تومان
4,745,000 تومان
3,645,000 تومان
ALL SEASONS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,720,000 تومان
7,735,000 تومان
4,745,000 تومان
3,645,000 تومان
WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,720,000 تومان
7,605,000 تومان
4,680,000 تومان
3,645,000 تومان
TIME HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,720,000 تومان
7,735,000 تومان
4,745,000 تومان
3,645,000 تومان
FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
5,850,000 تومان
7,995,000 تومان
4,745,000 تومان
3,645,000 تومان
Special
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,040,000 تومان
8,365,000 تومان
4,915,000 تومان
3,645,000 تومان
تکسیم
GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,045,000 تومان
7,735,000 تومان
4,745,000 تومان
3,645,000 تومان
Special
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,120,000 تومان
8,525,000 تومان
5,015,000 تومان
3,645,000 تومان
بایرام پاشا
TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,500,000 تومان
9,295,000 تومان
5,005,000 تومان
3,645,000 تومان
Special
Surmeli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,705,000 تومان
9,695,000 تومان
5,405,000 تومان
3,645,000 تومان
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,705,000 تومان
9,695,000 تومان
5,145,000 تومان
3,645,000 تومان
BVS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
6,960,000 تومان
10,205,000 تومان
5,005,000 تومان
3,645,000 تومان
Special
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,015,000 تومان
10,315,000 تومان
5,365,000 تومان
3,645,000 تومان
تکسیم
Special
GRAND CEVAHIR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,030,000 تومان
9,695,000 تومان
5,080,000 تومان
3,645,000 تومان
شیشلی
KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,165,000 تومان
10,615,000 تومان
5,290,000 تومان
3,645,000 تومان
GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,315,000 تومان
10,840,000 تومان
4,765,000 تومان
3,645,000 تومان
تکسیم
AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,315,000 تومان
10,840,000 تومان
4,765,000 تومان
3,645,000 تومان
تکسیم
CROWN PLAZA HARBIYE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,550,000 تومان
11,375,000 تومان
5,675,000 تومان
3,645,000 تومان
MERCURE BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,625,000 تومان
11,525,000 تومان
5,300,000 تومان
3,645,000 تومان
Special
Holiday Inn Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
7,850,000 تومان
11,975,000 تومان
4,925,000 تومان
3,645,000 تومان
شیشلی
HILTON BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
8,080,000 تومان
12,350,000 تومان
5,680,000 تومان
3,645,000 تومان
Special
FRASER PLACE ANTHILL Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,125,000 تومان
14,375,000 تومان
5,675,000 تومان
3,645,000 تومان
Special
CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,800,000 تومان
15,875,000 تومان
5,675,000 تومان
3,645,000 تومان
تکسیم
NISH PALAS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,800,000 تومان
15,875,000 تومان
4,850,000 تومان
3,645,000 تومان
GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
9,875,000 تومان
14,375,000 تومان
5,525,000 تومان
3,645,000 تومان
SWISS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
12,050,000 تومان
20,375,000 تومان
6,425,000 تومان
3,645,000 تومان
Special
نام هتل
KAYA MADRID
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,715,000 تومان 5,750,000 تومان 4,450,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات آکسارای
نام هتل GRAND MILAN
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان 5,710,000 تومان 4,345,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARACH
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,995,000 تومان 6,295,000 تومان 4,735,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات هاربیه
نام هتل SABENA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,995,000 تومان 5,775,000 تومان 4,670,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل HERTON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,995,000 تومان 5,775,000 تومان 4,670,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALFA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,200,000 تومان 6,695,000 تومان 4,485,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONTAGNAHERA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,260,000 تومان 6,035,000 تومان 4,475,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,460,000 تومان 7,215,000 تومان 5,070,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل VIZON
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,525,000 تومان 7,345,000 تومان 4,420,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,720,000 تومان 7,735,000 تومان 4,680,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات دولاب دره
نام هتل MARMARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,720,000 تومان 7,735,000 تومان 4,745,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات ینی کاپی
نام هتل GRAND HILARIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,720,000 تومان 7,735,000 تومان 4,745,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALL SEASONS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,720,000 تومان 7,735,000 تومان 4,745,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,720,000 تومان 7,605,000 تومان 4,680,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل TIME HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,720,000 تومان 7,735,000 تومان 4,745,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل FERONYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,850,000 تومان 7,995,000 تومان 4,745,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
KERVANSARAY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,040,000 تومان 8,365,000 تومان 4,915,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل GRAND HALIC
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,045,000 تومان 7,735,000 تومان 4,745,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,120,000 تومان 8,525,000 تومان 5,015,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات بایرام پاشا
نام هتل TAKSIM EXPRESS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,500,000 تومان 9,295,000 تومان 5,005,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Surmeli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,705,000 تومان 9,695,000 تومان 5,405,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,705,000 تومان 9,695,000 تومان 5,145,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل BVS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,960,000 تومان 10,205,000 تومان 5,005,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,015,000 تومان 10,315,000 تومان 5,365,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات تکسیم
Special
نام هتل
GRAND CEVAHIR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,030,000 تومان 9,695,000 تومان 5,080,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل KONAK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,165,000 تومان 10,615,000 تومان 5,290,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,315,000 تومان 10,840,000 تومان 4,765,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل AVANTGARDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,315,000 تومان 10,840,000 تومان 4,765,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل CROWN PLAZA HARBIYE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,550,000 تومان 11,375,000 تومان 5,675,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,625,000 تومان 11,525,000 تومان 5,300,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,850,000 تومان 11,975,000 تومان 4,925,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات شیشلی
نام هتل HILTON BOMONTI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,080,000 تومان 12,350,000 تومان 5,680,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
FRASER PLACE ANTHILL Hotel Istanbul
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,125,000 تومان 14,375,000 تومان 5,675,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
CVK PARK BOSPHORUS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,800,000 تومان 15,875,000 تومان 5,675,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات تکسیم
نام هتل NISH PALAS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,800,000 تومان 15,875,000 تومان 4,850,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HYATT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,875,000 تومان 14,375,000 تومان 5,525,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISS
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,050,000 تومان 20,375,000 تومان 6,425,000 تومان 3,645,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم سلطانی
آقای اعتمادی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول 

*** نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***