اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
HAPPY LAND
Rateicon Rateicon Rateicon
MP HOTEL PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
5,825,000 تومان
6,820,000 تومان
5,625,000 تومان
5,525,000 تومان
THE HERITAGE SATHORN
Rateicon Rateicon Rateicon
SAWADI SUN SHINE
Rateicon Rateicon
BB
BB
6,065,000 تومان
7,010,000 تومان
5,865,000 تومان
5,765,000 تومان
H RESIDDENCE
Rateicon Rateicon Rateicon
THE SUN RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
6,155,000 تومان
7,130,000 تومان
5,955,000 تومان
5,855,000 تومان
SHADI HOME
Rateicon Rateicon Rateicon
SAWADI PATAYA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
6,310,000 تومان
7,395,000 تومان
6,110,000 تومان
6,010,000 تومان
MY HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
SIWALAI CITY
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
6,570,000 تومان
7,910,000 تومان
-
6,270,000 تومان
Special
MIRAMAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FX HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
6,615,000 تومان
8,010,000 تومان
-
6,315,000 تومان
IBIS SATHORN
Rateicon Rateicon Rateicon
MANITA BOUTIQUE
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
6,740,000 تومان
8,250,000 تومان
-
6,440,000 تومان
Special
PICNIC HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BOUTIQUE CITY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
6,875,000 تومان
8,520,000 تومان
6,675,000 تومان
6,575,000 تومان
LEFENIX
Rateicon Rateicon Rateicon
MARKLAND BEACH HOTEL PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
7,045,000 تومان
8,860,000 تومان
6,845,000 تومان
6,745,000 تومان
BANGKOK PALACE BANGKOK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
SELECTION
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
7,225,000 تومان
9,225,000 تومان
-
6,925,000 تومان
RAMADA D MA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
PATTAYA SEA VIEW
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
7,395,000 تومان
9,570,000 تومان
-
7,095,000 تومان
MERCURE MAKKASAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
VISTA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
7,775,000 تومان
10,325,000 تومان
-
7,475,000 تومان
AVANI ATRIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
CITRUS GRANDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
7,840,000 تومان
10,350,000 تومان
-
7,540,000 تومان
MANDARIN CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
LONG BEACH GARDEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
8,085,000 تومان
10,840,000 تومان
-
7,785,000 تومان
THE SUKOSOL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
WELCOME WORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
8,745,000 تومان
12,110,000 تومان
-
8,445,000 تومان
LAND MARK LAND CASTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
DUSIT THANI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BB
BB
9,685,000 تومان
13,940,000 تومان
-
9,385,000 تومان
نام هتل HAPPY LAND
Rateicon Rateicon Rateicon
MP HOTEL PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,825,000 تومان 6,820,000 تومان 5,625,000 تومان 5,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE HERITAGE SATHORN
Rateicon Rateicon Rateicon
SAWADI SUN SHINE
Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,065,000 تومان 7,010,000 تومان 5,865,000 تومان 5,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل H RESIDDENCE
Rateicon Rateicon Rateicon
THE SUN RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,155,000 تومان 7,130,000 تومان 5,955,000 تومان 5,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHADI HOME
Rateicon Rateicon Rateicon
SAWADI PATAYA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,310,000 تومان 7,395,000 تومان 6,110,000 تومان 6,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل MY HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon
SIWALAI CITY
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,570,000 تومان 7,910,000 تومان - 6,270,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
MIRAMAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
FX HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,615,000 تومان 8,010,000 تومان - 6,315,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS SATHORN
Rateicon Rateicon Rateicon
MANITA BOUTIQUE
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,740,000 تومان 8,250,000 تومان - 6,440,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PICNIC HOTEL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
BOUTIQUE CITY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,875,000 تومان 8,520,000 تومان 6,675,000 تومان 6,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEFENIX
Rateicon Rateicon Rateicon
MARKLAND BEACH HOTEL PATTAYA
Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,045,000 تومان 8,860,000 تومان 6,845,000 تومان 6,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل BANGKOK PALACE BANGKOK
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
SELECTION
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,225,000 تومان 9,225,000 تومان - 6,925,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA D MA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
PATTAYA SEA VIEW
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان 9,570,000 تومان - 7,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE MAKKASAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
VISTA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,775,000 تومان 10,325,000 تومان - 7,475,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI ATRIUM
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
CITRUS GRANDE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,840,000 تومان 10,350,000 تومان - 7,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARIN CENTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
LONG BEACH GARDEN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,085,000 تومان 10,840,000 تومان - 7,785,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SUKOSOL
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
WELCOME WORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,745,000 تومان 12,110,000 تومان - 8,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAND MARK LAND CASTER
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
DUSIT THANI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,685,000 تومان 13,940,000 تومان - 9,385,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 3
2 پاتایا 4
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 4
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 عکس 3*4 الزامی
2 کپی شناسنامه الزامی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
5 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
6 صورتحساب بانکی الزامی
7 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 7
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 ویزای گروهی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور تایلند به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور تایلند گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری تایلند و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر تایلند

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** ترنسفر تا هتل زمینی میباشد.