تور مشهد 26 دی 95

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/10/26
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1395/10/28
  • ایرلاین : زاگرس
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 2 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 2
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 50 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) توضیحات
صالح


BB
250,000 تومان 250,000 تومان 285,000 تومان
شارین


BB
255,000 تومان 255,000 تومان 295,000 تومان
آذر


BB
255,000 تومان 255,000 تومان 295,000 تومان
شارین


FB
275,000 تومان 275,000 تومان 335,000 تومان
رازی


FB
275,000 تومان 275,000 تومان 335,000 تومان
نیما


FB
325,000 تومان 325,000 تومان 415,000 تومان
الوند


FB
330,000 تومان 330,000 تومان 420,000 تومان
آپادانا


FB
330,000 تومان 330,000 تومان 420,000 تومان
حافظ


FB
335,000 تومان 335,000 تومان 435,000 تومان
گوهر


FB
340,000 تومان 340,000 تومان 440,000 تومان
منجی


FB
380,000 تومان 380,000 تومان 510,000 تومان
عماد


FB
380,000 تومان 380,000 تومان 520,000 تومان
کیان


FB
410,000 تومان 410,000 تومان 575,000 تومان
تارا


FB
440,000 تومان 440,000 تومان 630,000 تومان
سهند


FB
530,000 تومان 530,000 تومان 825,000 تومان
سی نور


FB
550,000 تومان 550,000 تومان 865,000 تومان
کیانا


FB
645,000 تومان 645,000 تومان 1,055,000 تومان
نام هتل صالح

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 285,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 255,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل آذر

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 255,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 295,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 275,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 335,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 275,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 335,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 325,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 415,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 330,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 330,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل حافظ

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 335,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 435,000 تومان
توضیحات
نام هتل گوهر

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 340,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 440,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیان

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 410,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 575,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 440,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 530,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 825,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 550,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 865,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت
FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 645,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,055,000 تومان
توضیحات