تور مشهد 26 دی 95

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/10/26
((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
مشهد
  • تاریخ پایان : 1395/10/28
  • ایرلاین : زاگرس
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 2 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف 1
به مشهد
مدت اقامت 2
توضیحات ((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
ردیف مدرک شرط
1 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
خانم رضایی
آقای موسوی
***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور مشهد به صورت روزانه با قیمت مناسب***
تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
تورهای آخر هفته دارای 50 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.((تورهای آخر هفته: شامل تمامی تورهایی می شود که برگشت آنها در روزهای جمعه و شنبه صورت پذیرد.))
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 5666202-0919 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
صالح

BB
250,000 تومان
285,000 تومان
250,000 تومان
شارین

BB
255,000 تومان
295,000 تومان
255,000 تومان
آذر

BB
255,000 تومان
295,000 تومان
255,000 تومان
شارین

FB
275,000 تومان
335,000 تومان
275,000 تومان
رازی

FB
275,000 تومان
335,000 تومان
275,000 تومان
نیما

FB
325,000 تومان
415,000 تومان
325,000 تومان
الوند

FB
330,000 تومان
420,000 تومان
330,000 تومان
آپادانا

FB
330,000 تومان
420,000 تومان
330,000 تومان
حافظ

FB
335,000 تومان
435,000 تومان
335,000 تومان
گوهر

FB
340,000 تومان
440,000 تومان
340,000 تومان
منجی

FB
380,000 تومان
510,000 تومان
380,000 تومان
عماد

FB
380,000 تومان
520,000 تومان
380,000 تومان
کیان

FB
410,000 تومان
575,000 تومان
410,000 تومان
تارا

FB
440,000 تومان
630,000 تومان
440,000 تومان
سهند

FB
530,000 تومان
825,000 تومان
530,000 تومان
سی نور

FB
550,000 تومان
865,000 تومان
550,000 تومان
کیانا

FB
645,000 تومان
1,055,000 تومان
645,000 تومان
نام هتل صالح

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 250,000 تومان
285,000 تومان
250,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 255,000 تومان
295,000 تومان
255,000 تومان
توضیحات
نام هتل آذر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 255,000 تومان
295,000 تومان
255,000 تومان
توضیحات
نام هتل شارین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 275,000 تومان
335,000 تومان
275,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 275,000 تومان
335,000 تومان
275,000 تومان
توضیحات
نام هتل نیما

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 325,000 تومان
415,000 تومان
325,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 330,000 تومان
420,000 تومان
330,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپادانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 330,000 تومان
420,000 تومان
330,000 تومان
توضیحات
نام هتل حافظ

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 335,000 تومان
435,000 تومان
335,000 تومان
توضیحات
نام هتل گوهر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 340,000 تومان
440,000 تومان
340,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
510,000 تومان
380,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
520,000 تومان
380,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 410,000 تومان
575,000 تومان
410,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 440,000 تومان
630,000 تومان
440,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 530,000 تومان
825,000 تومان
530,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 550,000 تومان
865,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 645,000 تومان
1,055,000 تومان
645,000 تومان
توضیحات