تور هند (گوا) ویژه نوروز 96 (ماهان)

تهران
  • تاریخ رفت : 1395/12/21

گوا
  • تاریخ پایان : 1396/01/11
  • ایرلاین : ماهان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 7 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 7
ردیف 1
به گوا
مدت اقامت 7
توضیحات
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 کپی شناسنامه الزالمی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 درج امضاء معتبر شخص بر روی گذرنامه الزامی
5 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
6 2 قطعه عکس رنگی 3*4 الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزالمی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک درج امضاء معتبر شخص بر روی گذرنامه
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک 2 قطعه عکس رنگی 3*4
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 تور لیدر فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
خانم جعفریان
خانم افتخاری
خانم پیرهادی
خانم باقری
خانم قاسم زاده
الفبای سفر برگزار کننده تور هند نوروز با خدمات ویژه

نرخ کودک زیر دوسال 550.000 تومان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن خانم جعفریان 09196230434 تماس حاصل فرمایید.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LA GULIS


BB
3,295,000 تومان 4,195,000 تومان 2,795,000 تومان 2,495,000 تومان STD
NAGOA GRANDE


BB
3,495,000 تومان 4,395,000 تومان 2,845,000 تومان 2,495,000 تومان STD
SUN VILLAGE


BB
3,595,000 تومان 4,495,000 تومان 2,895,000 تومان 2,495,000 تومان STD
SANDALWOOD


BB
3,695,000 تومان 4,895,000 تومان 2,895,000 تومان 2,495,000 تومان DLX COMPACT
LA GULIS


ALL
3,995,000 تومان 5,295,000 تومان 3,095,000 تومان 2,495,000 تومان STD
NAGOA GRANDE


ALL
4,095,000 تومان 5,495,000 تومان 3,195,000 تومان 2,495,000 تومان STD
SANDALWOOD


ALL
4,295,000 تومان 5,795,000 تومان 3,295,000 تومان 2,495,000 تومان DLX COMPACT
SUN VILLAGE


ALL
4,295,000 تومان 5,795,000 تومان 3,295,000 تومان 2,495,000 تومان STD
HARD ROCK


BB
4,295,000 تومان 6,095,000 تومان 3,145,000 تومان 2,495,000 تومان DELUXE
CIDADE DE GOA


BB
4,795,000 تومان 6,995,000 تومان 3,295,000 تومان 2,495,000 تومان STD
COUNTRY INN


ALL
4,995,000 تومان 7,295,000 تومان 3,495,000 تومان 2,495,000 تومان STD
ZURI WHITE SANDS


BB
4,995,000 تومان 7,595,000 تومان 3,495,000 تومان 2,495,000 تومان SPU GARDEN
GRAND HYATT


BB
5,695,000 تومان 8,795,000 تومان 3,695,000 تومان 2,495,000 تومان GRAND ROOM
CIDADE DE GOA


ALL
5,795,000 تومان 7,995,000 تومان 3,795,000 تومان 2,495,000 تومان STD
نام هتل LA GULIS

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل NAGOA GRANDE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SUN VILLAGE

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SANDALWOOD

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات DLX COMPACT
نام هتل LA GULIS

خدمت
ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل NAGOA GRANDE

خدمت
ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SANDALWOOD

خدمت
ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات DLX COMPACT
نام هتل SUN VILLAGE

خدمت
ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل HARD ROCK

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات DELUXE
نام هتل CIDADE DE GOA

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل COUNTRY INN

خدمت
ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ZURI WHITE SANDS

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات SPU GARDEN
نام هتل GRAND HYATT

خدمت
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات GRAND ROOM
نام هتل CIDADE DE GOA

خدمت
ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات STD