اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آلانیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SUN VERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
4,245,000 تومان
5,795,000 تومان
3,145,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
HOTEL KAPTAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
HB
5,195,000 تومان
6,795,000 تومان
3,595,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
MC MAHBERI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,345,000 تومان
7,095,000 تومان
3,695,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
HEDEF ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,495,000 تومان
8,295,000 تومان
3,745,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
THRONE BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,645,000 تومان
8,145,000 تومان
3,845,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
AZUR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,695,000 تومان
7,595,000 تومان
3,895,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
SENZA GRAND SANTANA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,695,000 تومان
7,595,000 تومان
3,895,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
SENZA INOVA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
5,745,000 تومان
7,395,000 تومان
4,095,000 تومان
2,495,000 تومان
HEDEF BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,195,000 تومان
9,545,000 تومان
4,095,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
CONCORDIA CELES
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,195,000 تومان
8,295,000 تومان
4,095,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
MC BEACH RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,195,000 تومان
8,245,000 تومان
4,095,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
HEDEF RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
All
6,345,000 تومان
9,845,000 تومان
4,195,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
MC ARANCIA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,445,000 تومان
8,695,000 تومان
4,245,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
SENZA THE INN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
6,645,000 تومان
11,195,000 تومان
4,345,000 تومان
2,295,000 تومان
آفر استثنایی
XAFIRA DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,145,000 تومان
11,545,000 تومان
5,295,000 تومان
2,495,000 تومان
ORANGE COUNTY ALANYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
8,645,000 تومان
14,895,000 تومان
5,495,000 تومان
2,495,000 تومان
VIKINGEN INFINITY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,045,000 تومان
13,645,000 تومان
5,695,000 تومان
2,495,000 تومان
LONICERA WORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
9,695,000 تومان
13,345,000 تومان
6,045,000 تومان
2,495,000 تومان
LONICERA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,245,000 تومان
14,145,000 تومان
6,345,000 تومان
2,495,000 تومان
GRANADA LUXERY OKURCALAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
10,995,000 تومان
15,295,000 تومان
6,695,000 تومان
2,495,000 تومان
GRANADA LUXURY ALANYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
U.All
11,495,000 تومان
15,995,000 تومان
6,945,000 تومان
2,495,000 تومان
نام هتل SUN VERA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,245,000 تومان 5,795,000 تومان 3,145,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل HOTEL KAPTAN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان 6,795,000 تومان 3,595,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل MC MAHBERI
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,345,000 تومان 7,095,000 تومان 3,695,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل HEDEF ROSE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,495,000 تومان 8,295,000 تومان 3,745,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل THRONE BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,645,000 تومان 8,145,000 تومان 3,845,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل AZUR RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,695,000 تومان 7,595,000 تومان 3,895,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل SENZA GRAND SANTANA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,695,000 تومان 7,595,000 تومان 3,895,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل SENZA INOVA BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,745,000 تومان 7,395,000 تومان 4,095,000 تومان 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل HEDEF BEACH
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,195,000 تومان 9,545,000 تومان 4,095,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل CONCORDIA CELES
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,195,000 تومان 8,295,000 تومان 4,095,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل MC BEACH RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,195,000 تومان 8,245,000 تومان 4,095,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل HEDEF RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,345,000 تومان 9,845,000 تومان 4,195,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل MC ARANCIA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,445,000 تومان 8,695,000 تومان 4,245,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل SENZA THE INN
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,645,000 تومان 11,195,000 تومان 4,345,000 تومان 2,295,000 تومان
توضیحات آفر استثنایی
نام هتل XAFIRA DELUXE
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,145,000 تومان 11,545,000 تومان 5,295,000 تومان 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,645,000 تومان 14,895,000 تومان 5,495,000 تومان 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل VIKINGEN INFINITY
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,045,000 تومان 13,645,000 تومان 5,695,000 تومان 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل LONICERA WORLD
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,695,000 تومان 13,345,000 تومان 6,045,000 تومان 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل LONICERA RESORT
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,245,000 تومان 14,145,000 تومان 6,345,000 تومان 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXERY OKURCALAR
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,995,000 تومان 15,295,000 تومان 6,695,000 تومان 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY ALANYA
Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon Rateicon
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,495,000 تومان 15,995,000 تومان 6,945,000 تومان 2,495,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آلانیا 6
ردیف 1
به آلانیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
آقای قاسملو
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
خانم رستمی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا و آلانیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا - آلانیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و آلانیا و  ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا و آلانیا

 در هتل های زنجیره ای رویال و کارمیر کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود. 

نرخ تور کودک زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد .

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. ***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.