اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : کیش ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها /پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
هتل گلدیس کیش
Rate Rate
BB
780,000 تومان
880,000 تومان
760,000 تومان
هتل ققنوس کیش
Rate Rate
BB
810,000 تومان
940,000 تومان
790,000 تومان
هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
BB
825,000 تومان
970,000 تومان
805,000 تومان
هتل خاتم کیش
Rate
BB
825,000 تومان
970,000 تومان
805,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
BB
825,000 تومان
970,000 تومان
805,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
BB
830,000 تومان
980,000 تومان
810,000 تومان
هتل ستاره کیش
Rate Rate
BB
845,000 تومان
1,010,000 تومان
825,000 تومان
محوطه ارم
Rate Rate Rate
BB
860,000 تومان
1,040,000 تومان
840,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
BB
860,000 تومان
1,040,000 تومان
840,000 تومان
هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
BB
890,000 تومان
1,100,000 تومان
870,000 تومان
هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
BB
890,000 تومان
1,100,000 تومان
870,000 تومان
گامبرون
Rate Rate Rate
BB
900,000 تومان
1,120,000 تومان
880,000 تومان
شایلی
Rate Rate Rate
BB
900,000 تومان
1,120,000 تومان
880,000 تومان
گراند
Rate Rate Rate
BB
930,000 تومان
1,180,000 تومان
910,000 تومان
هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
960,000 تومان
1,240,000 تومان
940,000 تومان
هتل صدف کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,030,000 تومان
1,380,000 تومان
1,010,000 تومان
فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
BB
1,060,000 تومان
1,440,000 تومان
1,040,000 تومان
هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
BB
1,100,000 تومان
1,520,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,265,000 تومان
1,850,000 تومان
1,245,000 تومان
میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,270,000 تومان
1,860,000 تومان
1,250,000 تومان
هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,275,000 تومان
1,870,000 تومان
1,255,000 تومان
پانوراما
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,480,000 تومان
2,280,000 تومان
1,460,000 تومان
هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,535,000 تومان
2,390,000 تومان
1,515,000 تومان
هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,640,000 تومان
2,600,000 تومان
1,620,000 تومان
هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,220,000 تومان
3,760,000 تومان
2,200,000 تومان
هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,320,000 تومان
3,960,000 تومان
2,300,000 تومان
ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
2,720,000 تومان
4,760,000 تومان
2,700,000 تومان
نام هتل هتل گلدیس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 780,000 تومان 880,000 تومان 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ققنوس کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 810,000 تومان 940,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قائم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 825,000 تومان 970,000 تومان 805,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل خاتم کیش
Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 825,000 تومان 970,000 تومان 805,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارس نیک کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 825,000 تومان 970,000 تومان 805,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 830,000 تومان 980,000 تومان 810,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره کیش
Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 845,000 تومان 1,010,000 تومان 825,000 تومان
توضیحات
نام هتل محوطه ارم
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 860,000 تومان 1,040,000 تومان 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیمرغ کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 860,000 تومان 1,040,000 تومان 840,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 890,000 تومان 1,100,000 تومان 870,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم کیش
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 890,000 تومان 1,100,000 تومان 870,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 900,000 تومان 1,120,000 تومان 880,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 900,000 تومان 1,120,000 تومان 880,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 930,000 تومان 1,180,000 تومان 910,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 960,000 تومان 1,240,000 تومان 940,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان 1,380,000 تومان 1,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان 1,440,000 تومان 1,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان کیش
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان 1,520,000 تومان 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,265,000 تومان 1,850,000 تومان 1,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان 1,860,000 تومان 1,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان 1,870,000 تومان 1,255,000 تومان
توضیحات
نام هتل پانوراما
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,480,000 تومان 2,280,000 تومان 1,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,535,000 تومان 2,390,000 تومان 1,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان 2,600,000 تومان 1,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,220,000 تومان 3,760,000 تومان 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک کیش
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان 3,960,000 تومان 2,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,720,000 تومان 4,760,000 تومان 2,700,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
ردیف 1
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهی - تخفیف کلیه تفریحات دریایی - پارک دلفین ها و باغ پرندگان و رستوران ها

/پکیج آخر هفته و ایام تعطیلات دارای افزایش نرخ میباشد
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 شناسنامه الزامی
2 کارت ملی الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم رضایی
آقای موسوی
خانم پور حنیف
خانم فکور
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کیش به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی میباشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.

(نرخ کودک 2 تا 5سال فقط هزینه پرواز را شامل میشود)
(کودک 5سال به بالا بزرگسال محسوب میشود)
*پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه ها دارای افزایش نرخ میباشد*

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***